.

Територіальний поділ праці. Його вплив на структуру національної економіки

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ    5
1.1. Поняття територіального поділу праці    5
1.2. Населення як головна складова продуктивних сил України    10
1.3. Чинники, що впливають на критичний поділ праці    12
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ    17
2.1. Економічне районування і територіальна структура господарства    17
2.2. Оцінка динаміки трудових ресурсів економічних районів України    20
2.3. Забезпеченість трудовими ресурсами галузей національної економіки    24
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ    29
3.1. Напрями удосконалення територіальної організації продуктивних сил України    29
3.2. Науково–технічний прогрес та його вплив на територіальну й галузеву структуру продуктивних сил    33
ВИСНОВКИ    38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    41
ДОДАТКИ    44
ВИСНОВКИ

Територіальна організація продуктивних сил дає змогу обґрунтувати спеціалізацію виробництва окремих регіонів. Дослідження форм територіальної організації продуктивних сил сприяє ефективнішому використанню сприятливих природних і економічних умов певної території та раціональної участі в територіальному поділі праці в Україні.
Підсумуємо, що завдання економічного районування на сучасному етапі зводиться до виявлення на території країни науково обгрунтованих господарських, комплексів різного масштабу. Структура макроекономічних районів України виглядає так: 1) Центрально-Український; 2) Донбас і Нижнє Придніпров’я; 3) Слобідська Україна; 4) Причорноморський; 5) Західноукраїнський.
Зазначимо, що трудові ресурси являються основною продуктивною силою суспільства. В процесі розміщення продуктивних сил необхідно аналізувати чисельність населення і трудових ресурсів, їх динаміку, статево-вікову структуру як найважливіших показників демографічної характеристики народонаселення Раціональне розміщення продуктивних сил передбачає аналіз тенденцій природного приросту населення та зрушень у його статево-віковій структурі. Саме тому розробляються прогнози чисельності населення і змін у структурі зайнятості різних галузей у межах держави та основних економічних регіонів.
Кількість трудових ресурсів не завжди пропорційна чисельності населення, а залежить насамперед від його вікової структури. Важливим резервом збільшення трудових ресурсів є поліпшення умов праці, техніки безпеки, охорони здоров’я. В умовах зниження природного приросту трудових ресурсів велике значення має поліпшення їх якісного складу.
Економічний район – це територіально цілісна частина народного господарства країни, яка має відповідні ознаки та види. Економічне районування в Україні має свою історію, яка завершилась поділом країни на вісім економічних районів.
В Центрально-Українському районі живе значна частка населення країни зі складною демографічною ситуацією. Західноукраїнський район характеризується значною кількістю населення взагалі й трудових ресурсів зокрема.  Північно–східний економічний район характеризується складною демографічною ситуацією. Причорноморський (південний) економічний район особливий своїм економіко–географічним положенням, сприятливими кліматичними умовами, наявністю кваліфікованих трудових ресурсів.
Підкреслимо, що ефективне використання трудових ресурсів значно залежить від розподілу їх у галузях народного господарства. В Україні знижуються чисельність і частка зайнятих у промисловості, будівництві й сільському господарстві і зростає в галузях нематеріального виробництва. В господарстві України є великі резерви вивільнення робочої сили завдяки зниженню чисельності зайнятих на ручних роботах і зростання продуктивності праці. Зростаючий дефіцит трудових ресурсів є гальмівним фактором розміщення продуктивних сил.
Основними напрямами удосконалення територіальної організації продуктивних сил України є збільшення капітальних вкладень та чіткий перехід на інноваційних шлях розвитку. Звичайно, для цього необхідно удосконалити законодавство України, особливо в частині ВЕЗ та ТПР, що дозволить збільшити інвестиційні надходження та сприяти впровадженню інноваційних технологій у країні.
Науково-технічний прогрес змінює підходи до розміщення продуктивних. Під впливом НТП з’являються нові фактори розміщення залежно від ускладнення територіально-економічної структури. Транспортний фактор внаслідок НТР зазнав найбільших змін. Також, істотних змін зазнав і сировинний фактор. В той же час, першорядне значення має екологічний фактор. Під впливом НТП змінилося розміщення окремих галузей: у гірничодобувній промисловості це відбувалось під впливом здешевлення транспорту і тенденцій до економії сировини й палива. Розміщення енергетики змінилося з появою атомних електростанцій, не прив’язаних до джерел палива. Це вплинуло на енергомісткі галузі промисловості.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Територіальний поділ праці. Його вплив на структуру національної економіки”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

18 − 1 =