.

Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з психології та соціології. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ    6
1.1. Поняття соціальної роботи    6
1.2. Сутність та завдання соціальної роботи як науки    13
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ    18
2.1. Молодь як соціальна категорія    18
2.2. Сучасні проблеми молоді соціального та психолого-педагогічного характеру    24
2.3. Соціальна робота з молоддю    32
ВИСНОВКИ    37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    39
ВИСНОВКИ

Таким чином, необхідно розрізняти поняття «теорія соціальної роботи» і «соціальна робота як наука». У науковій літературі теорія соціальної роботи визначається як система основних ідей у суспільній сфері знань, форма наукового пізнання, що дає цілісне уявлення про закономірності і суттєві зв’язки дійсності. Критерієм і основою розвитку теорії соціальної роботи є практика.
В той же час, соціальна робота як наука – сфера діяльності особистості, функція якої – вироблення і теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність; це одна з форм суспільної свідомості, що включає як діяльність з отримання нового знання, так і її результат – суму знань, які лежать в основі наукової картини світу; висвітлення окремих галузей наукового знання, що стосуються системи соціального захисту населення і підтримки особистості у складній життєвій ситуації.
Варто зазначити, що важливою ознакою наукового характеру соціальної роботи, її теоретичної основи є закономірності. У центрі уваги теорії соціальної роботи стоїть соціальна проблема. Засобами виявлення соціальної проблеми служить соціальна діагностика, а також зіставлення об’єктивного стану справ із нормами. Сутність соціальної роботи як науки також характеризують її наукові принципи. Важливими для соціальної роботи як професійної діяльності є принципи: універсальності, охорони соціальних прав, толерантності, профілактичної спрямованості, опори на власні сили, клієнтоцентризму, мобілізації соціальних ресурсів, соціального реагування, конфіденційності.
Отже, в умовах глибокої трансформації суспільних відносин значна частина української молоді втратила позитивні життєві орієнтири, можливість реалізації життєвих планів та прагнень. Ослаблення дії старих регулятивних чинників і несформованість нових, спричинили істотне посилення негативних явиш, поширення поведінкових стереотипів, хибно сприйнятих за вияви свободи особистості. Молодь потребує: забезпечення матеріальних потреб для свого розвитку та продовження свого роду; повноцінного спілкування, що породжує проблему самогубств; важливою є можливість працювати за спеціальністю з достойною винагородою за працю.
Підсумуємо, що переважна більшість проблем молоді — це складові загальних потреб українського суспільства. Значна частина молоді не цікавиться політикою й вважає неважливою участь у виборах, не відчуває себе господарями своєї держави і не бачить соціальну перспективу в Україні. Немає зацікавленості у самоорганізації молоді та молодіжному русі, через які вони мають можливість виявляти свою позицію. Низьким є рівень правової культури.
В той же час, сучасна освітня система зіткнулася на низкою проблем: падіння престижу загальної, професійно-технічної освіти, орієнтація на «потокове» відтворення без урахування вимог споживачів, проблемою доступність освіти. Не має повноцінного доступу до інформаційних ресурсів. В молодіжному середовищі панує найвищий рівень вимушеного безробіття та відсутність сучасної програми молодіжного житла. Це свідчить про низку проблем не лише в системі освіти, а й у суспільстві в цілому.
Підсумуємо також, що центральними органами виконавчої влади, що забезпечують втілення у життя державної молодіжної політики, є Державний комітет України у справах сім’ї  та  молоді,  Державний  комітет  України  з питань фізичної культури і спорту та Державна туристична адміністрація України. Соціальна робота з молоддю здійснюється відповідно до основних напрямів державної політики. Головною метою соціальної роботи з дітьми та молоддю є створення умов позитивно орієнтованої соціалізації особистості, що сприяє соціальній адаптації та самореалізації молодого покоління в інтересах особистості й суспільства.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

13 − 7 =