.

Ринок нерухомості в Україні стан і проблеми

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ    7
1.1 Ринок нерухомості як економічна категорія    7
1.2 Ринок житла як складова ринку нерухомості    11
1.3 Ринок землі    15
1.4 Операції та ризики на ринку нерухомості    17
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СТАНУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ 2007-2009 РОКИ    24
2.1 Характеристика ринку нерухомого майна в Україні за 2007-2009 роки    24
2.2 Вплив світової фінансової кризи на стан ринку нерухомості в Україні    33
2.3 Іпотечне кредитування в Україні    37
РОЗДІЛ3 НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ    42
3.1 Світовий досвід розвитку ринку нерухомості та його
регулювання    42
3.2 Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні    44
ВИСНОВКИ    48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    51
ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
В сучасних умовах ринкових перетворень в економіці домінуючого значення набуває проблема забезпечення житлом населення України. Сама мета, визначена в Конституції як забезпечення права кожному громадянину вільно, відповідно до потреби та можливості отримувати житло у власність або користування, вимагає радикальної зміни державної житлової політики. Цікаво відмітити те, що місцеві органи влади гарантують громадянам не саме житло, а лише право на його придбання або найм чи оренду. В зв’язку з цим житлова реформа потребує в першу чергу створення системи законодавчих та нормативних актів з метою формування саме ринку житла.
Можливість володіння й розпорядження житлом завжди була й залишається у людини досить притягальним мотивуючим фактором, що формується під впливом різних умов: як загального рівня економічного й соціального розвитку країни, інфраструктурою, побутовою облаштованістю так і особистих інтересів, цілей, цінностей людини. У поведінковому плані головну роль грають детермінанти людської мотивації, при цьому вчинки людей, їхня ділова активність у значній мірі визначаються потребами в житло й можливостями їхнього задоволення. У зв’язку із цим забезпечення населення житлом, гармонізація потреб у комфортних житлах і можливість їхнього задоволення може взагалі розглядатися як специфічна функція розширеного відтворення. Сьогодні очевидно, що житло є одним зі значимих соціально-економічних благ і правильно вибудувана соціальна політика влади, що враховує його пріоритетність, повинна бути спрямована на забезпечення підвищення доступності житла.
У системі економічних відносин, що виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання житла відбуваються зміни, обумовлені перехідним станом економіки; у сфері виробництва значну роль стали грати приватні фірми, з’явилася конкуренція між виробниками; система розподілу житла перетерпіла значні зміни, пов’язані з відмовою від розподілу житла державою на основі списків черговиків; у сферу економічних відносин увімкнувся обмін, тобто став формуватися ринок житла, можливість споживання житла залежить, насамперед, від доходів домогосподарств.
Ринок житла є невід’ємним елементом ринкової системи, він тісно пов’язаний з іншими видами ринків: товарів і послуг, капіталу й цінних паперів, тому що модель ринкової системи відображає рух ресурсів між цими ринками. Наявність нормально функціонуючого ринку житла є однією з важливих умов, що визначають відтворення робочої сили, реальну міграційну рухливість населення й вільний розвиток продуктивних сил.
В умовах ринкової економіки житло виступає як специфічний товар, що має ряд особливостей: житлу властиві риси як приватного так і суспільного товару; з однієї сторони житло є споживчим благом, а з іншої, виступає як спосіб вкладення капіталу.
Житло є одним із соціально-економічних благ першої необхідності, тому потреба в придбанні квартири є потужним стимулом для заощадження грошей і трансформації їх в інвестиції. Подібні капіталовкладення дозволяють скористатися такими позитивними рисами цих інвестицій, як надійність капіталу й дохід. Важливим моментом є й те, що схоронність заощаджень інвестора може розглядатися як приваблива риса для дачі грошей у борг, це породжує зустрічну тенденцію до позики грошей з метою інвестування в житло.
Ринок житла може розглядатися з погляду двох підходів: функціонального й системного. З позиції функціонального підходу ринок житла є підсистемою ринку нерухомості й ділиться на первинний і вторинний. З позиції системного підходу ринок житла може розглядатися як елемент у системі галузевих ринків (землі, праці, капіталу й т.д.).
Розвиток житлового будівництва пов’язаний з функціонуванням галузей будівельної індустрії (виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, проектуванням, будівництвом об’єктів інфраструктури, дорожнім будівництвом), а так само з іншими галузями народногосподарського комплексу (АПК, ПЕК, машинобудування й ін.).
Державне регулювання житлового сектора повинне здійснюватися шляхом створення нормального правового простору для функціонування ринкового механізму в житловій сфері, прогнозування розвитку соціальних і житлових програм на окремих територіях з врахуванням їх соціальної, інженерно-транспортної й фінансової інфраструктури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Ринок нерухомості в Україні стан і проблеми”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

12 − 10 =