Зовнішньоекономічні звязки України

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1
СТАН І РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
1.1    Поняття зовнішньоекономічних відносин та їх формування……………………………..5
1.2    Основні форми зовнішньоекономічного співробітництва………………………………….7
1.3 Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України. Структура експорту….13
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ
2.1 Іноземні інвестиції в економіці України та проблеми їх залучення…………………..16
2.2 Аналіз міжнародних торгових взаємовідносин України…………………………………..20
2.3 Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії……………………………………25
РОЗДІЛ 3
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
3.1 Шляхи активізації інвестування ……………………………………………………25
3.2 Напрямки удосконалення експортно-імпортного потенціалу України…………..27
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………………..32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………………..33
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………..35
ВИСНОВКИ
У сучасних умовах вирішення проблеми розвитку й особливо ефективної реалізації можливостей зовнішньоторговельного потенціалу України залежить не тільки від економічної ситуації в країні, але і тісно пов’язано зі змінами, що відбуваються в світогосподарському середовищі. У цьому зв’язку при розробці експортної політики країни необхідно враховувати об’єктивні зміни в геоекономічній і геополітичній ситуації у світі, інтереси окремих країн-партнерів по зовнішньоекономічних зв’язках, міжнародні правові норми і правила торгівлі, конкурентні переваги своєї країни і її провідних підприємств, які активно беруть участь (або здатні брати участь) у світовому торгово-економічному співробітництві. Таким чином, успіх у реалізації експортного потенціалу може бути досягнутий лише при орієнтації галузевих комплексів і підприємств на випуск тих видів конкурентоспроможної продукції, особливо високих технологій і послуг, що зможуть знайти свої “ніші” на зовнішніх ринках. Останнє, по суті, обумовлює необхідність корінного відновлення основних фондів у стислі терміни, стимулювання розвитку наукоємних технологій, випуску товарів із високим ступенем обробки. Зокрема, для випуску високоякісної конкурентоспроможної продукції, яка дозволить Україні хоча б “засвітитися” на світовому ринку, буде потрібно впровадити на початку ХХІ століття як мінімум 10-12 макротехнологій, що визначають у даний час потенціал 7-ми головних розвинутих країн. Без цього неминучі подальше старіння і деградація виробничого потенціалу країни, технологічний застій, а в кінцевому рахунку, – повна втрата конкурентоспроможності української продукції і сповзання України на периферію світового господарського розвитку.
Формування ефективного механізму розвитку і реалізації зовнішньоторговельного потенціалу країни потребує рішення ряду превентивних задач, а саме:
•    забезпечення функціонування механізмів кредитування і страхування експорту за участю держави, а також надання державних гарантійних зобов’язань щодо експортних кредитів;
•    погодження заходів, що приймаються в сфері зовнішньоекономічної діяльності, з цілями і задачами Національної програми, а при потребі проведення експертизи проектів законів та інших нормативних актів, виходячи з їх впливу на розвиток вітчизняного експортного потенціалу;
•    широке залучення українських ділових кіл до проведення спільних заходів щодо стимулювання експорту;
•    створення системи зовнішньоторговельної інформації і інформаційно-консультативних служб, що включали б їх регіональні і закордонні представництва;
•    організація оперативної роботи державних органів щодо активного просування української експортної продукції на зовнішні ринки та захист інтересів вітчизняних експортерів за кордоном.