.

Соціально-економічні аспекти Державного бюджету України

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

Зміст

ВСТУП    2
РОЗДІЛ 1. БЮДЖЕТ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ    4
1.1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ    4
1.2. ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ    13
1.3. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ    20
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2002 – 2005 РОКИ    24
2.1. ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА 2002 – 2005 РОКИ    24
2.2. АНАЛІЗ БЮДЖЕТНИХ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ    31
2.3. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ    38
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ    42
3.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ    42
3.2. ЗМІЦНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ    45
3.3. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ    50
ВИСНОВКИ    62
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    66

Висновки
Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту, є Державний бюджет. Через бюджет держави відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її заходів.
Бюджет – складна економічна категорія. Як категорія, державний бюджет являє собою систему економічних відносин, що складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу, та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб. Важливою є роль бюджету у розподілі сукупного суспільного продукту та національного доходу. В бюджеті країни акумулюється значна частина знов створеної вартості – національного доходу, розподілюваного і перерозподілюваного у відповідності з ринковими законами суспільного розвитку для забезпечення розширеного відтворення та задоволення загальнодержавних потреб.
З точки зору перспектив формування бюджету, основною закономірністю відтворення в умовах ринку повинна стати тенденція збільшення фонду нагромадження при розподіленні національного доходу України. Це дозволить здійснити більш ціленаправлену інвестиційну політику, укріпити матеріально-технічну базу виробництва і тим самим збільшити доходну частину державного бюджету України.
Найважливіше призначення бюджету – це створення матеріальної основи для реалізації державою своїх функцій: економічної, соціальної, політичної та оборонної.
Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через його функції: розподільчу, контролюючу, забезпечення існування держави. В умовах реформування економіки України, повязаної з функціонуванням різних форм власності, виникає потреба перегляду характеру і змісту бюджетних відносин. На сьогоднішній день виникають труднощі як із формуванням централізованого фонду коштів держави, так і з його використанням. Ці труднощі зумовлені недосконалістю законодавства України, традиційними, застарілими підходами організації бюджетних відносин. У такій ситуації командно-адміністративні методи управління повністю не вдалося усунути, а нові перебувають на стадії становлення. Зумовлено це повільним процесом реформування системи власності, що докорінно впливає на зміст розподільного і перерозподільного процесів в Україні.
Проведені в роботі дослідження проблеми становлення і шляхів соціально – економічних аспектів Державного бюджету України дозволяє зробити такі основні висновки та викласти пропозиції.
Дослідження шляхів формування державного бюджету в період перехідної економіки дало можливість зробити висновок, що Бюджетна система України постійно удосконалюючись і розвиваючись у даний період досягла своєї завершеності як система економічно незалежної держави, але не досягла рівня економічно розвинутої країни.
Як економічна категорія, бюджет відображає всю складність соціально-економічних відносин при формуванні ринкової моделі економіки, а як балансовий рахунок він суттєво впливає на здійснення фінансової політики держави, складання і використання фінансових балансів держави при постійному зростанні його контролюючої, стимулюючої  і організуючої функції.
В роботі досліджені соціально-економічні аспекти Державного бюджету, проаналізована динаміка та структура бюджету, роль державного бюджету в соціальній сфері, був проведений аналіз доходної та видаткової частини та видатків на соціальну сферу.
Також нами було опрацьовано шляхи вдосконалення формування Державного бюджету України, визначили пріоритетні напрямки бюджетної політики. Запропонували методи зміцнення інвестиційних складових бюджетної політики. Для створення сприятливих умов розвитку внутрішнього ринку та реального сектору економіки необхідне;
—    поглиблення інституційних перетворень, спрямованих на формування в галузях економіки динамічного і конкурентоспроможного приватного сектору, удосконалення системи корпоративного управління;
—    фіскальне (податкове) стимулювання інновацій та експорту високотехнологічної продукції;
—    застосування сприятливих митних режимів імпорту технологічного устаткування;
—    освоєння механізмів державного довгострокового кредитування;
—    удосконалення системи державних замовлень та закупівель;
—    максимальне використання інвестиційних інструментів приватизації;
—    державне сприяння розвитку фінансового лізингу;
—    застосування додаткових стимулів розвитку малого та середнього бізнесу, венчурних (у т.ч. зовнішніх) інвестицій;
—    державне сприяння розвитку наукомістких виробництв та галузей, що базуються на використанні інформаційних і комунікативних технологій.
Однією з найважливіших умов підвищення наукового обґрунтування планування витрат, що спрямовуються з бюджету на соціальний розвиток, є застосування довгострокових економічних нормативів та фінансових норм. Ширше мають використовуватися економічні методи стимулювання якості роботи цих установ та раціонального використання асигнувань, що виділяються з бюджету.
Економічні нормативи, що регулюють фінансові відносини в соціальній сфері, мають відображати можливості держави щодо задоволення потреб регіону чи установи у фінансових ресурсах для реалізації завдань поточних та перспективних планів соціального розвитку. Крім того, нормативи мають виражати оптимальне співвідношення інтересів у розподілі фінансових ресурсів держави і населення окремих регіонів. Такими нормативами можуть бути розміри бюджетних асигнувань на відповідний показник, передбачений програмою для цієї території чи установи.
Були опрацьовані шляхи удосконалення структури соціальних видатків, а саме на освіту, охорони здоров’я та інші.
Важливим елементом державної політики в галузі освіти має стати визначення державних вимог до змісту, рівня та обсягів освіти і на цій основі вжиття заходів для поліпшення якості навчально-виховного процесу, забезпечення рівня освіти, достатнього для технічного, економічного і соціального прогресу країни.
Важливим напрямом поліпшення фінансового забезпечення охорони здоров’я може стати створення і функціонування системи медичного страхування населення. Страхування громадян здійснюється за рахунок Державного бюджету України, коштів підприємств, установ і організацій та власних внесків громадян. Питання організації медичного страхування населення і використання страхових коштів вирішуються згідно з законодавством.
Економічне оновлення об”єктивно потребує зміцнення державного бюджету як основного важеля ефективного розвитку господарства країни, що прагне до соціально орієнтованої економіки. Акумуляція у бюджетній системі значних грошових фондів створює можливість для забезпечення рівномірного розвитку економіки та культури на усій території країни. Бюджет є могутнім інструментом державного управління.
Наявність бюджету створює можливість для маневрування при розподілі коштів на потреби суспільства з урахуванням їхньої пріоритетності протягом певного проміжку часу.
У майбутньому роль державного бюджету у соціальних процесах зростатиме. Обумовлено це тим, що саме бюджетні кошти у сукупності з позабюджетними фондами є фінансовим підґрунтям для здійснення соціальних перетворень, переходу на новий рівень соціального обслуговування населення. Крім того, державний бюджет покликаний нівелювати соціальні наслідки розшарування громадян за їхніми матеріальними статками, що викликано переходом до ринкових умов господарювання.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Соціально-економічні аспекти Державного бюджету України”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

15 − ten =