58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ВСТУП ………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ……………………………………………………………………………………………………… 6
1.1. Сутність та структура страхового України…………….…………………………….6
1.2.Етапи становлення страхового ринку України…………………………………………20
1.3. Державне регулювання страхового ринку України………………………………….32
РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ КРАЇНИ……….………………………………………………………………….40
2.1.  Оцінка обсягу страхового ринку України………………………………………………..40
2.2.  Оцінка динаміки розвитку страхового ринку України 2006-2008рр………….43
2.3    Ринок перестрахування в Україні………48
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ………………………………………………………………………………50
3.1  Вдосконалення функціонування страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи………………………………………………………………………………
3.2.   Впровадження зарубіжного досвіду організації і функціонування страхового ринку………………………………………………………………………………………57
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………
ДОДАТКИ …………………………………………………………………………..
ВИСНОВКИ

Страховий ринок — частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формуються попит і пропозиція на нього.
Головною функцією страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового фонду з метою страхового захисту суспільства.
Об’єктивна необхідність виникнення та розвитку страхового ринку зумовлюється наявністю суспільної потреби у страхових послугах та наявністю страховика, здатного їх задовольнити.
Суб’єктами страхового ринку є:
1. Страхове товариство або страхова компанія;
2. Страхові агенти та страхові брокери;
3. Перестрахувальні компанії;
4. Моторне (транспортне) страхове бюро;
5. Спеціальний Уповноважений орган;
Становлення страхового ринку України можна умовно поділити на 4 етапи: І-етап 1990-1993рр., ІІ-етап 1993-1996рр., ІІІ-етап 1996-2001 роки та IV-етап 2001 до сьогодення.
За роки становлення страхового ринку України, значення його обсягу було мінливим, оскільки після бурхливого розвитку у 1991-1996рр. та прийняття Верховною Радою України Закону України „Про страхування” кількість компаній, що надавали послуги зі страхування різко скоротилася, з 700 на початку 1996 року, до 358 компаній на його кінець. Насамперед це було зумовлено різкою зміною вимог до страхової компанії регламентованою Законом України „Про страхування”

Основними джерелами правового регулювання страхового ринку в Україні виступають:
    Конституція України;
    міжнароднимі угоди, що їх підписала і ратифікувала Україна;
     Цивільний кодекс України;
     закони та постанови Верховної Ради України;
     укази та розпорядження Президента України;
    декрети, постанови та розпорядження Уряду України;
    нормативні акти (інструкції, методики, положення, накази), котрі прийняті Міністерствами, відомствами, центральними органами виконавчої влади і зареєстровані в Міністерстві юстиції України;
    нормативні акти органу, що згідно із законодавством України здійснює нагляд за страховою діяльністю;
    нормативні акти органів місцевої виконавчої влади у випадках, коли окремі питання регулювання страхової діяльності були делеговані цим органам за рішенням Президента або Уряду України;
    окремі нормативні акти колишнього Радянського Союзу та УРСР, які не були відмінені законодавством незалежної України.
Так, впродовж досліджуваного періоду всі основні показники діяльності страхового ринку мають тенденцію до зростання про що свідчать вихідні дані. Проте темпи зростання валових страхових премій, та страхових виплат дещо скоротились впродовж 2008 року, що пов’язано з загостренням  світової фінансової кризи.
Страховий ринок України є досить стабільним і перспективним, проте все ж ще має багато проблем вирішення яких є основним завданням держави.
Проте за умови впровадження наступних принципів можна виправити та покращити ситуацію:
    верховенство правового регулювання страхової діяльності;
    системність узгодження заходів щодо реформування страхового ринку;
    стабільність забезпечення сталого надійного і привабливого ринку страхових послуг шляхом створення державою зрозумілих та ефективних механізмів і правил його функціонування;
    обмеження присутності держави на страховому ринку;
    довіра, що ґрунтується на моральній та матеріальній відповідальності страховика перед страхувальником;
Значний вплив на функціонування страхового ринку в Україні мала світова фінансова криза, що почалась з іпотечної кризи в США і спричинила:
•    падіння попиту на послуги страхових компаній з боку підприємств та населення;
•    неповернення депозитних коштів;
•    незабезпечення наявності страхового покриття майна, що перебуває у заставі в комерційного банку, на весь період дії кредитного договору;
•    нав’язування банками дискримінаційних умов співпраці з страховими компаніями;
•    встановлення податковими органами дискримінаційних вимог для страховиків щодо оподаткування курсових різниць;
•    недостатній контроль за наявністю полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників;
•    відсутність в регулятора страхового ринку дієвого механізму щодо недопущення демпінгу на ринку та штучного зниження платоспроможності страховиків.
Отже, в цілому, для наших умов має інтерес в системі страхування розвинутих країн національна система координації і функціонування страхових організацій при провідній ролі держави у розробці програм і стратегії розвитку страхування, у практиці страхування і розвитку кооперативних страхових організацій, в тому числі і товариств взаємного страхування, які успішно конкурують на страховому ринку багатьох держав з традиційними страховими компаніями.
В більш широкому плані в нашій державі, по суті стоїть питання розвитку страхового захисту як окремого напряму державного регулювання розвитку бізнесу і підприємництва в різних галузях народного господарства, тобто шляхом прийняття спеціальних законів, визначення обов’язкових видів страхування, регламентації діяльності страхових організацій.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “страховий ринок України становлення та розвиток”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

4 × 4 =