Прямі податки в Україні

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
1.1.    Загальна характеристика системи оподаткування в Україні
1.2.    Економічна сутність прямих податків
1.3.    Види прямого оподаткування та їх характеристика
РОЗДІЛ 2
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ЗА 2008-2010 РОКИ
2.1. Загальна характеристика прямих податків в Україні за 2008-2010 роки
2.2. Оцінка структури та впливу прямих податків на дохідну частину Зведеного бюджету України за 2008-2010 роки
2.3.  Аналіз ефективності прямих податків в Україні за 2008-2010 роки
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
3.1. Застосування зарубіжного досвіду щодо підвищення ефективності прямих податків України
3.2. Напрямки реформування системи прямого оподаткування в Україні
3.3. Прямі податки в Податковому кодексі України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВИСНОВКИ
Податок — це плата суспільства за виконання державою її функцій, це відрахування частини вартості валового внутрішнього продукту (ВВП) на загальносуспільні потреби, без задоволення яких сучасне суспільство існувати не може.
Податки за економічним змістом — це фінансові відносини між державою та платником податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.
Найбільш поширеним є погляд, що податки виконують три основні функції – фіскальну, соціальну та регулюючу. Залежно від форми оподаткування податки поділяються на прямі (податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та інші) та непрямі або опосередковані (ПДВ, акцизний збір, державне мито, плата за землю).
Система оподаткування в Україні являє собою сукупність податків і зборів до бюджетів різних рівнів. В Україні застосовується загальна та спрощена система оподаткування. Головним елементом системи оподаткування є ставка податку, від якої і залежить податкове навантаження в країні.
Прямі податки мають суттєве значення у податковій системі України. Прямими є податки, які встановлюються безпосередньо на доходи і майно платників і сплачуються ними з власних надходжень грошових коштів.
Прямі податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історично це найважливіша форма фінансових відносин між державою і членами суспільства. Саме виникнення держави спричинило появу платежів та внесків до державної скарбниці.
В український та зарубіжній економічній науці на сьогодні існує дуже багато визначень прямих податків, тому їх трактують з різних позицій.
Прямі податки поділяються на прибуток підприємств, з доходів фізичних осіб, плата (податок) на землю, з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на промисел, плата за торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок, рентні платежі та ін.
Серед різного роду прямих податків (прибуткового, майнового, земельного, на грошовий капітал, промислового) по своєму фіскальному значенню переважають прибуткові податки, тобто податки, що охоплюють оподатковування прибутку (доходу) підприємств і організацій і оподатковування особистих прибутків громадян.
Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, та від позареалізаційних операцій.
Одним з ефективних фіскальних важелів для різних податкових систем є оподаткування фізичних осіб. Основною метою введення податку з доходів фізичних осіб є забезпечення бюджетних надходжень та створення рівно напруженого податкового тиску на основі прямого визначення доходів платника податків.
У ході дослідження було проаналізовано прямі податки України за 2008-2010 роки. І визначено, що  основним бюджетонаповнюючим показником у формуванні доходів Зведеного бюджету України протягом 2008-2010 років є податкові надходження, так як їх частка становить більше 70% у структурі всіх доході бюджету. Між податковими надходженнями та доходами Зведеного бюджету існує пряма залежність. Однак, в структурі податкових надходжень переважають непрямі податки. Також, протягом аналізованого періоду спостерігається тенденція до зменшення кількості платників податків та поданих податкових декларацій, що зумовлено передусім економічною кризою та ухиленням від сплати податків.
Прямі податки поступаються за величиною у наповненні бюджету держави непрямим податкам. Проте, все-таки, вони відіграють значну роль у формуванні доходів бюджету України. Тому доцільно саме проаналізувати структуру та вплив прямих податків на дохідну частину Зведеного бюджету України.
Найбільше надходжень до Зведеного бюджету протягом 2008-2010 років відбувалось за рахунок податку з доходів фізичних осіб, частка якого протягом аналізованого періоду постійно зростала. Проте, протягом 2008-2010 років спостерігається динаміка до зменшення частки податку з доходів фізичних осіб в доходах місцевих бюджетів, що спричинено перш за все зростанням ролі податку на прибуток підприємства.
Величина податку на прибуток підприємств зростала суттєво від підприємств, що перебувають у державній власності. Так, сума податку від даних підприємств в 2008 році складала 5534428649,92 грн., в 2009 році зросла на 1881186607,61 грн. і вже складала 7415615257,53 грн. і також зросла в 2010 році на 771637669,52 грн. та становить 8187252927,05 грн. Тенденція зумовлена зростанням доходів підприємств державної власності і покращенням їх економічного становища на ринку.
Ефективність прямих податків в Україні характеризує ряд показників серед яких найвагомішими є: податкове навантаження в Україні та порівняння його з податковим навантаженням в зарубіжних країнах, аналіз виконання запланованих показників по прямих податках, оцінка втрат бюджетів держави від пільгового оподаткування та визначення коефіцієнта еластичності податкової системи держави.
Протягом досліджуваного періоду планові показники по надходженнях до Зведеного бюджету були виконанні не в повних обсягах.  Рівень виконання прямих податків також був не задовільним, перевиконання планових показників спостерігалося тільки по податку на прибуток підприємств і то лише в 2008 році і по податку з власників транспортних засобів в 2008 та 2010 роках.
Рівень податкового навантаження в України є середнім в порівнянні із зарубіжними країнами. Проте, досить високий рівень податкового навантаження податку на прибуток підприємств – 40,77%  при відсотковій ставці 25%.
На основі здійсненого аналізу можна зробити висновок, що необхідно реформувати прямі податки України на основі зарубіжного досвіду. Реалізація на практиці іноземного досвіду має на меті сприяти як найшвидшому переходу до нової сталої та дієвої системи прямого оподаткування, яка ґрунтуватиметься на всебічному поєднані найкращих передових методів та запозичених позитивних елементів із досвіду податкових систем зарубіжних країн, що дало б поштовх до посилення соціальної складової системи оподаткування.
В умовах інтеграції національних економік, перед Україною постає проблема удосконалення податкової системи, її узгодження з існуючими податковими системами інших країн. Реформування прямих податків в України повинне здійснюватися в поєднанні з законодавчими змінами, економічними реформами, змінами на макрорівні та реформуванням податкової системи.
Отже, здійснення реформування в прямих податках України повинне мати форму цілісної стратегії та враховувати соціально-економічне становище в країні, завдання національної економіки і бути інструментом економічної політики, а не її метою. Зміни в прямих податках держави мають розглядатися не як достатня умова, але як необхідна складова загальної скоординованої політики економічної трансформації і забезпечення прискореного економічного зростання.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прямі податки в Україні”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

5 × three =