.

Сутність та необхідність соціального захисту населення в Україні

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ………………………………………………………………………………….4
1.1. Сутність, принципи та складові соціального захисту населення…………………4
1.2. Характеристика основних соціальних стандартів і гарантій населенню України……………………………………………………………………………………8
1.3. Державне регулювання соціального захисту населення…………………………12
РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………………17
2.1.Динаміка видатків Зведеного бюджету України на соціальну політику………..17
2.2. Оцінка системи соціальних гарантій в Україні…………………………………..19
2.3. Оцінка функціонування соціального страхування в Україні……………………24
РОЗДІЛ III. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ……………………………………………………………..28
3.1. Перспективи розвитку системи державного соціального страхування в Україні……………………………………………………………………………………28
3.2. Використання зарубіжного досвіду в здійсненні соціального захисту населення в Україні…………………………………………………………………………………31
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………39
ВИСНОВКИ

Поняття соціального захисту властиве будь-якому суспільному ладу і на різних історичних етапах відрізняється лише формами і дієвістю. Проблеми соціальної безпеки, тобто захисту націй чи окремої людини від загроз, властивих соціальній структурі, існували завжди та й існують надалі. Усунути ці соціальні загрози відповідними законодавчими актами практично неможливо, тому що в самих соціальних відносинах багато чого ґрунтується на рівності особистих прав людини, моральному релятивізмі та різноманітті світоглядних орієнтацій спільнот.
Поняття соціального захисту може вживатися у широкому і вузькому змісті. Під соціальним захистом у вузькому сенсі розуміють у першу чергу сукупність дій, спрямованих на надання допомоги під час життєвих криз.  У цьому значенні також вживають термін соціальне забезпечення. Соціальне забезпечення переважно визначають як систему допомоги, що має на меті підтримку рівня доходів. Кінцевою метою соціального захисту є надання кожному члену суспільства незалежно від національного походження, національної або расової приналежності можливості вільно розвиватися розвивати свої здібності.
Система соціального захисту містить в собі три складові:
1) соціальна допомога;
2) соціальне страхування;
3) соціальна справедливість.
Система соціального захисту покликана виконувати дві основні функції, такі як — пом’якшувати наслідки бідності (реабілітаційна функція) через надання короткотермінової адресної допомоги бідним та запобігати бідності (превентивна функція), що досягається запровадженням умов для участі громадян у соціальному страхуванні під час свого активного періоду життя.
Що ж стосується України, то розбудова нашої держави пов’язана з пошуком шляхів трансформації її економіки на ринкових засадах, поступовим подоланням кризових явищ в економічному і суспільному житті. Особливого значення набуває вирішення завдань відтворення та розвитку людського потенціалу, що передбачає формування надійної системи соціального захисту населення. Необхідною умовою розв’язання проблем соціального захисту є послідовне здійснення стратегії економічного зростання та реалізація адекватної державної соціальної політики. Повноцінне функціонування ринкової економіки не можливе без розвинутих інститутів страхування, які мінімізують неминуче властиві ринку ризики та протиріччя. Страхування життя є одним з пріоритетних напрямків розвитку страхового ринку, підґрунтям цього повинні стати такі  кроки по вдосконаленню страхування життя в Україні як підготовка нової редакції Закону України „Про страхування”, яка б дозволила більш досконало врегулювати відносини у сфері страхування життя та створення умов для рівноправної участі страхових компаній в системі недержавного пенсійного забезпечення.
Також в умовах незалежої держави створення національної системи соціальних гарантій маєпершочергове значення. Основні принципи такої системи закладені в Конституції України, де записано, що громадяни України мають право:
– на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло;
– на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом;
– на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них причин, а також у старості та в інших випадках;
– на охрону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного й доступного усім громадянам медичного обслуговування.       У державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога  надається безплатно; наявна мережа таких закладів не може бути зменшена.
– на освіту. Держава забезпечує доступність і безплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
Отже, соціальний захист можна визначити як категорію надзвичайно динамічну і рухливу та безпосередньо пов’язану із соціальною політикою держави.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Сутність та необхідність соціального захисту населення в Україні”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

1 × 3 =