.

Вплив мотивації на формування корпоративної культури

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. МОТИВАЦІЯ ЛЮДИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ    6
1.1 Поняття мотивації та її функції    6
1.2 Завдання та критерії мотивації    9
1.3 Поняття корпоративної культури    13
1.4. Структура корпоративної культури    16
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ВПЛИВОМ МОТИВАЦІЇ    20
2.1 Взаємозв’язок мотивації та корпоративної культури    20
2.2 Математичні моделі, які використовуються для оцінки корпоративної культури    22
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОКРЕМИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДРОЗДІЛІВ    27
ВИСНОВКИ    37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    39
ДОДАТКИ    41
ВИСНОВКИ

1. Мотивація (англ. Моtіvаtіоn) – це процес спонукання людини або групи людей до досягнення цілей організації і включає в себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення, мотиваційні установки або диспозиції, ідеали і т. п.
Корпоративна культура – це система цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також ділових принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів і т.д., які склалися в організації або її підрозділах за час діяльності та які приймаються більшістю співробітників.Необхідно визнати наявність циклічного процесу впливу елементів культури 1-го рівня на 2-й, 2-го на 3-й, а потім 3-го на 1-й з повторенням дій циклічного процесу
2. на шляху переходу від індустріального до постіндустріального і далі – до інформаційного суспільства, з розвитком духовного і матеріального виробництва, інтелектуально-освітнього компонента трудового потенціалу зростає роль корпоративної культури.
Корпоративна культура може бути представлена як багаторівнева структура з вертикальними і горизонтальними, прямими і зворотними зв’язками елементів. Над нею і поза нею стоїть мораль як надкорпоративне і надперсональне поняття (Ia рівень). На 16 рівні знаходяться сенс життя і діяльності, на їв – цінності організації, переконання, вірування, установки, на другому – задекларована корпоративна місія, як вона є, та її ідеальний образ («зухвала ціль»), а також ділові принципи. Нарешті, на третьому – зовнішні прояви корпоративної культури: товарний знак, емблема, прапор, гімн, фірмовий стиль, ритуали і свята, герої і міфи, стиль поведінки і т.д. Важливою частиною корпоративної культури є і фізична культура співробітників, їх здоровий спосіб життя.
При прямому русі від першого до третього рівня корпоративної культури відбуваються два протилежні процеси. Спочатку деякі надперсональні категорії, структури загальної соціальної діяльності (мораль та ін.) інтеріоризуються, засвоюються психікою людини, перетворюючись у внутрішні структури, а потім вони екстеріоризуються, породжують зовнішні дії (ритуали, стиль поведінки та ін.).
3. Варто підкреслити, що існує складна система взаємозалежних факторів: 1) історія, час, 2) зовнішнє середовище, 3) внутрішнє середовище організації, 4) корпоративна культура, 5) управління в організації, 6) ступінь реалізації цілей. Цю систему можна подати у вигляді повного графа. Усі зв’язки між факторами здійснюються через людину, її особистість – 7-й фактор. Вирішувати задачу позитивного розвитку корпоративної культури можна тільки з урахуванням усіх факторів, прямих і зворотних зв’язків між ними.
4. Оцінка корпоративної культури можлива з використанням досягнень кваліметрії, але за умови врахування особливостей феномену культури. Вона необхідна для поглиблення понятійної частини теорії, а також для практики управління: оцінки стану та планування змін корпоративної культури. Етапами оцінки КК є побудова блок-схеми властивостей, що її складають, її впорядкування в умовне дерево якості, експертна оцінка вагомості властивостей, оцінка умовно-простих властивостей за допомогою анкетного опитування, тесту, експертизи або документів та розрахунок комплексних і узагальнених показників.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Вплив мотивації на формування корпоративної культури”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

three × 4 =