.

Управління професійним розвитком персоналу підприємства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ     6
1.1. Поняття управління персоналом, його цілі та завдання    6
1.2. Концепція управління та основніі підходи до управління персоналом    10
1.3. Особливості мотивації праці та потреб працівника    20

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПП „ДАХ”: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ    24
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства на ринку
України    24
2.2. Особливості управління персоналом на ПП „Дах”    28
2.3. Шляхи вдосконалення управління персоналом    31

ВИСНОВКИ    36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    39
ДОДАТКИ    41
ВИСНОВКИ

Кадрова політика є складовою кадрового господарства та економічної політики. Рівень використання кадрів, стимулювання їх розвитку, посадові призначення, оплата праці – важливі чинники успішної діяльності будь-якої організації. Цілі кадрової політики поділяють на економічні та соціальні. Розглядаючи цілі кадрової політики, треба враховувати особисті та суспільні цінності й уявлення.
У кадровій політиці застосовують різні засоби та заходи: вибір стилю управління, соціальна політика та політика оплати праці, політика у сфері освіти, підвищення кваліфікації та посадових призначень, створення належних умов праці та забезпечення кадрами.
Мотиви й потреби людини у праці є предметом вивчення психології праці та організації, центральним питанням якої є взаємозв’язок стимулів праці та задоволення працівника від праці. У цьому зв’язку особливе значення мають дві моделі: ієрархія потреб, згідно з А. Маслоу, і теорія двох факторів Ф. Герцберга.
ПП «Дах» є комерційною організацією – юридичною особою, має самостійний баланс, друк, штампи, бланки з своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків., основним видом діяльності є реалізація будівельних матеріалі, монтажні та ремонтно-реставраційні роботи будівель і споруд.
Варто підкреслити, що діяльністю підприємства управляє його засновник – генеральний директор та його заступники: комерційний директор, фінансовий директор, менеджер по збуту. Організаційна структура підприємства є лінійно-функціональною. Лінійному керівнику в розробці відповідних рішень, програм, планів допомагають його функціональні замісники. Управління фінансовою діяльністю здійснює фінансовий директор. Разом з генеральним директором він несе відповідальність за фінансовий стан підприємства.
Також важливо зазначити, що для підприємства „Дах” лінійно-функціональна структура управління є найбільш відповідною, дозволяючи оперативно приймати результативні рішення при високому рівні відповідальності за них. Крім того, охоплюючи велику кількість різних сфер діяльності, у даного підприємства з’являється можливість адаптації рішень, що приймаються, до специфіки діяльності на основі володіння детальнішими знаннями. Це допомагає підвищити ефективність управлінських рішень і результативність діяльності організації.
Відносно виділених недоліків необхідно сказати, що важливо правильно організувати управління на підприємстві. Тоді, при реалізації всіх способів нейтралізації негативних проявів даної структури, вказаних при аналізі негативних якостей, можна говорити про її досконалість і позитивний вплив на фірму в цілому і її розвиток в майбутньому.
Управління діяльністю в компанії розділяється на 3 рівні: стратегічний, тактичний та оперативний. Вид стратегії, тактики та оперативні рішення розробляються менеджером по збуту і затверджуються генеральним директором.
Основними причинами виникнення та поширення нововведень в області нових методів управління діяльністю на ПП «Дах» є конкурентна боротьба на ринку, бажання одержати конкурентні переваги і максимізувати прибуток, попит споживача, підвищення технічного потенціалу, пошук вирішення проблем, що виникають під час діяльності, бажання поліпшити свою майстерність в майбутній діяльності, підтримка та підвищення престижу підприємства, реалізація знань, інтуїтивне відчуття нового, поради консультантів, наукові відкриття та винахідництво.
На наш погляд, основну увагу у сфері управління персоналом на сьогодні ПП „Дах” необхідно в першу чергу звернути саме на питання добору високваліфікованого персоналу. Адже без нього неможливо закріпитись на ринку, а тим паче досягти завоювання більшої частки ринку.
Підприємству слід інтенсифікувати власні зусилля у таких напрямках роботи з персоналом: кадрове планування, аналіз роботи, нормування праці й оцінка виконання, система стимулювання, оргкультура, система заходів для адаптації нових працівників до роботи в організації і до трудового колективу та навчання.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління професійним розвитком персоналу підприємства”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

13 − 3 =