.

Використання рольової гри у процесі навчання діалогічного мовлення на середньому етапі ЗОШ 2

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з педагогіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В ГОВОРІННІ    7
1.1 Особливості навчання іноземної мови у школах різного ступеню    7
1.2 Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння    11
1.3 Діалогічне мовлення та особливості його навчання на середньому етапі загальноосвітньої школи    17
1.4 Рольова гра як вид діяльності на уроці англійської мови    26
РОЗДІЛ 2. РОЛЬОВА ГРА В НАВЧАННІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В 7 КЛАСІ ЗОШ    31
2.1 Психологічні особливості школярів в 7 класі    31
2.2 Практичне використання рольової гри при навчанні діалогічного мовлення в 7 класі ЗОШ    33
ВИСНОВКИ    42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    44
ДОДАТКИ    48
ВИСНОВКИ

Таким чином, практична мета навчання англійської мови на середньому етапі ЗОШ полягає в тому, щоб закласти основи володіння іноземною мовою у школярів середнього шкільного віку, тобто сформувати початки фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма в межах програмних вимог.
Зазначимо, що навчання усного мовлення передбачає досягнення такого рівня розвитку навичок і вмінь, при якому учні можуть без попередньої підготовки у природному темпі застосувати засвоєні іншомовні засоби з метою здійснення реальної комунікації.
Розглянувши в історичному плані виникнення і розвиток рольових ігор, ми прийшли до висновку, що вчені, педагоги, достатньо повно висвітлили дане питання у своїх працях. Але формуванню звукової правильності мовлення дітей середнього шкільного віку автори приділили мало уваги, в незначній мірі розглядають чинники звукової культури мовлення.
Підсумуємо, що у навчанні діалогічного мовлення учнів можна виділити такі рівні формування діалогічних навичок і вмінь: підготовчий або нульовий – навички реплікування; перший – уміння поєднувати репліки у різні види ДЄ; другий – вміння будувати мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ на основі запропонованих навчальних КС; третій – вміння створювати власні діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих КС.
Методисти вважають рольову гру одним із найбільш ефективних прийомів реалізації комунікативного принципу в навчанні іноземної мови. Її переваги визначаються авторами наступним чином:
1.    Рольова гра-навчання, в діях (learning by doing), що, як відомо, підвищує якість навчання.
2.    Рольова гра вимагає повної віддачі від учасників, їх реакції; в ній використовуються їх знання, вміння, здобуті  як і в школі, так і поза нею.
3.    Рольова гра являється у вищому ступені мотиваційною, оскільки містить елемент гри і непередбачуваність розв’язки. Крім того, учасники бачать можливість використання ситуації, яка розігрується в рольовій грі, в реальному житті, чого не може дати механічне тренування у використанні лексичних одиниць і граматичних структур.
4.    Рольова гра дає учням соціолінгвістичну «підказку» – якими одиницями і якими умовними мовними моделями можна виразити ту чи іншу думку саме в даній, визначеній ситуації в залежності від соціальної характеристики учасників.
5.    Рольова гра несе в собі елемент несподіванки («момент шоку»), з яким так часто зустрічаються учні в процесі реального спілкування. Під час рольової гри, як і під час реального спілкування, учасники повинні уважно слухати один одного, так як вони не знають завчасно, що скажуть їх партнери, вони повинні швидко думати і адекватно реагувати на репліки своїх товаришів.
6.    Під час рольової гри має місце емоційний підйом, що надзвичайно позитивно впливає на якість навчання.
7.    Рольова гра має визначені переваги над дискусією і другими подібними прийомами. По-перше, в рольовій грі набагато легше створити таку ситуацію, коли жоден з її учасників не зможе «відмовчуватися» (а це часто має місце на дискусії). По-друге, несміливим, невпевненим в собі учням легше висловлювати свою думку, погляд «під ласкою» якогось дійового образу.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Використання рольової гри у процесі навчання діалогічного мовлення на середньому етапі ЗОШ 2”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

18 − 12 =