.

Сучасна українська організаційна культура – джерела та основний зміст

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ    6
1.1 Сутність та джерела організаційної культури. Її вплив на ефективність управління    6
1.2 Структура та характеристики (атрибути) організаційної культури    9

РОЗДІЛ 2 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ    24
2.1 Типові риси організаційної культури на підприємствах України    24
2.2 Рекомендації керівникам українських підприємств щодо формування організаційної культури    34

ВИСНОВКИ    38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    41
ВИСНОВКИ

Культура допомагає людям в організації діяти свідомо, забезпечує обґрунтування і виправдання їх поведінки. Сильна і адекватна організаційна культура сприяє згуртуванню колективів підприємства.
Вплив організаційної культури на ефективність діяльності підприємства неоднозначний. Безперечно, відносини між культурою і результатом роботи залежать від цінностей, зразків і норм поведінки, які панують в організації. Підприємство, в якому ігнорують людину (працівника, постачальника, клієнта), скоріше за все, не матиме успіху.
Зазначимо, що джерела організаційної культури України можна умовно розділити на три групи: зовнішнє середовище, суспільні цінності, внутрішнє середовище організації. До специфічних факторів організації відноситься і галузь, в якій працює компанія. Важливу роль у формуванні організаційної культури відіграють здаються особистості і важливі події в історії компанії.
Маємо підсумувати, що організаційна культура має певну структуру – нечітку і рухому, динамічну. Сучасні вчені виокремлюють кілька рівнів і складових організаційної культури. Крім основних рівнів, фахівці виділяють структурні складові організаційної культури, до яких належать: культура управління, культура організації виробництва, культура умов праці, культура міжособистісних відносин, культура працівників.
Типи організаційних культур класифікуються за різними ознаками: підґрунтям, рівнем вивчення, специфікою сприйняття персоналом, національними особливостями, галузевою специфікою, ступенем залучення персоналу до управління. Залежно від типу підґрунтя виділяють організаційні культури, засновані на владі, ролі, завданнях, особистості.
Залежно від рівня вивчення виділяють суб’єктивну та об’єктивну організаційну культуру. За галузевою специфікою вирізняють культуру торговельних організацій, спекулятивну, адміністративну, інвестиційну (інноваційну) організаційні культури. Залежно від ступеня залучення працівників до управління фахівці виділяють корпоративний, консультативний, підприємницький та «партизанський» типи організаційної культури.
Узагальнимо, що особливостями організаційної культури в українських компаніях є: повільне впровадження корпоративної культури управління; значна дистанція влади між керівниками і підлеглими. Менеджери нерідко зверхньо ставляться до людей, умов їхньої праці, кар’єрних можливостей. Вони не оцінюють персонал як найважливіший ресурс; невміння імпортувати і використовувати нові технології в управлінні та виробництві; нехтування довгостроковим плануванням, низький ступінь орієнтації менеджерів і персоналу на довгострокову перспективу; високий рівень пасивності й інертності менеджерів і персоналу, брак ініціативи; достатньо високий рівень індивідуалізму, конкурентності при виконанні робочих завдань, небажання обговорювати і спільно вирішувати управлінські проблеми; високий рівень залежності специфіки організаційної культури від вищого керівника; високий рівень конфліктності, наявність «контркультур» у підрозділах і групах організацій, представники яких не задоволені організацією, умовами і оплатою праці.
Підкреслимо, що наступні риси є притаманними типовому українському працівнику: безвідповідальність та лінощі; відсутність прагнення цінувати робочий час;  зневага до інструкцій, стандартів, правил; неповага до чужих інтересів, егоїзм; несамостійність та інертність, безініціативність; прагнення працювати в колективі, а не індивідуально; зневага до оточуючого середовища, власного здоров’я тощо.
Таким чином, першочерговим завданням при формуванні організаційної культури вітчизняних підприємств повинно бути культивування цінностей, що притаманні розвиненим цивілізованим економічним відносинам – «не обходити закон, а враховувати його», «бути чесним у ділових стосунках», «нести соціальну відповідальність за результати своїх дій», «культивувати ініціативу», «ставлення до працівника як до члена сім’ї» тощо. Ці та подібні цінності дозволять сформувати нову економічну мораль, яка стане стрижнем організаційної культури українських підприємств і забезпечить їм необхідні передумови для економічного розвитку.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Сучасна українська організаційна культура – джерела та основний зміст”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

18 + fifteen =