.

Вдосконалення організації фінансового контролінгу підпрємства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ПЛАН
ВСТУП………………………………….…………………………………………..……3
РОЗДІЛ І. НЕОБХІДНІСТЬ І  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ…………………………………………………………………..……..5
1.1.Сутність та функції фінансового контролінгу……………………………….……5
1.2.Система раннього попередження та реагування: основні завдання та порядок організації…………………………………………………………………….…………13
1.3.Методи фінансового контролінгу………………………………………….………16
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН КОНТРОЛІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПЕРЛИНА»………………………………………………………23
2.1. Оцінка сильних і слабких сторін у фінансовій сфері контролінгової діяльності ТОВ  «Перлина»………………………………….…………………………………….23
2.2. Необхідність координації різних функціональних блоків на підприємстві ТОВ «Перлина»……………………………………………………………………….………32
2.3.Зміст та завдання контролінгу фінансів підприємства……..…………………….39
Розділ ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ    ФІНАНСОВОГО    КОНТРОЛІНГУ    ПІДПРЄМСТВА ……..….….39
3.1.Пропозиції щодо вдосконалення організації фінансової діяльності підприємства………………………………………………..…………………………..44
3.2. Шляхи оптимізації контролінгу на підприємстві………………………………..44
ВИСНОВКИ…………………………………………………..…………………………48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………….50
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………51
Висновки
Контролінг – це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтрим-ку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечен-ня, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.
Одним з важливих методів стратегічного контролінгу є аналіз сильних (Strenght) і слабких (Failure) місць, а та-кож наявних шансів (Opportunity) і ризиків (Threat). В еконо-мічній літературі цей вид аналізу позначається також як SWOT-аналіз (SWOT – analysis). Даний вид аналізу може здійс-нюватися стосовно всього підприємства, його структурних підрозділів, а також у розрізі окремих видів продукції. На ос-нові результатів аналізу ендогенного середовища розробля-ються рекомендації щодо: усунення наявних слабких місць;  ефективного використання існуючого потенціалу (сильних    сторін).
У даній курсовій роботі було проаналізовано діяльність ТОВ «Перлина», за допомогою SWOT – аналізу виявлено його сильні та слабкі сторони, додаткові можливості та ризики.  Зазначимо у підсумку, що ТОВ «Перлина» додержується економічних нормативів та підвищує рентабельність продукції.  Запропонуємо заходи які застосовує ТОВ «Перлина» в своєї діяльності для такого досконалого фінансового стану, який ми побачили аналізуючи діяльність підприємства.
Перш за все підприємство ТОВ «Перлина» швидко реалізує всю продукцію, що застоюється на складах, якщо відбудеться введення сучасної моделі відділу маркетингу в ТОВ «Перлина». забезпечує зв’язок цього відділу з всіма іншими відділами підприємства, що забезпечує їх ефективну роботу.
Зниження собівартості продукції – дозволяє підприємству ТОВ «Перлина» бути конкурентоспроможним на ринку збуту. Це відбувається за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.
Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства ТОВ «Добробут», що збільшує коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволяє підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів забезпечується за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.
Виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів, а також отримання ліцензій на виробництво «ходових» товарів, дозволяє покращувати фінансовий стан підприємства. Підприємство ТОВ «Перлина» здійснює зважену реалістичну стратегію подальшого розвитку, адаптовану до вимог ринку. Вибір оптимального шляху формування ресурсної бази, який враховуватиме адекватну економічну ситуацію і сприятиме надійному розв’язанню дилеми «прибутковість – ліквідність», є одним з основних завдань підприємства. У даній роботі визначено перелік чинників, вміле використання яких може забезпечити достатні темпи зростання ефективності вироб-ництва підприємства ТОВ «Перлина».

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Вдосконалення організації фінансового контролінгу підпрємства”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

eleven − 10 =