.

Семантичний аналіз авторської лексики у творі Дж. Оруелла 1984

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП………..…………..………..………..………..………….…..……..……ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
РОЗДІЛ 1. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ…………5
1.1. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ………..…..5
1.2. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ……..…….….17
РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ АВТОРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ У ТВОРІ
ДЖ. ОРВЕЛЛА “1984”…………..………..……………..………..………….25
2.1. ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ……………………….………….…….25
2.2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ………………………….30
2.3.ЛЕКСИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ………..………..………..………..………..…36
ВИСНОВКИ.………..………..………..………..………..………………………41
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА……………………………………..……..….44
ДОДАТОК.………..………..………..………..………..…………………………49

ВИСНОВКИ
Художній стиль характеризується  високою образністю, що спостерігається на більшості рівнів мовних одиниць. Також у художньому стилі широко розповсюджена метафоричність, переносні значення слів. Письменники використовують велику кількість синонімів, антонімів, евфемізмів. На відміну від інших функціональних стилів, лексика стилю художньої літератури характеризується багатогранністю та багатозначністю. До прошарку такої лексики можуть належати слова з будь-якого іншого функціонального стилю: терміни, жаргонізми, політична лексика та інше.
Проаналізувавши результати цільової вибірки лексики з твору Дж. Орвелла, ми поділили її за семантичним, тематичним та морфологічним принципом. У лексиці твору «1984» ми знайшли та поділили на тематичні групи іменники, а серед дієслів виокремили синонімічні ряди. А саме: серед дієслів 10 синонімічних рядів: to reeducate [49: 222],  to humiliate [49: 194], to lie [49: 217], to disobey [49: 172], to threaten [49: 234], to kill [49: 151], to spy [49: 109], to surrender [49: 223], to die [49: 27], to pursue [49: 23], а серед іменників 6 тематичних груп – disobedience [49: 125], destruction [49: 153], war [49: 29], affection [49: 24], fallacy [49: 214], reclaim [49: 226]. Центральне місце серед дієслів займає синонімічний ряд до дієслова to kill, а серед іменників найбільшу тематичну групу об’єднує поняття war. Це свідчить про те, що автор хотів надати твору напруженої, агресивної атмосфери.
Також, Дж. Орвелл часто використовує синоніми до ключових дієслів та іменників за для збагачення та урізноманітнення мови. Вживання евфемізмів надає неперевершеного ефекту як пом’якшення певних значень, так і їх приховування, а також іронії.
Часте вживання лексики на тему війни, вбивства, приниження та знущання над людиною зумовлено специфікою твору, адже однією з провідних тем твору є тема війни між супердержавами.
Ще одним надзвичайно цікавим прошарком лексики твору «1984» є авторські неологізми. Звертаючись до різноманітних способів будови слів, автор, використовуючи словникову потужність англійської мови, створив свою власну мову. Окрім морфологічного методу, Дж. Орвелл використав також зміну значення слова, а саме звуження (спеціалізацію) значення.
Ми виокремили наступні методи словобудови – префіксація,суфіксація, складення основ та абревіація, а також різноманітні комбінації вищевказаних методів. Найпоширенішим та найефективнішим серед них виявився метод складення основ.
Новомова Джорджа Орвелла була змодельована такою, щоб вона була простою та доступною з першого погляду, що підтверджується також способом будови множини (закінчення -s/-e для всіх іменників без виключення) та ступеню порівняння прикметників (закінчення -er,-est для всіх прикметників без виключення), звуженням значень слів, взятих з традиційної англійської та над простою будовою новостворених слів. Це все було спрямовано на демонстрацію того, що людина не повинна думати самостійно, а просто слідувати певним стандартам думки.
Окрім того, автор використовує численні запозичення з суспільно-політичної лексики країн СРСР та інших соціалістично-спрямованих країн. Це зумовлено тим, що у тогочасній свідомості громадянина Заходу соціалістичні країни уособлювали притиснення основних прав людини та психологічний тиск на свідомість індивіда. Репресії, вбивства та тоталітарний устрій суспільства асоціювався з політичним курсом країн СРСР та інших.
Також Дж. Орвелл використовує пропагандистські кліше, що також виступають у ролі подвійних стандартів з евфемістичними характеристиками, що створює ідентичну уявленням читача про тоталітарний устрій держави та роль індивіда у ній картину світу.
Автор вживає ідеологічно навантажену лексику автор для того, щоб вкласти у контекст значення обмеження людських прав та свобод, тоталітарно-мілітаристичне спрямування суспільства. Запозичення з лексики цих країн дало автору можливість створити яскраву та разючу картину мегадержави, що формує особистість людини і саму людину. А отже, автор досяг поставленої мети – переконати читача у можливості трагічних наслідків для суспільства і всього світу після встановлення тоталітарного устрою держави у одній з провідних країн світу.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Семантичний аналіз авторської лексики у творі Дж. Оруелла 1984”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

seven + thirteen =