.

Психологічний вплив реклами на споживача

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з психології та соціології. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

Зміст
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Розділ  I. Реклама: поняття, функції, класифікація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-25
1.1    Поняття реклами, її функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13
1.2    Класифікація реклами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-25
Розділ II. Реклама як засіб психологічного впливу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-50
2.1 Методи психологічного впливу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-34
2.2 Роль психічних процесів у формуванні рекламних образів . . . . . . . . . 34-50
Розділ III. Синтактичний аспект реклами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-59
Розділ IV. Контент-аналіз психологічних особливостей реклами мобільних операторів України та Канади на прикладі Київстар та Sasktel Mobility. . 60-71
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-74
Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-80
Додатки
Висновки
Як психологічний феномен, реклама почала розглядатися наприкінці XIX – на початку XX століття. Емпіричні дослідження в галузі психології реклами були започатковані в країнах Західної Європи та США. Значних результатів у цій галузі досягли німецькі вчені. Основні зусилля вони зосереджували на вивченні психічних процесів і використанні методів психологічного впливу з метою пробудити інтерес до товару і спонукати до його придбання.
Сучасні теоретичні розробки в галузі психології реклами дають змогу визначити межі ефективності рекламної діяльності, пізнати глибинні процеси, що відбувають з людиною, коли вона під впливом реклами приймає рішення про придбання відповідного товару чи скористання тією чи іншою послугою.
Потужним засобом реклами є публікації в друкованих ЗМІ. Переваги такої реклами полягають у своєчасності, широкому охопленні ринку, великих можливостях проникнення у різні соціальні групи населення, відносно великій тривалості функціонування, високих технічних можливостях  репродукування і використання кольорового друку.
Ефективність реклами вимірюється і по структурі соціально-психологічної установки, тобто через оцінку когнітивного та емоційного компонентів рекламного впливу. В цьому випадку когнітивний компонент описує те, як реклама сприймається, наскільки добре запам’ятовується її зміст. Емоційний компонент визначає ставлення людини до реклами, тобто її почуття та емоції, які відчуває людина при сприйнятті рекламного продукту. Тобто, якщо реклама привернула увагу споживача інформації, є для нього зрозумілою і запам’ятовується, то можна стверджуватити, що вона ефективна і сприяє досягненню рекламодавцем поставлених цілей при здійсненні рекламної діяльності.
Сучасна психологія реклами вивчає психологічні особливості не тільки споживача, а й рекламодавця, який через різноманітні суб’єктивні причини може припускатися серйозних помилок у рекламуванні продукції, послуги, що призводить до нерозуміння чи неприйняття реклами. Реакція людини на форму, зміст та ідею реклами буває неоднозначною і залежить, насамперед, від цілісного відображення предметів та явищ, пов’язаних із джерелом рекламної інформації, від безпосереднього впливу фізичних подразників (тексту, художнього оформлення, кольорової гами, відеосюжету, мови, музичного супроводу та інше) на рецептори органів чуття людини.
Рекламна діяльність – досить суперечливе явище, якому притаманна зміна та розвиток. В процесі розвитку суспільства вона безперечно буде набувати ще більш специфічної форми. Від позиції суспільства щодо реклами залежить не лише її майбутнє, а й майбутнє самого суспільства, майбутнє національної культури. При правильному розумінні психологічної сутності даного феномену, рекламна діяльність може приймати свою найвищу форму – діалог, що взаємно розуміється.
Зважаючи на те, що культура рекламного впливу формувалася у США, не всі поради, моделі та ідеї, що їх пропонують американські дослідники, спрацьовують на українському ринку реклами. Ця проблема пов’язана, перш за все, із менталітетом українців, із нормами та цінностями, що панують у суспільстві. Для менталітету українців більш властиве співпереживання щодо почутого чи побаченого, важлива динаміка настроїв. При розробці української реклами необхідно враховувати специфіку емоційного стану різних споживацьких груп, особливості національного характеру, вплив предмету “довіра-недовіра” на рекламне повідомлення та до засобу його розповсюдження.
Результати контент-аналізу психологічних особливостей реклами у друкованих ЗМІ України та Канади спростували гіпотезу про те, що реклама мобільних операторів цих двох країн є однаковою. Звичайно, що зустрічаються елементи рекламних повідомлень, які є характерні для обох країн, це, зокрема, присутність слогана, логотипу, використання фірмового стилю, проте є й відмінності. Зокрема, відмінними є способи спонукання до покупки, звернення до читача, насиченість реклами.
Отже, ефективність рекламного повідомлення залежить в першу чергу від чіткої розробки портрета споживача: визначаючи його психологічні і соціальні установки  і стереотипи, розуміючи його стиль життя. Для того, щоб визнвчити мотивацію споживача і вплинути на неї необхідно визначити ті структурні елементи психіки, якими можна керувати , а отже, і змінювати в залежності від завдання рекламного повідомлення.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Психологічний вплив реклами на споживача”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

1 × 5 =