.

Розвиток важкого машинобудування України

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….…… 3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ………………………………………………………………. .5
1.1. Важке машинобудування як галузь промисловості………………………………. 5
1.2. Елементи й структура галузі важкого машинобудування………………………… 7
1.3. Чинники, що впливають на розвиток важкого машинобудування……………… 10
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ЗА 2005-2008 РР………………………………14
2.1. Динаміка показників розвитку важкого машинобудування в Україні………… 14
2.2. Регіональні особливості розвитку важкого машинобудування в Україні за     2005-2008 рр……………………………………………………………………………  18
2.3. Аналіз факторів, що впливають на функціонування важкого машинобудування  в Україні за 2005-2008 рр.……………………………………… …………………….  21
РОЗДІЛ 3
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ………………………………………………….. 26
3.1. Недоліки функціонування важкого машинобудування в Україні………………. 26
3.2. Шляхи усунення недоліків функціонування та пріоритетні напрямки розвитку галузі важкого машинобудування в Україні………………………………………….. 29
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….. 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….………………………………………….  39
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….….. 41
ВИСНОВКИ
Без машин життя та виробнича діяльність сьогодні практично неможливі. На роботу люди дістаються машинами — автобусами, тролейбусами, поїздами, автомобілями, де вони знову мають справу з машинами — верстатами, прокатними станами, комбайнами, сівалками тощо. Навіть управлінська праця все більше устатковується машинами — комп’ютерами, автоматизованими робочими місцями.
Машинобудування – величезний комплекс з дуже складною структурою: важке машинобудування, електротехнічне, транспортне, сільськогосподарське машинобудування, верстато- і приладо- будування.
Важке машинобудування має надзвичайно складну структуру. Воно включає виробництво гірничо-шахтного, підйомно-транспортного, металургійного обладнання, устаткування для хімічного та будівельного комплексів, шляхових машини, сільськогосподарських машин, важких верстатів і ковальсько-пресових машин, великих морських і річкових суден, локомотивів та вагонів, нафтового, нафтопереробного, залізничного та іншого великогабаритного й металомісткого устаткування. Важке машинобудування має надзвичайно широку галузеву сітку. Фактично, важке машинобудування становить основу виробництв усіх галузей промисловості.
Пов’язаність важкого машинобудування майже з усіма галузями промисловості зумовила вплив багатьох чинників на розвиток і розміщення підприємств цієї галузі. Всі фактори територіального тяжіння в самому загальному вигляді можна розділити на чотири групи:
5)    фактори, пов’язані безпосередньо з організацією виробництва на підприємствах машинобудівної промисловості;
6)    зовнішньовиробничі фактори, пов’язані з економічними і природними умовами в районах розміщення машинобудівних підприємств;
7)    галузеві особливості машинобудівних виробництв;
8)    фактори соціального характеру.
Про розвиток важкого машинобудування можна робити висновки зважаючи на деякі показники розвитку. Аналізуючи обсяги реалізованої продукції, індексу обсягу промислової продукції важкого машинобудування в Україні за 2005-початок 2009 рр., можна простежити загальний спад у темпах росту обсягів промислового продукції та реалізованої продукції важкого машинобудування.
Щодо регіональних особливостей розвитку важкого машинобудування в Україні, то воно розміщене нерівномірно по території країни.
На підприємства галузі впливає те, що вона розглядається як складова частина всього господарського територіально-виробничого комплексу та розміщується не ізольовано, а так, щоб бути пов’язаною з іншими галузями машинобудування та промисловості, з будівництвом, транспортом та невиробничою сферою діяльності.
Внутрішньовиробничі фактори визначають характер і результати діяльності підприємств важкого машинобудування і являють собою сукупність необхідних умов та коштів на підприємстві для виготовлення даного виду продукції, що сприяють досягненню певного рівня техніко-економічних показників виробництва.
Важке машинобудування відноситься до порівняно мобільного галузі промисловості, і його розміщення не визначається тільки наявністю необхідних ресурсів та умов в районах. Отже, фактори, що впливають на розвиток машинобудування мають значний вплив перш за все на розміщення підприємств галузі. Переважна більшість підприємств розміщуються на сході України, оскільки там зосереджені джерела сировини, джерела дешевої електроенергії, трудових ресурсів.
Якщо досліджувати інноваційну дільність підприємств досліджуваної галузі промисловості, то можна дійти таких висновків:
•    на машинобудівних підприємствах практично відсутній механізм оцінки та формування інноваційної стратегії;
•    форми статистичної звітності з інноваційної діяльності не повністю задовольняють потреби у цій інформації, бракує також інформації про стан ринків нових продуктів і технологій;
•    незважаючи на високий науковий потенціал, рівень інноваційної активності машинобудівних підприємств складає 17%;
•    інноваційні зусилля зосереджені головним чином на впровадженні часткових новинок (60 %), а на обсяг принципово нових продуктів і технологій припадає близько 40 %, частка прикладних розробок становить 65 %, тим часом як необхідно її підвищити до 70—80 %;
•    частка прибутку, додатково одержаного в результаті інноваційної діяльності, становить 37,8 %.
Для подальшого нормального розвитку важкого машинобудування і машинобудівного комплексу вцілому, розроблено програму розвитку з метою виконання таких основних завдань:
•    формування макротехнологій замкненого циклу у базових галузях, зокрема у машинобудуванні для агропромислового комплексу, авіабудуванні, суднобудуванні,;
•    відродження підприємств-виробників елементної бази та комплектуючих виробів;
•    створення науково-виробничих комплексів для реалізації галузеутворюючих технологій енергетичних установок з прямим перетворенням енергії палива в електричну, обладнання для вироблення електричної енергії за рахунок альтернативних та відновних джерел енергії;
•    широке впровадження високих ресурсозберігаючих технологій, в першу чергу гнучких ефективних ливарних технологій із застосуванням процесів об’ємної стереолітографії, газифікації моделей, холодного затвердіння, а також гнучких механоскладальних систем з використанням універсального технологічного оснащення, що переналагоджується, і обладнання з числовим програмним управлінням, гнучкого роботизованого складального виробництва приладів, нанесення функціональних та захисних покриттів з новими властивостями;
Отже, галузь важкого машинобудування в Україні має великі переспективи для розвитку. В даній галузі існує багато проблем, але якщо виконувати прийняту прграму розвитку машинобудування, можна підняти галузь на новий високий рівень. Україна зможе конкурувати на світових ринках продукції важкого машинобудування.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Розвиток важкого машинобудування України”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

five × 2 =