.

Шляхи вдосконалення валютного регулювання і валютної політики в Україні

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ…………………………………….5
1.1. Сутність валютного регулювання…………………………………………………5
1.2. Валютна політика: сутність та цілі……………………………………………….7
1.3. Характеристика інструментів валютного регулювання і валютної політики..11
РОЗДІЛ II. ОЦІНКА ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ………………………………………………17
2.1.Становлення валютного регулювання в Україні………………………………..17
2.2. Оцінка валютного регулювання…………………………………………………22
2.3. Валютна політика в Україні……………………………………………………..26
РОЗДІЛ III. Шляхи вдосконалення валютного регулювання і валютної політики в україні………………………………………………37
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….44
ВИСНОВКИ
Валютне регулювання і валютна політика займають провідне місце в економічній політиці держави. В залежності від мети валютне регулювання може стимулювати або стримувати економічний розвиток в країні та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце держави на світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному становищі впливають на розвиток валютних відносин, та відповідним чином коригують валютну політику, що проводиться в державі. Існує велика кількість трактувань поняття як валютного регулювання, так і валютної політики. Одними з них є, валютне регулювання — це діяльність держави в особі уповноважених нею органів, що передбачає проведення законодавчих, економічних та організаційних заходів, котрі визначають порядок здійснення операцій з валютними цінностями на території країни.[25,с.201]. Що ж стосується валютної політики, то її визначають, як  сукупність здійснюваних державою економічних, організаційних та правових заходів у сфері валютних відносин з метою реалізації стратегічних завдань розвитку національної економіки. [11,с.36]. Валютної політику і валютне регулювання держави може змінюватися історично залежно від типу економіки, рівня розвитку націо­нального господарства, а також еволюції світової валютної системи.
Що стосується валютного регулювання, то  виділяють ряд завдань, що виконується ним: захист національної валюти, що передбачає мінімізацію зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на її купівельну спроможність; установлення оптимального режиму обмінного курсу національної валюти, спроможного збалансувати інтереси експортерів та імпортерів задля ефективної участі країни у міжнародному поділі праці; регламентація порядку використання іноземної валюти суб’єктами валютного ринку країни, що визначає динаміку його кон’юнктури, а відтак і стан обмінного курсу; захист прав власності на валютні цінності, що є необхідною умовою ефективного руху валютного капіталу та розвитку валютного ринку країни; визначення статусу національної валюти, що передбачає встановлення відповідного режиму її конвертованості для забезпечення стратегічних завдань розвитку національної економіки та її участі у світовому господарстві.
Здійснення цих завдань стимулює зміни в економіці країни та її міжнародному становищі впливають на розвиток валютних відносин, та відповідним чином коригують валютну політику, що проводиться в державі. Зміст стратегічних цілей валютної політики визначає її як органічну складову економічної політики держави в цілому. Стратегічними цілями валютної політики є: забезпечення стійкого економічного зростання; підтримання стабільного рівня цін (низького рівня інфляції); сприяння високому рівню зайнятості в національному господарстві (низький рівень безробіття); забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги (тобто рівноваги платіжного балансу країни).
Незважаючи на те, що валютна політика є невід’ємною складовою макроекономічної політики держави загалом, вона має і цілий ряд своїх специфічних завдань, котрі визначають її роль саме у регулюванні валютної сфери економічних відносин. Взагалі, реалізація валютно–курсової політики визначається тими завданнями, які ставить перед собою держава при здійсненні своєї політики. В той же час досягнення певної мети шляхом проведення адекватної валютно-курсової політики є доволі складною задачею для обох держав внаслідок обмеженості інструментів грошово-кредитної політики і слабкого розвитку фінансових ринків. Для України додатковим стримуючим фактором є недостатні обсяги валютних резервів НБУ.
Також необхідно вказати, що існує ряд інструментів, що беруть участь у здійсненні валютної політики та валютного регулювання. До таких інструментів відносять: девальвацію і ревальвацію валюти, валютну інтервенцію, корекцію дисконтних ставок національного банку, валютні обмеження, засоби регулювання платіжного балансу країни, режим конвертування валют. Кожен з вище зазначених інструментів є важливим, і бере безпосередню участь в здійсненні валютної політики і валютного регулювання. Також варто зазначити, що валютне регулювання і валютна політика пройшли важкі етапи розвитку, однак й на сьогоднішній час існує ряд проблем, одна з яких є проблема підтримання макроекономічної стабільності національної валютної одиниці, що потребує вирішення в найближчий час. Що ж стосується нашої держави, то  підвищенню ефективності чинної системи валютного регулювання може сприяти лише розробка концептуальних засад валютної політики. Так, до основних цілей короткострокової валютної політики України доцільно віднести: удосконалення діючої системи валютного регулювання, забезпечення стабільного функціонування національної грошової одиниці, гармонізація інтересів експортерів та імпортерів і лише внаслідок виконання всіх увище зазначених умов Україна матиме стабільне та головне успішне здійснення валютної політики.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Шляхи вдосконалення валютного регулювання і валютної політики в Україні”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

13 + 6 =