Зайнятість в умовах ринкової економіки

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

Зміст

Вступ    3
Розділ І. Історія вчень про зайнятість    5
1.1 Класична і неокласична теорії зайнятості    5
1.2 Теорія К. Маркса про зайнятість і безробіття    8
1.3 Теорія зайнятості Д. Кейнса та неокейнсіанців    9
1.4 Інституціоналізм та концепція економіки пропозиції    11
Розділ ІІ Зайнятість в умовах ринкової економіки    14
2.1 Поняття та типологія зайнятості    14
2.2 Безробіття    22
Висновки    38
Список використаних джерел та літератури    41
Висновки
Таким чином, провівши дане дослідження ми можемо зробити наступні висновки:
Класична теорія зайнятості розглядається у працях таких відомих економістів минулого, як А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сей та ін. Класики вважали, що ринкова система здатна забезпечити повне використання ресурсів, у тому числі й ресурсів робочої сили. Вони стверджували, що повна зайнятість є нормою ринкової економіки, а найкращою економічною політикою – політика невтручання держави. Маркс, як відомо, не ставив завдання поліпшення, вдосконалення капіталізму. Але його глибокі дослідження є важливими для розуміння сутності та причин безробіття, його впливу на становище робітничого класу.
Теорія зайнятості посідає значне місце в економічному вченні Маркса та базується на трьох найважливіших положеннях: теорії додаткової вартості;  теорії зростання органічної будови капіталу; законі народонаселення.
За теорією Кейнса і його послідовників, при капіталізмі не існує жодного механізму, який би гарантував повну зайнятість, що причини безробіття та інфляції криються не в зовнішніх причинах, а у самій цій економічній системі, що не є і не може бути саморегульованою.
В той же час, кейнсіанці відкидають положення про те, що ставка відсотка здатна з’єднати і відрегулювати зливну трубу заощаджень і кран інвестицій та що ціни і зарплата не можуть бути еластичними в напрямку зниження.
Зазначимо, що під активним регулюванням зайнятості розуміються попереджувальні заходи держави щодо ефективного впливу на рівень зайнятості через збалансованість попиту і пропозиції. Така політика обумовлює високопродуктивну і вільно обрану зайнятість, що тісно пов’язана з державним регулюванням у сфері зайнятості.
Зайнятими вважаються лише ті, хто є працеактивними і пропонують свою робочу силу на ринку праці, що забезпечує взаємодію власників робочої сили з її споживачами
За тривалістю робочого часу зайнятість буває: повна, неповна, явна неповна, прихована неповна та часткова.
Варто підкреслити, що класифікація за статусом в зайнятості містить такі групи: наймані робітники, роботодавці, особи, що працюють на індивідуальній основі, неоплачувані працівники сімейних підприємств, члени колективних підприємств.
Протилежним до зайнятості населення є безробіття – економічна категорія, що відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення. В умовах ринкової економіки вона є циклічним явищем на ринку праці, що виражається у перевищенні пропозиції робочої сили над попитом на неї.
Безробітні – працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів через відсутність відповідної роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості, шукають роботу та здатні приступити до праці.
Ведучи мову про  досягнення ефективної зайнятості населення значною мірою зазначимо, що йому сприяє розробка і виконання програм зайнятості населення, що формується як на місцевому, так і державному рівнях.
Президентом України затверджено Державну програму зайнятості населення. Програма є механізмом реалізації державної стратегії сприяння зайнятості населення в Україні.
Мета Програми – забезпечення проведення державної політики зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю внаслідок структурної перебудови економіки, створення додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і нездатні з незалежних від них причин на рівних конкурувати на ринку праці, а також щодо соціального захисту безробітних шляхом реалізації законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та “Про зайнятість населення”.
Виконання Державної програми дозволить значною мірою поліпшити ситуацію на ринку праці та створить умови для досягнення ефективної зайнятості.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Зайнятість в умовах ринкової економіки”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

fourteen + 20 =