.

Сутність видатків державного бюджету України та особливості їх формування

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ВИСНОВКИ

Наявність державного бюджету як економічної категорії об’єктивно зумовлена існуванням інституту держави та товарно-грошових відносин.
Державний бюджет – це централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій.
Важливу роль в цьому виконують державні видатки, які необхідні для фінансування державних заходів і є знаряддям впливу держави на економічні, соціальні, національні, регіональні процеси через фінансування.
Незалежно від джерел покриття видатків фінансування здійснюється на основі таких принципів: плановості, безповоротності та безвідплатності, цільового спрямування коштів та їх ефективного використання, фінансування в міру виконання планів, оптимального поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел, додержання режиму економії та здійснення постійного контролю за їх використанням.
В Україні видатки функціонують згідно з бюджетною класифікацією (функціональна, економічна, відомча, програмна), плануванням та прогнозуванням, визначених у Бюджетному кодексі України.
Процес формування видатків державного бюджету є досить складним і залежить від сфери діяльності держави, на яку передбачаються бюджетні кошти.
Даючи характеристику плановим видаткам Державного бюджету України за період 2002-2007 роки, можна стверджувати про їх зростання. Кошторисні призначення видатків Державного бюджету України за даний проміжок часу мали зростаючий характер і з кожним роком зростали все швидшими темпами.
Зокрема, у 2006 р. відносний приріст видатків Державного бюджету України складав 117,3 % і свідчить про збільшення обсягу запланованих видатків у 2006 р. порівняно з 2005 р. на 20706 млн. грн. або на 17,3 %, адже їх обсяг досягнув значення 140199,4 млн. грн. у 2006 р.
Серед більшості статей зростаючого характеру спадну динаміку віддзеркалюють лише кошторисні призначення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення. Якщо у 2005 р. вони досягли свого піку в сумі 32599,5 млн. грн., то починаючи з 2006 р. їх обсяг суттєво скоротився.
Більшу питому вагу у Державному бюджеті займають видатки загального фонду. Так, у 2006 році частка загального фонду видатків складала 77,2 % і це найменший показник за досліджуваний період. Вже у 2007 році вона зросла на 4,8 % і досягнула значення 82 %.
Постійне зростання видатків Державного бюджету за планом вплинуло на збільшення їх питомої  ваги у ВВП. Якщо у 2003 році дане відношення складало 30,5 %, то у 2007 році воно зросло аж на 14,2 %.
Різке зростання частки видатків ЗБУ у ВВП відбулося у 2005 році, адже порівняно з попереднім роком зі значенням у 31,3 % вона піднялась до позначки 41,4 %, що на 10,1 % більше. Значну роль в цьому зіграв соціально орієнтований бюджет, покликаний забезпечити досить високі соціальні гарантії громадянам.
Даючи оцінку структурі та динаміці видатків Державного бюджету України за період з 2002 р. по 2007 р., можна стверджувати, що існує ще чимало проблем з врегулюванням та плануванням обсягів видатків ДБУ, необхідних для виконання загальнодержавних функцій і забезпечення соціально-економічного розвитку країни, адже неврегульоване збільшення видатків над доходами призводить до виникнення дефляційних процесів. Збільшення видатків однієї чи 2-х статей (соціальне забезпечення) означало зменшення фінансування або нестачу коштів для розвитку інших (с/г, промисловість).
Найбільш наближений до повного виконання виявився бюджет 2007 року, коли різниця між запланованими та фактично понесеними витратами складала всього 395,6 млн. грн. Це є позитивним моментом впродовж 2002-2007 років.
З 2002 р. по 2004 р. рівень виконання видатків щорічно зростав, вже у 2003 р. даний показник збільшився на 13,3 %, тобто становив 94,8 % від плану, а у 2004 р. – на 2.5 %, бо досяг позначки 97,3 %, що означає 79381,3 млн. грн. фактично профінансованих. В 2005 році ступінь виконання видатків за планом знизився до 94,4 %. Державний бюджет за видатками у 2006 р.  було недовиконано на 2,2 %.
Вирішення  проблем, пов’язаних з формуванням та виконанням видатків державного бюджету, дасть змогу вести державі виважену бюджетну політику, а державному бюджеті забезпечити виконання належним чином його функцій, адже в цьому й полягає його економічна природа.
Тому основним завданням бюджетної політики на 2008 рік є удосконалення програмно-цільового методу формування бюджету, що сприятиме поліпшенню прозорості і результативності видатків бюджету у наступні роки.
Для успішного впровадження програмно-цільового методу необхідно мати чітко визначені стратегічні програми уряду, запроваджувати елементи стратегічного бюджетного планування, розробляти й удосконалювати програми розвитку регіонів в Україні, розвивати систему показників виконання бюджетних програм.
Підвищення ефективності бюджетної політики та вдосконалення механізму реалізації функцій і зниження дефіциту Державного бюджету в Україні вимагає вжиття наступного комплексу заходів:
–   вдосконалення всієї системи бюджетного планування та оцінки ефективності використання бюджетних коштів;
–    збереження фінансування найважливіших державних програм; зменшення нових соціальних програм, які потребують значного бюджетного фінансування;
–    застосування передової практики розвинених країн світу;
–    забезпечення обґрунтованості видатків бюджету на реальних макропоказниках;
–    розмежувати бюджетну політику від інтересів окремих впливових зацікавлених осіб тощо.
Вирішення проблем шляхом послідовної реалізації даних заходів дасть змогу вести державі виважену бюджетну політику у сфері планування, а державному бюджеті забезпечити виконання належним чином його функцій.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Сутність видатків державного бюджету України та особливості їх формування”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

14 + seven =