.

Роль та місце Європейського союзу в українській політиці 2

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з історії. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ СТОСОВНО УКРАЇНИ      7

1.1 Спільна стратегія ЄС щодо України…………………………………………. 7

1.2 Переговори ЄС та України щодо зони вільної торгівлі…………….. 10

1.3 Європейська політика сусідства та її вплив на формування української політики………………………………………………………………………………………………………… 17

1.4 Новий напрямок співробітництва Україна-ЄС у форматі «Східне партнерство»………………………………………………………………………………………………………… 24

Висновки до першого розділу…………………………………………………….. 29

РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ РОЗШИРЕННЯ ЄС НА НАПРЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ………………………………………………………………………………………………………… 30

2.1 Зміни та вплив в торгівельній політиці за умов розширення ЄС… 30

2.2 Політика Європейського союзу щодо міграційних процесів в Україні     33

Висновки до другого розділу……………………………………………………… 37

РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ГІЛОК ВЛАДИ…………………………… 38

3.1 Демократизація органів публічної влади та внесення змін до Основного Закону………………………………………………………………………………………………………… 38

3.2 Підвищення прозорості діяльності Парламенту, залучення громадськості у законодавчий процес та реформування виборчої системи……………………… 44

Висновки до третього розділу…………………………………………………….. 49

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………… 50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 54

 

ВИСНОВКИ

 

Отже, Спільна стратегія ЄС щодо України засвідчила визнання європейських прагнень України з боку країн членів ЄС, а також поширила можливість двостороннього співро­бітництва на зовнішню політику політику безпеки, юстицію і внутрішні справи. Нові на­прямки співробітництва у цій сфері запропонувала Спільна стратегія ЄС що­до України: удосконалення візової політики Україна-ЄС; започаткування регулярного діалогу між органами юстиції України і ЄС; співробітництво між правоохоронними органами країн-членів; покращення управління українським кордоном; модернізація пунктів перетину кордону; спільне розв’язання проблем нелегальної імміграції.

Зазначимо, що на сьогоднішньому етапі переговорів ЄС та України про зону вільної торгівлі йдеться про зону, яка матиме не преференційний, а інтеграційний характер. Результатом її створення має стати взаємовигідне відкриття відповідних ринків за умови відповідності національної продукції специфічним вимогам ЄС. Тому, головним завданням України у цьому контексті буде здійснення комплексу реформ, спрямованих на приведення українського законодавства у відповідних сферах та галузях економіки у відповідність до норм ЄС.  На сьогодні відбулося 15раундів переговорів щодо ЗВТ між Україною та ЄС (останній раунд відбувся 7- 11 лютого 2011 р. в м. Брюссель). За результатами переговорів сторони досягли прогресу в опрацюванні більшості розділів. Найбільш проблемними залишаються питання доступу до сільськогосподарського ринку ЄС, ринку послуг та питання свободи здійснення підприємницької діяльності.  З метою прискорення переговорного процесу у міжраундовий період проводяться відео-конференції, під час яких здійснюється експертне обговорення окремих проектів розділів.

Європейська політика сусідства має величезний вплив на політику України в усіх сферах. Не дивлячись прагнення України, вимоги Європейського союзи в сфері зміни законодавства та певних реформ виконувалися не завжди.

Маємо підсумувати, що «Східне партнерство» передбачає: подальше спрощення візового режиму та поступовий рух до його лібералізації, укладення поглиблених зон вільної торгівлі, підтримку процесу адаптації законодавства та зміцнення інституційної здатності країн-партнерів, сприяння регіональному розвитку на основі політики регіонального вимірювання ЄС, створення інтегрованої системи управління кордонами, співпрацю у сфері енергетичної безпеки.

У рамках ініціативи передбачено багатосторонній діалог на чотирьох рівнях: зустрічі глав держав і урядів; щорічні зустрічі на рівні міністрів закордонних справ; зустрічі чотирьох тематичних платформ: демократія, належне управління та стабільність; економічна інтеграція та наближення; енергетична безпека; міжлюдські контакти; панелі для підтримки роботи платформ.

Варто підкреслити, що розширення Європейського Союзу на Схід не проходить безслідно для торгівельної політики України. Воно має як позитивні (істотне зміцнення та підвищення потенціалу торгівлі між Україною та ЄС, запровадження єдиного торговельного режиму, запровадження в країнах-нових членах Європейського Союзу більш розвинених інститутів ринкового регулювання, розширення ЄС з єдиною валютною системою, Україна може добитись більшого впливу на процеси прийняття сприятливих для себе рішень), так і негативні наслідки (конкурентоспроможність виробників в нових країнах-членах ЄС вища відносно українських постачальників, єдині європейські технічні стандарти та норми безпеки споживання також понижують конкурентоспроможність українських товарів, запровадження в країнах-нових членах ЄС візового режиму стосовно громадян України підвищує вартість міжнародних угод та договорів, та ін.).

В той же час, створення єдиного міграційного простору в рамках ЄС є надзвичайно важливим для України, оскільки вона прагне стати інтегрованою частиною цієї організації та з огляду на сучасний стан міграційних потоків – сотні тисяч українців працюють, навчаються в Європі, через територію нашої держави проходять шляхи нелегальних мігрантів. Україна має великий потенціал розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з ЄС та державами-членами в галузі міграції.

До пріоритетних напрямків співпраці України з ЄС у сфері міграції належать такі: запобігання нелегальній міграції, торгівлі людьми, забезпечення безпеки кордонів. Також нагальною є проблема інтеграції іммігрантів, спрощення порядку трудової міграції, умови захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, розширення можливостей працевлаштування в країнах ЄС.

До проблем українсько-європейської співпраці в галузі міграції слід віднести такі: запровадження більш відкритої імміграційної політики посилюватиме привабливість ЄС для потенційних мігрантів з України, особливо висококваліфікованих кадрів і тому вимагатиме активізації зусиль зі скорочення еміграції, повернення емігрантів на батьківщину; правова проблема полягає в тому, що розгалужене і деталізоване законодавство у міграційній сфері потребує в процесі інтеграції до ЄС його повної імплементації та досягнення відповідності європейським стандартам.

Підсумуємо, що законодавство що регулює діяльність Верховної Ради України та процес ухвалення нею рішень, поступово наближається до європейських стандартів і практик у відповідній сфері. Дедалі більш поширеним (хоча і не визначальним) аргументом прийняття Парламентом того чи іншого рішення є його відповідність практиці європейських країн, зобов’язанням України перед Радою Європи, рекомендаціям Венеціанської комісії тощо. Разом із тим, такі практики часто тлумачаться народними депутатами у світлі політичних інтересів (що стосується, наприклад, виборчих систем), а їх відображення у проектах рішень носить вибірковий характер. Останнє особливо яскраво підтверджує досвід розгляду та ухвалення змін до Конституції України 2004 року, проектів, пов’язаних з врегулюванням статусу парламентської опозиції, тощо. У деяких випадках європейський досвід впроваджується в Україні без належного вивчення можливості його застосування у вітчизняних умовах або у спотвореному вигляді (наприклад, парламентська форма прав­ління). Непоодинокими є і випадки ігнорування Парламентом загальновизнаних демо­кратичних стандартів в інтересах політичної доцільності, зокрема – у законах про вибори. Такі підходи значно ускладнюють наближення до європейських стандартів законодавства, що регулює функціонування Парламенту, а також процедури прийняття ним рішень.

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Роль та місце Європейського союзу в українській політиці 2”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

four × three =