.

Ринок цінних паперів в Україні

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

Зміст

Вступ    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.1 Ринок цінних паперів, його суть та значення
1.2 Структура і суб’єкти ринку цінних паперів
1.3 Роль ринку цінних паперів у становленні ефективної власності
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
2.1 Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні
2.2 Операції на ринку цінних паперів в Україні
2.3 Сучасна світова фінансова криза ті її вплив на ринок цінних
паперів
Розділ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
3.1 Вдосконалення законодавчого регулювання діяльності ринку цінних паперів
3.2 Вдосконалення інституційного забезпечення функціонування ринку цінних паперів
3.3 Зарубіжний досвід функціонування ринку цінних паперів
Висновки
Список використаних джерел та літератури
ВИСНОВКИ

Ринок цінних паперів є багатофункціональною системою, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку громадян за рахунок володіння і вільного розпоряджання цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин.
Водночас подальший розвиток національного фондового ринку стримується рядом об’єктивних і суб’єктивних факторів, зокрема відставанням існуючої законодавчої бази від реалій суспільного життя, недостатнім державним регулюванням ринку тощо.
Подальший розвиток економіки України неможливий без створення розвиненого фондового ринку. Для цього необхідно здійснити ряд невідкладних заходів, спрямованих на прискорення процесів приватизації, випуск державних цінних паперів, доповнення чинного законодавства відповідними актами, створення державних органів управління і контролю за функціонуванням ринку цінних паперів.
Стан ринку цінних паперів визначається ступенем розвитку професійних учасників ринку, обсягами торгів на ринку та іншими показниками. одним з основних елементів ринку цінних паперів є фондова біржа. Фондова біржа це організований ринок, на якому власники цінних паперів здійснюють через членів біржі, що виступають у якості посередників, операції купівлі – продажу. Значення фондової біржі для ринкової економіки виходить за рамки організованого ринку цінних паперів. В міру розвитку операцій на фондових біржах склалося становище, коли для кожного окремого акціонера інвестиції (інвестований в акції капітал) мають майже такий же ліквідний характер, як готівка, тому що акції в будь-який момент можуть бути продані на біржі.
Основу законодавчого регулювання діяльності на ринку цінних паперів становлять нормативно-правові акти, які регламентують умови діяльності передусім фондових бірж та інших суб’єктів ринку. Метою державного регулювання є забезпечення розвитку надійності і розширення обсягів торгівлі цінними паперами на ринку, створення власної моделі національного ринку, яка б найбільшою мірою сприяла економічному зростанню.
На українських фондових біржах спостерігається стійка позитивна тенденція щодо збільшення кількості укладених на них угод. Питома вага даних угод щодо інших угод, які укладаються на різних видах бірж в Україні не має стійкої тенденції.
Перепоною стабільному та ефективному розвитку ринку цінних паперів України є недоліки в законодавчому забезпеченні функціонування ринку та нерозвинене інституційне забезпечення. Зараз для професійних учасників фондового ринку однією з найбільших проблем є нестабільне законодавство.
Ще однією негативною ознакою сучасного українського організованого фондового ринку є нездатність професійних учасників даного ринку відстоювати свої інтереси спільно. Проте в цьому напрямку вже є певні позитивні зрушення. Так для захисту інтересів професійних учасників фондового ринку було створено “Український фондовий союз”.
Для розвитку та усунення проблем у функціонуванні ринку цінних паперів України його подальше функціонування повинні будуватися на таких принципах:
•    соціальна справедливість – забезпечення створення рівних можливостей та спрощення умов доступу інвесторів та позичальників на ринок фінансових ресурсів, недопущення монопольних проявів дискримінації прав і свобод суб’єктів ринку цінних паперів;
•    надійність захисту інвесторів – створення необхідних умов (соціально-політичних, економічних, правових) для реалізації інтересів суб’єктів фондового ринку та забезпечення захисту їх майнових прав;
•    регульованість – створення гнучкої і ефективної системи регулювання фондового ринку;
•    контрольованість – створення надійно діючого механізму обліку і контролю, запобігання і профілактики зловживань та злочинності на ринку цінних паперів;
•    ефективність – максимальна реалізація потенційних можливостей фондового ринку щодо мобілізації та розміщення фінансових ресурсів у перспективні сфери національної економіки, що сприятиме забезпеченню її прогресу та задоволенню життєвих потреб населення;
•    правова упорядкованість – створення розвиненої правової інфраструктури забезпечення діяльності фондового ринку, яка чітко регламентує правила поведінки і взаємовідносин його суб’єктів;
•    прозорість, відкритість – забезпечення надання інвесторам повної і доступної інформації, що стосується умов випуску та обігу на ринку цінних паперів, гласності фінансово-господарської діяльності емітентів, усунення проявів дискримінації суб’єктів фондового ринку;
•    конкурентність – забезпечення необхідної свободи підприємницької діяльності інвесторів, емітентів і ринкових посередників, створення умов для змагання за найбільш вигідне залучення вільних фінансових ресурсів та встановлення немонопольних цін на послуги фінансових посередників за умов контролю дотримання правил добросовісної конкуренції учасниками фондового ринку.
Дотримання та забезпечення даних принципів забезпечить найефективніше використання ресурсів ринку цінних паперів для забезпечення розвитку національної економіки України.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Ринок цінних паперів в Україні”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

five × 4 =