.

Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості підприємства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ВИСНОВКИ

Дослідження проведене в дипломній роботі дає можливість зробити наступні  висновки.
В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь – якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції в діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.
У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку.
Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції.
Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора.
Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною привабливістю підприємства, а також докласти зусиль до її покращення.
При аналізі інвестиційної привабливості підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оберненість капіталу.
Аналіз підприємства ВАТ „Луганський холодокомбінат” показав, що інвестиційна привабливість товариства знаходиться на досить високому рівні, але виявив декілька слабких сторін підприємства. Тому для покращення інвестиційного іміджу ВАТ „Луганський холодокомбінат” необхідно вказати напрямки покращення інвестиційної привабливості.
Аналіз валюти та структури балансу ВАТ „Луганський холодокомбінат” виявив значне зростання дебіторської заборгованості. Прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом:
    ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності;
    своєчасного оформлення розрахункових документів;
    застосування попередньої оплати;
    застосування вексельної форми оплати;
    удосконалення розрахунків.
Згідно з проведеними розрахунками найбільш оптимальною структурою капіталу визнано структуру з часткою позикового капіталу 20 %. За такої структури фінансова ефективність діяльності підприємства вважається найвищою.
Аналіз позикових коштів виявив високий рівень кредиторської заборгованості. Підприємству треба значно знизити рівень заборгованості. Це можна зробити активізувавши діяльність з погашення дебіторської заборгованості внаслідок якої й виникла завелика кредиторська заборгованість.
Щоб підприємство мало позитивний інвестиційний імідж, воно обов’язково повинно бути платоспроможним. Тому керівництво повинно слідкувати за підтриманням платоспроможності на високому рівні.
Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс ВАТ „Луганський холодокомбінат” не є абсолютно ліквідним. Керівництву треба звернути на це увагу і з`ясувати причини такого негативного становища.
Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.
Одним з напрямків покращення інвестиційної привабливості є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.
Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.
На ВАТ „Луганський холодокомбінат” згідно аналізу обертання оборотного капіталу уповільнилося обертання дебіторської заборгованості у наслідок її стрімкого приросту. Ситуацію можна покращити такими шляхами:
    своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;
    вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;
    інтенсифікацією виробництва;
    повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;
    правильною організацією роботи щодо матеріально – технічного забезпечення;
    недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;
    недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;
    скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.
Висока фінансова стійкість підприємства – об’єкта інвестування чи не найважливіший чинник що впливає на прийняття рішення потенційним інвестором.
Тому зміцнення фінансової стійкості має важливе значення для покращення інвестиційної привабливості. Фінансову стійкість можна покращити збільшуючи розмір власного оборотного капіталу та зменшуючи поточні зобов’язання.
В цілому проведене дослідження дає можливість поліпшити інвестиційну привабливість ВАТ „Луганський холодокомбінат”.
Для цього доцільно:
    прискорити погашення дебіторської заборгованості;
    знизити рівень кредиторської заборгованості;
    покращити ліквідність;
    покращити фінансову стійкість.
Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити інвестиційну привабливість підприємства.
Отже, з наведених вище даних видно, що дане підприємство є інвестиційно привабливим, але йому необхідно здійснити ряд заходів для підвищення інвестиційного іміджу, перш за все це повинно стосуватися власників даного об’єкту.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості підприємства”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

four − three =