.

Світовий ринок нафти та розміщення нафтової промисловості

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1
Основи сутності світового ринку нафти та територіальної організації нафтової промисловості………………………………………………………………………………………………………….51.1. Економічна природа світового ринку нафти та нафтової промисловості……………..5
1.2. Принципи територіальної організації світового ринку нафти та нафтової             промисловості………………………………………………………………………………………………………….81.3. Географія розміщення нафтових родовищ………………………………………………………..10
РОЗДІЛ 2
Сучасний стан та розвиток світового ринку нафти та нафтової промисловості
України………………………………………………………………………………………………………………….14
2.1. Основні етапи розвитку світового ринку нафти………………………………………………..14
2.2. Аналіз динаміки розвитку світового ринку нафти……………………………………………..16
2.3. Оцінка функціонування нафтової промисловості України…………………………………21
РОЗДІЛ 3
Перспективи розвитку світового ринку нафти та нафтової промисловості України…27
3.1. Розвиток світового ринку нафти та нафтової промисловості: альтернативні джерела сировини…………………………………………………………………………………………………..27
3.2.  Вдосконалення територіальної організації нафтової промисловості України…….29
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………………..33СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………………….38
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………………………………..40
ВИСНОВКИ

У ході дослідження даної теми вдалося з’ясувати, що нафта є основою світового паливно-енергетичного балансу. Це найефективніше і найзручніше паливо, вона має певні природні переваги порівняно з твердим паливом.
Нафтова промисловість визначається як галузь важкої промисловості, підприємства якої розвідують, видобувають, переробляють, транспортують і зберігають нафту та нафтопродукти. Було визначено, що головну роль у світовому розвитку нафтової промисловості займає світовий ринок нафти. Світовий ринок нафти це всі відносини з приводу видобування, переробки, транспортування нафти, а також експорту-імпорту нафтопродуктів. Велику роль у діяльності світового ринку нафти відіграє ОПЕК – організація країн-експортерів нафти.
У процесі написання курсової роботи ми визначили структуру світового ринку нафти, яка складається з ринку добування нафти, світових шляхів транзиту нафти та нафтопереробних галузей. Так, нафтопереробна галузь — це галузь важкої промисловості, підприємства якої з сирої нафти виробляють нафтопродукти. Найбільш зручним і перспективним транзитним шляхом є нафтопровід, проте морські перевезення танкерами є безпечнішими. Нафтодобувна промисловість об’єднує підприємства з розвідування і видобутку нафти.
Ми довели, що для територіальної організації світового ринку нафти та нафтової промисловості характерні принципи раціонального та оптимального розміщення, принципи збалансованості і пропорційності, принципи комплексного розміщення виробництва. Важливим також є принцип збереження економічної рівноваги. Було обґрунтовано, що принципи територіальної організації є основою ефективного розвитку нафтової промисловості та нафтового ринку.
У ході дослідження розміщення нафтової промисловості було визначено, що загалом нафта залягає трьох основних зонах земної кулі. Перша – це велика частина Аравійського півострова, друга зона лежить у Північній Африці, а третя зона починається у Східному Азербайджані і простяглася до Таджикистану, Киргизстану і Афганістану. Сьогодні нафту видобувають у 75 країнах світу. Аналізуючи нафтовидобувну галузь світу, ми з’ясували, що перше місце за видобутком займає Саудівська Аравія, а на другому місці  у регіоні стоїть Ірак.
Що ж до України, то вона не багата на нафту. Виокремлюють три райони : Прикарпатський, Дніпровсько – Донецький та Причорноморський. У перспективі розвитку нафтової промисловості України розробка нафтових покладів шельфу Азовського та Чорного морів. Проте, було визначено, що у географічному вимірі вплив нафти, її видобутку і продажу в країнах-експортерах є досить позитивним, це веде до збільшення прибутків, модернізації, індустріалізації та й загалом до регіональних відмінностей.
Характеризуючи етапи розвитку світового ринку нафти, ми визначили, що у першому і другому періоді свого розвитку нафтовий ринок був монополізований великими вертикально інтегрованими компаніями Міжнародного нафтового картелю. Ці етапи були найстабільнішими за всю історію ринку. Третій етап розвитку світового ринку нафти розпочався, коли була створена міжнародна організація ОПЕК. Країни ОПЕК контролювали ресурси і видобуток нафти, вони отримали можливість визначати ціну на нафту. На четвертому етапі монопольне ціноутворення поступилося місцем ринковому. На цьому етапі ОПЕК більше не встановлює ціни безпосередньо, проте як і раніше є найважливішим гравцем на світовому ринку нафти.
Щоб краще зрозуміти природу світового ринку нафти ми розглянули та проаналізували розвиток світової нафтової промисловості. Так, основу видобутку нафти (понад 40%) дають країни ОПЕК. Що ж до нафтопереробної промисловості, то найбільш потужними установками і цілими районами нафтопереробної промисловості володіють такі країни, як США, Японія, Італія, Франція, Великобританія. Великим експортером нафти є Саудівська Аравія, друге місце посідає Росія. Найбільшими споживачами є США, країни Євросоюзу, Японія, Китай, Росія та ін.
Ми визначили, що сьогодні світовий ринок нафти входить у період, який характеризується непевністю, що підсилюється, низьким рівнем запасів нафти, а також обмеженою кількістю вільних потужностей і морських транспортних перевезень. Напруженість на світовому нафтовому ринку  зумовлена швидким економічним зростанням в країнах Азії, ростом світового попиту на нафту, дефіцитом потужностей для глибокої нафтопереробки, подорожчанням  транспортування нафти та ін.
Відомо, що основним чинником розвитку світового ринку нафти  є ціна на нафту. Ми проаналізували ситуацію на світовому ринку нафти протягом 2002 – 2005 рр. і простежили, що 2002 – 2003 рр. характеризувалися зниженням цін на нафту та нафтопродукти на світовому ринку. Основною причиною цього стали теракти у США. У 2003р. спад цін був зумовлений збільшенням пропозиції нафти. Проте 2004 рік став для нафтових компаній найуспішнішим за останні десятиліття. Такий стрибок цін  виник через обмежені можливості інфраструктури, тобто дефіту переробних та транспортних потужностей.  Рівень цін у 2005 році виявився справжньою несподіванкою для експертів. Така ситуація  була викликана збільшенням зацікавленності у закупівлі нафти. Проте ситуація на світовому нафтовому ринку завжди має циклічний характер спадів і підйомів, тому експерти прогнозують економічний спад на ринку у 2006 році.
Також ми розглянули розвиток нафтової промисловості України і визначили, що Україна відноситься до країн, які мають відносно малі поклади нафти. За запасами нафти Україна займає четверте місце у Європі, але за рівнем видобутку значно поступається їм. В Україні склалася тенденція падіння обсягів нафтовидобутку. Перше місце з видобутку нафти належить Лівобережній частині України, друге місце займає Прикарпатська нафтогазоносна провінція. Говорячи про нафтопереробну промисловість України, то українські НПЗ уже понад півстоліття не можуть бути завантажені вітчизняними вуглеводнями, вони будувалися переважно для переробки російської нафти. Конкуренція нафтопереробних заводів у світі з українськими НПЗ є досить високою. Нафтопровідна система, хоча й менш потужна та розвинена порівняно з газотранспортною системою, є значним надбанням України. Інвестиційна привабливість української нафтової промисловості полягає не стільки в ємності ринку нафтопродуктів та забезпеченістю ресурсами України, скільки в ідеальному стратегічному положенні держави, що дозволяє експортувати паливо в Росію та Західну Європу.
У процесі розгляду розвитку світової нафтової промисловості було визначено три проблеми, які мають безпосередній вплив на функціонування світового ринку нафти. Це — економічна, політична та екологічна проблеми. Перша полягає в тому, що залежність від близькосхідної нафти стає дедалі небезпечнішою, основою чого є обмеженість ресурсів. Тому у багатьох країнах почали орієнтуватися на енергозберігаючі технології. Політична проблема полягає у розподілі сфер впливу на основні нафтові регіони. Екологічна проблема заключається  в тому, що сучасна енергетична система дестабілізує клімат земної кулі. В погоні за нафтою люди безжально знищують природу. З цим пов’язаний ряд екологічних проблем, які потребують негайного вирішення.
Розглядаючи проблеми нафтової промисловосиі України загалом, ми обґрунтували методи вдосконалення її територіальної організації та вирішення основних проблем галузі. Важливою проблемою у видобутку нафти є забезпечення стабілізації обсягів видобутку нафти, а також їх помірне нарощування. Ми довели, що вирішення цієї проблеми можливе за умов: проведення геофізичних досліджень, покращення фінансово-економічного стану структур, прийняття відповідного законодавства. Перед нафтопереробною промисловістю постають такі проблеми: необхідність нарощування обсягів переробки нафти для внутрішнього споживання та експорту нафтопродуктів, поглиблення переробки нафти, екологізація нафтопереробки. Щоб вирішити проблеми щодо транспортування нафти, необхідні розробки перспективних нафтопотоків, надійне науково-технічне забезпечення функціонування нафтопровідної системи, використання Україною свого вигідного географічного положення. Отже, ми обґрунтували, що для розвитку нафтової промисловості України необхідно вжити ряд таких заходів: переглянути систему оподаткування галузі, знайти чітку та продуману програму інвестицій у нафтову промисловість, стабілізувати обсяги геологорозвідувальних робіт, зменшити залежність України від російського експорту. Виконання цих заходів неодмінно виведе галузь із кризи.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Світовий ринок нафти та розміщення нафтової промисловості”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

14 + 19 =