.

Використання біблеїзмів у навчально-виховному процесі

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

I.      ВСТУП………………………………………………………………………………….3
II.      РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БІБЛЕЇЗМІВ
1.1.    Основні способи перекладу фразеологічних одиниць………9
1.2.    Фразеологічні біблеїзми………………………………………14
III.    РОЗДІЛ 2. ПРИТЧІ НОВОГО ЗАВІТУ ЯК ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
2.1. Особливості виховного процесу на уроках англійської мови у старшій школі ………………………………………………………23
2.2. Виховний аспект вивчення біблійних притч у рамках навчально-виховного процесу на уроках англійської мови………….………………………………………………………27
IV.    РОЗДІЛ 3. БІБЛЕЇЗМИ ЯК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
3.1.  Біблійні фразеологічні одиниці у притчах від Матвія та Луки…………………………………………………………………30
3.2. Виховний аспект біблійних фразеологічних одиниць як навчально-методичного матеріалу………………………………..38
3.3. Використання біблеїзмів на уроках англійської мови у старшій школі ………………………………………………………40
3.4. Зразки вправ на використання біблеїзмів на уроках англійської мови у старшій школі ………………………………..49
V.    ВИСНОВКИ…………………………………………………..58
VI.    СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………..61
VII.    ДОДАТКИ…………………………………………………. .67
ВИСНОВКИ

Біблія – це джерело,яке слугує для збагачення фразеологічного фонду мов світу,особливо тих,де християнство займає чільне місце. Багатство Біблії на лексичному, синтаксичному та метафоричному рівнях впливає не тільки на зміст цих мов, а й стає натхненням для численних письменників та митців.
Протягом багатьох століть християнське віровчення впливало на англомовну культуру. Це зумовило значний інтерес філологів до біблійних текстів ( Cherry R.T.,1989; Smith R.W. ,1982 та ін.), а також до вивчення їх впливу на лексичний фонд англійської мови, зокрема до вивчення біблеїзмів та їх функціонування у різних сферах мовної діяльності (Lamsa G. M.1985; Manser M. H., 1989 та ін.).
Також завдяки поширенню християнства в багатьох країнах світу Біблія була перекладена на безліч різних мов і стала однією з найпопулярніших та найуживаніших книг. Це сприяло проникненню слів та виразів біблійного походження як до літературної, так і до розмовної мови, причому цей процес відбувався паралельно в різних мовах, що забезпечило універсалізацію вживання ідентичних виразів. Тобто можна говорити про виникнення загальнолюдських реалій, які сприяють взаєморозумінню представників різних народів і культур.
Проте це не означає, що мова Біблії вже повністю досліджена і може перебувати на задньому плані уваги філологів. Лише той факт, що слово біблеїзм не зафіксоване в одинадцятитомному “Словнику української мови”, красномовно свідчить про зворотнє. Єдине визначення поняття біблеїзм, ми знайшли в “Словаре лингвистических терминов” О.С. Ахманової, де воно трактується як біблійне слово або вираз, що ввійшов у загальну мову. Наприклад, блудний син, фарисеї, підставляти другу щоку.
Як стилістичний засіб біблеїзми підкреслюють урочистість, піднесеність розповіді або, навпаки, надають викладу сатиричного забарвлення, служать передачі іронії та сарказму. Наприклад, у творах Шевченка біблеїзми використовуються як для позитивних характеристик (чудотворець, великомученик, великомучениця, пророк Божий, ангел святий, пресвятий, пречиста), так і для увиразнення негативних, здебільшого саркастичних оцінок (суєслов, лицемір, фарисей).
Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджувати, що ми виконали всі поставлені на початку завдання. Таким чином на підставі проведеного дослідження зроблено натупні висновки:
     Біблеїзми , що є фрагментами прецедентного тексту (Біблії), досить активно використовуються носіями християнської культури у мовленні, проте їх використання як навчально-методичного матеріалу не є достатньо поширеним, незважаючи на великий потенціал біблеїзмів  навчально-виховному процесі.
     Біблійна фразеологія англійської мови, з одного боку, є частиною її фразеологічної системи, а з іншого боку, біблеїзми мають ряд специфічних рис, що виявляються як у їх змістовній структурі, так і в лінгвостилістичних особливостях, що беззаперечно впливає на способи їх перекладу.
    У тексті Євангелія основним джерелом біблеїзмів стають притчі Христа, невеликі оповідання, алегоричні за формою і морально-дидактичні за метою, що поповнили пареміологічний фонд англійської мови як за рахунок цитатного відтворення Його висловів, так і за рахунок появи сюжетно зумовлених фразеологізмів.
     За ступенем ідентичності/варіативності тлумачень у різних довідкових виданнях біблеїзми доцільно розділити на 3 групи:
1) з ідентичним тлумаченням їх значення у всіх залучених словниках;
2) біблеїзми, розбіжності в тлумаченні яких у довідниках не принципові: спільне значення залишається незмінним, відрізняються лише відтінки значень;
3) біблеїзми, тлумачення яких або повністю, або суттєво відмінні у різних словниках.
     Виховний процес на уроках англійської мови не лише від учителя, а також від правильно підібраних навчально-методичних матеріалів.
     Використання біблеїзмів як навчально-методичного матеріалу сприятиме не лише вдосконаленню навичок говоріння, письма та перекладу, а й відіграє важливу роль у формуванні християнських морально-етичних цінностей учнів на старшому етапі середньої школи.

На основі всього вище зазначеного ми можемо зробити загальний висновок, що сфера використання такого цінного для навчання та виховання матеріалу як фразеологічні біблеїзми не є достатньо вивченою. Подальшого дослідження потребують також особливості перекладу та функціонування біблеїзмів, оскільки на сучасному етапі науці відомі лише поодинокі праці, які зосереджували свою увагу на використання біблеїзмів, зокрема у газетних текстах. Цілком ймовірно, що результати дослідження, а саме аналіз притч  від Матвія та Луки як джерела, багатого на фразеологічні біблеїзми, а також запропоновані зразки вправ на навчання твору-роздуму, усного мовлення на суспільно-релігійну тематику та удосконалення навичок перекладу фразеологічних одиниць зіграє позитивну роль у навчально-виховному процесі на старшому етапі середньої школи

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Використання біблеїзмів у навчально-виховному процесі”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

seventeen + 11 =