Семантичний аналіз побутової лексики в англійській мовній картині світу

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. СЕМАНТИКА ЯК НАУКА ТА МЕТОДИ СЕМАНТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ    6
1.1 Особливості науки «Семантика»    6
1.2 Типи семантичних відносин    13
1.3 Методи семантичного дослідження     16
РОЗДІЛ 2. КАРТИНА СВІТУ ЯК КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ МОВИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ    23
2.1 Взаємозв’язок національної та мовної картин світу    23
2.2 Концептуальна картина світу    27
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПОБУТОВОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «SKIN GAME»    34
3.1 Семантичний аналіз побутової лексики на прикладі роману «Skin game»    34
3.2 Лексико-семантичні особливості відображення побутових реалій в англійській мовній картині світу на прикладі роману «Skin game»    41
ВИСНОВКИ    45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    47
ДОДАТКИ    51
ВИСНОВКИ

Семантика – це аналіз відносин між мовними виразами і світом, реальним або уявним, а також саме це відношення і сукупність таких відносин. У лексиці прийнято виділяти такі типи семантичних відносин: синонімія,  гіпонімія, антонімія, конверсивність. У семантиці використовується широкий спектр дослідницьких методів, а саме компонентний аналіз та метод експерименту. Серед факторів, що ускладнюються семантичні дослідження, є неоднозначність або багатозначність (полісемія та омонімія) слова, метафоричне вживання лексичних одиниць та фактор розпливчастості.
Також слід зазначити, що знання про дійсність, сформовані у свідомості народу, зокрема англійського, представляє картина світу. Картина світу – це впорядкована сукупність знань про дійсність, сформовану в громадській (а також груповій, індивідуальній) свідомості. У мові вона відображається за допомогою номінативних, дискурсивних, образних та функціональних засобів мови.
При обговоренні поняття національної картини світу не можна обійти стороною питання про співвідношення національного менталітету, концептосфери і картини світу. Під менталітетом розуміється специфічний спосіб сприйняття і розуміння дійсності, який визначається сукупністю когнітивних стереотипів свідомості, характерних для певної особистості, соціальної чи етнічної групи людей
Підсумуємо, що поняття мовної картини світу сходить, з одного боку, до ідей В. фон Гумбольдта і неогумбольдтіанцев (Л. Вайсгербер та ін) про внутрішню форму мови, а з іншого боку – до ідей американської етнолінгвістики, зокрема, так званої гіпотезі лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа. Мовна картина світу – це система всіх можливих змістів: духовних, що визначають своєрідність культури та менталітету даної мовної спільноти, і мовних, обумовлюють існування і функціонування самої мови. Картина світу будь-якої мови є її перетворюючою силою, що формує уявлення про навколишній світ через мову як «проміжний світ» у носіїв цієї мови.
В свою чергу концепт є ментальною репрезентацією, яка визначає, як речі зв’язані між собою та як вони категоризуються. Вважається, що головна роль, яку відіграються концепти в мисленні, – це саме категоризація, що дозволяє групувати об’єкти, які мають певні подібності, у відповідні класи. В загальному плані дослідження мови можна визначити як дослідження категорій, що виражаються в мові. Категорії – це ментальні об’єкти, які відображають наші знання про онтологію, про сутність світу, доказом того, що навколишній світ не хаотичний, а певним чином структурований.
Важливою теоретичною проблемою є проблема національної специфіки концептів. В концептуальній сфері різних народів спостерігається набагато більше подібностей, ніж в мовній. В нашому дослідженні ми вивчали та охарактеризовували особливості вживання побутової лексики в англійській картині світу. Для практичної основи дослідження ми взяли роман Макса Аллана Колінза «Skin game». Підсумуємо, що до побутової лексики належать слова повсякденного вжитку, які називають предмети і явища побуту, тобто загального стану життя, обстановки, що оточує нас, звичаїв і т.д. В нашому дослідженні ми зробили лексико-семантичний аналіз твору, провели вибірку лексем, що відносяться до побутової тематики. Далі вибрані лексеми ми згрупували в тематичні групи, яких у нас вийшло шість: clothes & shoes, jewelry, cosmetics and toiletries, home appliances, house wares/kitchen utensils and furniture. Лексичні одиниці ми віднесли до тієї чи іншої групи на підставі їх лексико-семантичного значення. В кінці ми визначили за формулою частотність вживання даних лексем у творі: частотність становить 0.37%.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Семантичний аналіз побутової лексики в англійській мовній картині світу”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

3 × 4 =