.

Управління фінансовою стійкістю державного підприємства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та індикатори фінансової стійкості державного підприємства….5
1.2. Класифікація типів фінансової стійкості підприємства та визначення запасу фінансової стійкості………………………………………………………………………………….13
1.3 Цілі, завдання та інструменти управління фінансовою стійкістю підприємства……………………………………………………………………………………………………….16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВАТ «ХАРКІВМЕТРОБУД»……………..21
2.1. Структурно-динамічний аналіз активу і пасиву балансу ВАТ «Харківметробуд»………………………………………………………………………………………………..21
2.2. Показники фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»……………………….24
2.3. Ідентифікація типу фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»………….30
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВАТ «ХАРКІВМЕТРОБУД»………………………………………………………………………………………..33
3.1 Використання державної фінансової підтримки при відновленні фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»…………………………………………………………………………33
3.2 Способи збільшення власного капіталу ВАТ «Харківметробуд»……………35
3.3. Використання зовнішнього кредиту в процесі управління фінансовою стійкістю державного підприємства……………………………………………………………………..41
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………….46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………48
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ

В процесі реформування форм власності державні підприємства ще протягом довгого часу будуть займати досить відчутне, а в деяких галузях – домінуюче місце в реальному секторі економіки України. Це зумовлює актуальність розробки концепції довгострокового розвитку і забезпечення ефективного функціонування державних підприємств в умовах переходу до ринкових відносин, удосконалення форм і методів управління ними, в тому числі управління фінансами.
Проблема розвитку методології управління фінансами державних підприємств потребує попереднього уточнення деяких існуючих та визначення нових категорій і понять, що пов’язані із механізмом здійснення цього управління.
Щодо комплексної оцінки фінансового стану ВАТ «Харківметробуд» то протягом 2007-2009 рр. спостерігались негативні тенденції у фінансовому стані підприємства. У 2008 р. порівняно з 2007 р. відбулося зменшення майна та джерел формування майна підприємства. Зменшення майна підприємства пов’язане із скороченням оборотних активів на 15417,0 тис. грн., в свою чергу відбулося зростання необоротних активів на 934,0 тис. грн.. Така тенденція є негативною. Негативну тенденцію засвідчує і пасив підприємства, який також знизився за досліджуваний період на 11282,0 тис. грн. Зросли короткострокові зобов’язання  на 2376,0 тис. грн. (11,9 %), тоді як власний капітал знизився на 13298,0 тис.грн. (94,6 %).
Одними із головних показників діяльності підприємства є показники фінансової ліквідності та платоспроможності. За цими двома показниками ми детально дослідили вплив фінансової кризи на підприємстві, тому проаналізувавши данні, ми дійшли висновку, що підприємство вважається платоспроможним, адже його загальні активи перевищують поточні зобов’язання.
Що стосується державної підтримки ВАТ «Харківметробуд» то в цілому найбільш економічно раціональними вважають надання державних гарантій та різні форми підтримки фіскального характеру.
Отже, ВАТ «Харківметробуд» знаходиться в кризовому стані, та за умови виконання комплексу взаємоповязаних коротко, середньо, та довготермінових заходів спрямованих на відновлення поточної платоспроможності, підвищення фінансової стійкості, покращення фінансових результатів діяльності за рахунок використання резервів, зниження собівартості може вийти з кризи. В цьому підприємству може допомогти міжнародні кредити, які широко залучаються Україною в рамках проведення футбольного чемпіонату ЄВРО 2012.
Проведене дослідження дозволяє визначити пріоритетні напрямки фінансового розвитку державних підприємств, а запропоновані теоретичні підходи та практичні рекомендації дають змогу підвищити ефективність управління фінансами цих підприємств, адаптувати сучасні форми і методи цього управління до складних умов економіки сучасного періоду.
Загалом цілі даної роботи вважаємо досягнутими, а завдання, поставлені нами в вступі – виконнаними.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління фінансовою стійкістю державного підприємства”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

one × 2 =