.

Управління ціноутворенням на ринку лікарських засобів (медичних послуг)

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

Зміст

Вступ    3
Розділ І. Ціноутворення та його методи    5
1.1 Сутність процесу ціноутворення    5
1.2 Методи встановлення цін на ринку    6
1.3 Політика ціноутворення    10
Розділ ІІ. Управління ціноутворенням на ринку лікарських
засобів (медичних послуг)    13
2.1 Фактори впливу на рівень цін медикаментів    13
2.2 Основні напрямки управління ціноутворенням на ринку ЛЗ в
Україні    17
Висновки    23
Список використаних джерел    26
Висновки

Отже, провівши дане дослідження доходимо наступних висновків:
Формування ціни товару відбувається під впливом певних обмежень. З одного боку, ціна виробленого підприємством продукту або наданої послуги має дати прибуток, тобто вона не повинна опускатися нижче певного рівня. З іншого боку, надміру висока ціна може негативно вплинути на попит і товар ніхто не купуватиме, а від послуг відмовляться. Головними чинниками, під впливом яких утворюється ціна, є: собівартість продукції, виняткові якості, відмінні особливості, що приваблюють покупця, ситуація на ринку, де аналогічний товар пропонується іншими фірмами конкурентами.
Встановлення ціни регулюється загальноприйнятими методами:
–    „Середні витрати плюс прибуток”
–    Розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку;
–    Встановлення ціни на основі орієнтовної ціни товару;
–    Вибір ціни на основі рівня поточних цін;
Визначення ціни через торги. Торги поділяються на гласні і негласні, а також перекваліфікаційні.
Зазначимо, що на рівень цін медикаментів впливає вплив ряд факторів, але такі основні компоненти вартості, як затрати на сировину, енергію, заробітну плату, тобто витрати виробництва, можуть не мати вирішального значення.
Питання про співвідношення цін нових медикаментів й витрат на сировину, паливо й технологію виробництва на етапі, коли вони користуються патентним захистом, як правило, відкидається на другий план, й ціна ліків у багато разів перевищує фактичні витрати виробництва.
У той же час, при постачаннях медикаментів у розвиваючих країн фармацевтичні монополії встановлюють завищеної ціни не тільки на патентовані препарати, але й на традиційні види лік. Для цього вони використовують своє пануюче положення на даному корішку, недолік необхідної інформації в покупців у країнах, що розвиваються, про кон’юнктурі на світовому ринку, а також часто й особи контакти з представниками, відповідальними за висновок контрактів на покупку медикаментів.
Слід згадати, що фармацевтичними монополіями повною мірою використовується такий спосіб одержання додаткової проблеми, як механізм трансфертних цін. Так звана експортна ціна на той чи інший вид сировини в усі більшій мері стає лише чисто формальної ціною, принцип числення якої базується не на співвідношенні питання й пропозиції на даний конкретний момент, а визначається, виходячи з інтересів материнської організації в області податкової політики, необхідності укриття високих прибутків, тобто є справою адміністративного рішення й відповідних бухгалтерських калькуляцій, природно, враховуючи – інтереси монополії, а не розвиваються країн.
При постачаннях медикаментів у розвинуті капіталістичні країни трансфертні ціни як джерело додаткового прибутку використовується рідко. Це зв’язано як з більш суворим податковим контролем, так й з наявністю більш повної інформації про ціни сировини.
Сьогодні український ринок уже структурований деякою мірою, тому між великими фармацевтичними фірмами ведеться конкурентна боротьба за лідерство. У зв’язку з цим стратегія цінового лідера є актуальної для великих фармацевтичних фірм. Дана стратегія припускає виробництво і реалізацію високоякісних конкурентноздатних фармтоварів.
Також, незважаючи на механізми державного регулювання цін, результатом суттєвих змін, які відбулися у сфері ціноутворення на світовому фармацевтичному ринку на зламі тисячоліть, стало значне поширення конкурентного ціноутворення на ЛЗ: сьогодні в багатьох країнах спостерігається конфлікт між категоріями ЦІНИ на ЛЗ та їх ЯКОСТІ.
Підсумуємо, що для забезпечення обґрунтованості та прозорості формування системи цін на ОЛЗ необхідно:
• запровадити реєстрацію оптових цін на ОЛЗ вітчизняного та зарубіжного виробництва у Державному реєстрі цін та здійснювати його періодичне офіційне видання;
• регулярно проводити аналіз зареєстрованих цін з метою оцінки їх відповідності реальним витратам на виробництво в Україні, а також відповідності цін, встановлених зарубіжними виробниками, світовим цінам;
• визначати механізми включення до собівартості нових ЛЗ витрат на наукові дослідження та розроблення;
• встановити граничний рівень оптових та роздрібних надбавок з урахуванням місцевих реальних витрат на оптову та роздрібну реалізацію ЛЗ;
• доопрацювати питання, пов’язані з постановою КМУ № 149 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ» від 16.11.01 р. (визначення поняття «оптова ціна виробника», обґрунтування граничного рівня торговельної надбавки);
• створити систему моніторингу цін на ОЛЗ з метою здійснення контролю за динамікою і варіюванням цін на території України та визначення показників доступності ОЛЗ. Моніторинг цін на ОЛЗ повинен включати:
• аналіз структури базових цін вітчизняних виробників і митної вартості продукції зарубіжних фармацевтичних виробників;
• визначення варіювання світових та українських цін;
• аналіз динаміки та регіонального варіювання відпускних цін оптових компаній;
• контроль розрахунку торговельних надбавок фармацевтичними дистриб’юторськими компаніями;
• аналіз динаміки та регіонального варіювання роздрібних цін;
• визначення показників доступності ОЛЗ в Україні.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління ціноутворенням на ринку лікарських засобів (медичних послуг)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

one + 7 =