Соціолінгвістичні особливості політичної реклами в прагматичному контексті

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ДИНАМІЗМ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ДЗЕРКАЛО МОТИВІВ ТА ПОТРЕБУВАНЬ…………………………………7
1.1 Політична реклама та її соціолінгвістичні особливості …………….7
1.2 Політичні цінності і політичний символізм як основа впливу на масову свідомість………………………………………………………………..15
1.3 Особливості аудиторії політичної реклами………………………..18
1.4 Політична реклама в українському законодавстві………………..24
1.5 Екстралінгвістичний контекст негативної політичної реклами в Україні………………………………………………………………………….27
1.6 Тенденції розвитку некомерційної реклами в Україні……………32
РОЗДІЛ 2 НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЯК МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ…………………………………………………….37
2.1 Політична реклама і маніпулювання людською свідомістю…….37
2.2 Поняття та історія НЛП, його застосування в політиці………….45
2.3 Техніки НЛП в політичній рекламі………………………………..51
2.4 Критика НЛП як наукового методу…………………………………66
РОЗДІТ 3 ОКРЕМІ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ………………………………………………..70
3.1Діяльність ЗМІ під час проведення передвиборчої агітації……….70
3.2 Соціолінгвістичні особливості прихованої політичної реклами на телебаченні (виборча кампанія 2004-го року)………………………………82
3.3 Парламентські вибори 2006-го року – як черговий розвиток політичної реклами…………………………………………………………….84
3.4 Особливості передвиборчої агітації 2007-го року (Парламентські вибори 2007р.) з гендерної точки зору………………………………………89
3.5 Секретні виборчі технології Юлії Тимошенко…………………..94
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..99
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….103
ВИСНОВКИ
“Твердження лише тоді дієве, коли воно повторюється часто і, якщо можливо, одними і тими ж словами. Здається, Наполеон сказав, що є тільки одна фігура риторики, що заслуговує на увагу, – це повторення. За допомогою повторення ідея поселяється в умах настільки міцно, що, врешті-решт, вона вже сприймається як доведена істина”.
Лебон Г.
Можна впевнено стверджувати, що на теренах української політики політична реклама, у її найпоширеніших, загальновизнаних у світовій практиці формах, представлена дуже фрагментарно. Це зумовлено загальноукраїнською практикою політичної діяльності на всіх рівнях, де основної ваги набувають такі фактори, як доступ до важелів влади, зв’язки у владних структурах, економічній сфері тощо. Це дає можливість з достатньою ефективністю долати виборчі перепони, не обтяжуючи себе зверненням до професійних рекламних агенцій, унаслідок чого останні не можуть нормально функціонувати, розвиватися, набувати досвіду.
Реклама є частиною суспільної комунікації. Це – комунікативний акт, структура якого є спільною для всіх різновидів комунікації. Слід зазначити, що українське законодавство повністю не контролює політичну рекламу, тому, що не існує повного та беззаперечного закону щодо її врегулювання.
На всіх етапах підготовки друкованої, відео- і аудіопродукції залучаються психологи. Вони здійснюють корекцію тексту, зображення, відеоряду для максимального позитивного сприйняття рекламних матеріалів, а також з необхідністю беруть участь у створенні слоганів виборчих кампаній.
Наприклад, у процесах підготовки текстів застосовуються методи психолінгвістики, що дозволяють за допомогою спеціального добору слів, сполучення різноманітних асоціацій, добору фонетичних рядів, відповідних шрифтів та інших засобів досягти найвищого ефекту для даної електоральної групи, забезпечити виконання поставлених завдань і реалізацію відповідних інтересів. При створенні вербальної реклами перспективним є використання методів нейролінгвістичного програмування (НЛП). Не існує чіткого та єдиного визначення НЛП. Цей термін розуміють по-різному. Однак визначити загальне поняття: нейролінгвістичне програмування – це це методика вивчення суб’єктивного досвіду, і створення відповідних моделей поведінки і виборів навичок і технік.
Засновниками НЛП вважаються американці Джон Гріндер і Ричард Бендлер (John Grinder and Richard Bandler).
Кінець ХХ століття характеризується як початок періоду, коли політичні технології починають грати вирішальну роль під час політичних виборів, а політична реклама шукає нових способів впливу на аудиторію. Однак, НЛП – дієвий метод тоді, коли цого вміло поєднують з іншими методами під час виборчої кампанії. НЛП – не наукова теорія, бо й справдіне доводить своєї дієвості в контрольованих умовах, але інша цого сторона – вчення про правильне спілкування, про уникнення конфліктів забезпечує цого популярність попри будь-яку критику.
Щодо комунікативних стратегій, то автори деяких публікацій поділяють їх на презентаційну, маніпуляційну та конвенційну. Так, С. Дацюк зазначає: “Існують такі типи комунікативних стратегій – презентація, маніпуляція, конвенція. За рівнем відкритості, симетрії і засобами проведення комунікацій вони теж відрізняються: презентаційний тип є пасивною комунікацією; маніпуляційний тип є активною комунікацією, конвенційний тип є інтерактив ною комунікацією. Так само основними засобами є: для презентації – послання, для маніпуляції – повідомлення, для конвенції – діалог” . Звичайно, в цьому є сенс, але необхідно зауважити, що в реальній комунікації чи не завжди переплітаються і взаємодіють усі наведені типи, і кожна з комунікативних дій всередині себе може мати одночасно всі згадані стратегічні цілі.
Тому для підвищення ефективності будь-якого типу комунікації потрібно ширше й інтенсивніше створювати та використовувати канали зворотного зв’язку, і це можна вважати загальним вихідним принципом, дотримання якого спроможне забезпечити зростання дієвості всіх чинників ефективної політичної реклами як складової суспільної комунікації.
Сьогодні перемогти на виборах можна лише завдяки вмілій і доцільній рекламній, інформаційній та психологічній обробці електорату. Застосувавши вдалі методики та фахівців у галузі реклами, сучасний політичний діяч може спати спокійно – назавтра він обов’язково прокинеться народним улюбленцем чи героєм. Варто лише вдало підібрати імідж, поставити телекамеру з правильного боку, найняти “правильного” журналіста і виголосити те, що хочуть почути виборці, або переконати виборців, що вони хочуть саме цього.
Є безліч методів впливу на громадську думку, і кожен вимагає творчого підходу. Серед них можна зазначити ефекти скрембльованих повідомлень, використання культурних табу, що блокуються захисними механізмами свідомості, але впливають на підсвідомість, образні повідомлення (на відміну від інформативних). Тому завжди ефективним є використання образів «загиблих за ідею», а також образів таборів, тюрем (як неґативних, наприклад при змалюванні комуністичного режиму). Така інформація минає фільтри логіки і діє прямо на підсвідомість, при цьому вона має досить тривалу дію.     Широко використовуються перехресні повідомлення (словами говорять одне, а вносять у підсвідомість инше) та візуалізація (коли пропонують уявити наслідки певних дій та рішень). Ще одним ефективним засобом подачі інформації є повідомлення під час концертів, спортивних та святкових заходів тощо. З іншого боку, для того, щоб керувати процесом прийняття рішення виборцями, необхідно запропонувати людині ті аргументи, що здадуться їй вигідними саме для неї, більш того – її власними (адресна реклама); крім того пропонувати такі аргументи (інформацію) потрібно дуже швидко, динамічно, щоб людина «не встигла» подумати про інші варіанти, щоб на аналіз «бракувало часу». Найбільш ефективними методами подачі інформації (особливо неґативної) є непрямі. Під цим ми розуміємо відсутність прямих аргументів «за» чи «проти»; використання певної політичної символіки, що має стійке, загальноприйняте значення, використання алюзій (історичних, побутових, культурологічних тощо).
Велике значення для успіху реклами мають, також, іміджеві характеристики, такі, як назва (партії, блоку, об’єднання), постать лідера (лідерів), виразність цієї реклами на загальному тлі та серед инших (вона має привертати увагу).
Загалом досвід української політичної науки у галузі рекламування має свої неґативи та позитиви – не використовуючи все багатство напрацювань світового іміджмейкерства, ми оберігаємо свідомість (і підсвідомість) масового споживача. Ключову роль в ефективності незаперечно відіграє адаптованість повідомлення до інформаційного простору України. Окрім того, врахування психологічних характеристик (що є загальнолюдськими) вимагає дослідження специфічних ментальних рис українців. Зрештою, не завжди варто трансформувати досвід “інших” – вітчизняний продукт подекуди “соковитіший” та викликає більше довіри.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Соціолінгвістичні особливості політичної реклами в прагматичному контексті”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

18 − two =