.

Валютна політика і валютне регулювання 2

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

Зміст

Вступ    3
Розділ 1. Теоретичні аспекти валютної політики та валютного регулювання    5
1.1 Сутність валютної політики    5
1.2 Роль центрального банку в механізмі валютного регулювання    7
1.3 Методи проведення валютної політики та валютного регулювання    9
Розділ 2. Оцінка валютної політики та валютне регулювання в Україні    14
2.1 Особливості валютної політики в Україні    14
2.2 Вплив міжнародної валютної системи на валютну політику    18
2.3 Валютне регулювання в Україні    22
Розділ 3. Пріоритетні напрямки в розвитку валютної політики і валютного регулювання в Україні    26
Висновки    33
Список використаних джерел    36
Додатки    38
Висновки

В ході проведення даного дослідження було визначено основні поняття у валютній сфері, з’ясовано їх суть та особливості. Було виявлено, що валютна політика є важливою складовою економічної політики держави, яка являє собою комплекс заходів, здійснюваних у сфері міжнародних валютних відносин для забезпечення кінцевих цілей економічної політики. Важливим аспектом проблеми вибору валютної політики є визначення взаємозв’язку того чи іншого валютного режиму з інфляцією і безробіттям, станом економіки та бюджетною, грошово-кредитною і податковою політикою, що проводиться Урядом. Такий підхід робить зрозумілими сучасні проблеми валютних відносин, а також дає змогу оцінити позитивні і негативні якості, доцільність і можливість проведення тієї чи іншої валютної політики в даній країні і в конкретній ситуації.
Ведучу мову про роль Національного Банку України у сфері валютного регулювання підсумуємо, що він:
•    здійснює валютну політику виходячи з принципів загальної економічної політики України;
•    складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;
•    контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;
•    визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;
•    видає у межах, передбачених цим Декретом, обов’язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;
•    нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;
•    видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;
•    установлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених у іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях, згідно із статтею 8 цього Декрету;
•    установлює за погодженнями з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;
•    забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків.
В роботі було проаналізовано шляхи оптимізації валютно-курсової політики в Україні за рахунок вивчення розвитку валютного ринку країни, визначені основні проблеми ринкової політики, яких, нажаль, ще досить багато.
Перш за все – це ігнорування з боку Уряду та НБУ грошово-фінансових загроз, насування яких, здавалося б, було очевидним. Інші причини були пов’язані з тим, що тривалий час у нас були відсутні пріоритетні умови для стійкого розвитку валютної сфери. У, зв’язку з переходом до ринку було зроблено ряд істотних помилок, що призвело до значної девальвації національної грошової одиниці. Занижений курс національної валюти став фактором посилення зовнішньоборгового навантаження.
Було з’ясовано, що нагальним завданням Уряду і НБУ на найближчі роки є узгодження курсових співвідношень з об’єктивними процесами, що відбуваються у реальній економіці. І нарешті стратегічною метою валютної політики в Україні має стати зміцнення реального обмінного курсу гривні.
В той же час, ревальвація гривні скорочуватиме розрив між зовнішніми і внутрішніми цінами в Україні та сприятиме досягненню економічно обґрунтованого рівня обмінного курсу, що в свою чергу, створюватиме умови для збалансованого розвитку національної економіки.
Для забезпечення стратегічних цілей необхідне проведення проміжних операцій. До них можна віднести:
•    Подальше накопичення міжнародних резервів. Міжнародні резерви залишаються найбільш важливим та доступним інструментом НБУ для запобігання девальвації гривні. Подальше накопичення резервів вимагає як підтримки позитивного платіжного балансу, так і продовження фінансування України з боку міжнародних фінансових інституцій. Для підтримки позитивного платіжного балансу необхідно підтримувати високі темпи зростання українського експорту. Продовження міжнародного фінансування, особливо програм МВФ, залишається важливим чинником гарантування стабільності міжнародних резервів;
•    Посилення ролі НБУ. Рівень незалежності Центрального банку у формуванні має значний вплив на очікування щодо стабільності національної грошової одиниці. Чим більш незалежним є Центральний банк, тим більш передбачуваними будуть його політичні рішення, а тому й вищою буде довіра;
•    Поступове усунення валютних обмежень. Термінове скасування валютних обмежень на фоні ще досі не достатнього рівня міжнародних резервів України та низької ефективності політики валютного регулювання може створити значний дисбаланс на валютному ринку. Зменшення регуляторних обмежень сьогодні може призвести не тільки до перерозподілу коштів між різними видами фінансових операцій, а й зробить ринок більш вразливим до спекулятивних атак, яким НБУ буде важко протидіяти. У довгострокові перспективи валютний ринок має бути лібералізований. Однак формування надійної фінансової системи та розвиток інструментарію страхування ризиків є необхідними передумовами для такої лібералізації;
•    Продовження політики НБУ, спрямованої на утримування низького рівня інфляції та передбачуваного обмінного курсу.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Валютна політика і валютне регулювання 2”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

four × four =