.

Роль міжнародної торгівлі у формуванні платіжного балансу України

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародної торгівлі, як елемента формування платіжного балансу …………………………………………………………………5
1.1.    Платіжний баланс: суть, призначення та складові……………………5
1.2.    Характеристика міжнародної торгівлі та її показників ……………………9
1.3.    Державне регулювання міжнародної торгівлі……………………………….13

Розділ 2.  Практичні засади міжнародної торгівлі у формуванні платіжного балансу……………………………………………………………………………………16
2.1.     Динаміка платіжного балансу  України………………………………………..16
2.2.    Аналіз товарної структури міжнародної торгівлі ………………………….20
2.3.    Оцінка міжнародної торгівлі в розрізі контрагентів………………………24

Розділ 3. Шляхи вдосконалення зовнішньої торгівлі України………………28

Висновки………………………………………………………………………34
Список використаних джерел та літератури …………………………………………36
Додатки
ВИСНОВОК

У вступі до курсової роботи було чітко визначено мету наукового дослідження, яка полягала у всебічному ознайомлені з міжнародною торгівлею та пошуком шляхів її удосконалення, як чинника впливу на формування платіжного балансу.
З огляду на зміст основної частини роботи можна стверджувати про те, що міжнародна торгівля – це засіб, який країни світу застосовують для розвитку і поглиблення спеціалізацій своїх економік, підвищення продуктивності праці та ефективного використання своїх ресурсів.
Багатогранний комплекс міжнародних відносин та зовнішньоторговельних операцій України знаходить свій відбиток в платіжному балансі, який включає в себе три головні                               розділи – торговельний баланс, тобто співвідношення між виводом та вводом товарів, баланс послуг та некомерційних платежів (баланс „невидимих” операцій) та баланс руху капіталів і кредитів.
Вихід України на світовий зовнішній ринок – закономірність розвитку ринкової економіки. Протягом 2001 – 2005 рр. її зовнішньоторговельна діяльність пройшла шлях від спаду до економічного зростання.   В ці роки в торгівельному балансі чітко виділилася тенденція випереджаючого росту експорту над  імпортом товарів та послуг, яка навряд чи продовжиться в  2006 р. Адже, розвиток експорту поставок продукції з України здійснюється під впливом факторів, які чинять негативний вплив на розвиток зовнішньої економіки в цілому. Недоброякісним образом на розвиток міжнародної торгівлі України вплинуло загальне скороче6ння обсягів світової торгівлі.
Результати експортної діяльності українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в значній мірі визначились станом кон’юнктури ведучих ринків збуту для товарів, виготовлених в Україні , яка була несприятливою у співвідношенні багатьох товарі та послуг традиційного експорту.
Аналіз міжнародної торгівлі, як чинника впливу на формування платіжного балансу України за 2001 – 2005 рр. дозволяє виділити деякі пріоритети в розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни.
Перш за все, слід виділити підвищену активність регіональних підприємств та організацій, що сприяли перебудові та розширенні товарної структури експорту та імпорту товарів і послуг, і наблизили її до рівня, притаманного розвинутим країнам.
Також великим позитивом стала зміна структури експортованої продукції, зменшення частки сировини на користь високотехнологічним товарам і цим самим підвищення конкурентоспроможності традиційної експортної продукції та розширення сфери зовнішньоекономічних зв’язків з нетрадиційними партнерами.
Виходячи з вищенаведеного, діяльність державних органів задля вдосконалення міжнародної торгівлі України, має здійснюватись розробка і реалізація національної програми підвищення конкурентоспроможності виробників у стратегічно важливих для України секторах; підвищення конкурентоспроможності підприємств-експортерів; більш активне впровадження в Україні міжнародних стандартів, вимог і процедур сертифікації; вжиття заходів політичного, дипломатичного і законодавчого характеру, які б сприяли участі України в крупних міжнародних коопераційних проектах у пріоритетних для вітчизняної економіки галузях, тощо.
Отже, роль міжнародної торгівлі у формуванні платіжного балансу України досить значна, оскільки саме з експорту, імпорту та балансу товарів та послуг розпочинаються статті в платіжному балансі країни, які займають майже ½ всього балансу і виконують чи не найголовнішу позицію покращення показників та наближення траєкторій розвитку торгівлі до критеріїв розвинутих країн.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Роль міжнародної торгівлі у формуванні платіжного балансу України”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

5 × 2 =