.

Прогнозування банкрутства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП                                                                                                                        3
РОЗДІЛ 1.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ БАНКРУТСТВА                                                          5
1.1. Сутність, види та ознаки банкрутства підприємств                                        5
1.2. Характеристика методів прогнозування банкрутства                                   15
1.3. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці країни                                                                                                                                  21
РОЗДІЛ 2.
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ВАТ “ТЕРНОПІЛЬФАРФОР”     27
2.1. Аналіз фінансового стану ВАТ «Тернопільфарфор»                                    27
2.2. Ймовірність настання банкрутства на підприємстві                                     41
2.3. Фундаментальний   аналіз   діагностики   банкрутства   на підприємстві  47
РОЗДІЛ 3.
ПРОЦЕДУРА ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ50
3.1. Механізми фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства50
3.2. Проблемні  аспекти у фінансовій діяльності ВАТ “Тернопільфарфор” та шляхи їх подолання                                                                                                           53
3.3. Вдосконалення діагностики банкрутства України                                        56
ВИСНОВКИ                                                                                                             65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                69
ДОДАТКИ                                                                                                                73
ВИСНОВКИ
Банкрутство підприємства – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Поняття банкрутства характеризується різними його видами, виділяють реальне, технічне, навмисне та фіктивне банкрутство, пояснення суті яких було здійснено у першому розділі даної роботи. Банкрутство підприємства в даний час є досить актуальним у зв’язку із зростаючою кількістю фінансово нестабільних підприємств. В ході даної роботи було здійснено прогнозування банкрутства підприємства за українською Методикою проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій та зарубіжними моделями діагностики банкрутства підприємств -Альтмана, Таффлера, Лису та Спрінгейта, а також здійснено фундаментальний аналіз діагностики банкрутства на підприємстві. Крім того, у даній роботі були запропоновані способи уникнення банкрутства на основі існуючих концепцій антикризового керування підприємством при загрозі банкрутства.
Отже, на основі проведеного аналізу фінансового стану ВАТ “Тернопільфарфор”, під час якого було здійснено оцінку майнового стану та ділової активності підприємства, його фінансової стійкості та платоспроможності та здійснено прогнозування і оцінку ризику банкрутства за вітчизняними і зарубіжними методиками, ми прийшли до висновку, що на протязі досліджуваного періоду підприємство перебувало у стані кризи, яка поглибилася у 2003-2004 роках із появою заборгованості.
Майновий стан ВАТ “Тернопільфарфор” погіршується з кожним наступним періодом. Частка основних виробничих фондів в обігових коштах неухильно зменшувалася, також знижувалася частка коштів, інвестованих у основні засоби, у валюті балансу. Загрозливо зріс рівень фізичного і морального зносу основних фондів, оновлення основних засобів повністю відсутнє. Вже на основі лише одного показника: відсутності коефіцієнта оновлення можна судити про те, що ні про яку довгострокову перспективу діяльності підприємства не йдеться: з кожним роком воно все більше буде заглиблюватися в борги і отримувати збитки. Зменшилася частка оборотних виробничих активів, таким чином зменшилася мобільність виробничих фондів, проте за рахунок росту дебіторської заборгованості зріс коефіцієнт мобільності активів, що визначає потенційну можливість перетворення активів у ліквідні кошти. Проте, на нашу думку, варто реально підходити до оцінки даного показника і до ймовірності погашення дебіторської заборгованості підприємства, адже, на жаль, гарантій своєчасного погашення дебіторської заборгованості підприємство не має.
При аналізі ділової активності підприємства було виявлено, що оборотність         активів (коефіцієнт трансформації) на ВАТ “Тернопільфарфор” постійно зменшується під впливом незначного зменшення чистої виручки та росту активів за рахунок появи дебіторської заборгованості. Фондовіддача стабільно перебувала на низькому рівні, що говорить про неефективність використання основних фондів, які вже зносилися і потребують оновлення. Протягом 2004 року значно зменшився коефіцієнт оборотності обігових коштів, тобто кількість виручки на одиницю обігових коштів зменшилася, що, звичайно, є загрозою для функціонування підприємства.
Кількість оборотних коштів, інвестованих у запаси, у 2003 році скоротилася, а в 2004 році зросла, дана ситуація пояснюється коливаннями собівартості та обсягу запасів підприємства, її не можна оцінювати однозначно, тому що варто комплексно оцінювати і показники ліквідності та платоспроможності підприємства, що буде здійснено далі.
Період погашення кредиторської заборгованості у 2003 році зріс порівняно з 2002 роком, що є, без сумніву, ознакою кризи неплатежів на підприємстві, загрозою повної втрати ВАТ “Тернопільфарфор” своєї платоспроможності і подальшого банкрутства.
Негативною ознакою для ВАТ ”Тернопільфарфор” є перебування протягом всього досліджуваного періоду співвідношення виручки від реалізації продукції та власного капіталу на стабільно низькому рівні.
Оцінка рентабельності діяльності підприємства не проводилася, адже ВАТ “Тернопільфарфор” є збитковим підприємством, відповідно воно нерентабельне і з кожним періодом поглиблює свої збитки.
При оцінці фінансової стійкості ВАТ “Тернопільфарфор” було виявлено, що здатність підприємства платити поточні борги та розширювати виробництво майже відсутня.
З різким ростом дебіторської заборгованості, зменшилася абсолютна можливість перетворення активів у ліквідні кошти, яка і до того перебувала на вкрай низькому рівні, що говорить про те, що підприємство потрапило у фінансові лещата, і йому загрожує повна втрата платоспроможності.
Коефіцієнт покриття запасів дуже різко зріс, характеризуючи підприємство таким чином, що величина дебіторської і кредиторської заборгованості зросла в 2004 роді при майже незмінній величині запасів, що за умови вчасного погашення заборгованості було б позитивною характеристикою, проте гарантії такого погашення заборгованості відсутні. З тієї самої причини у 2003-2004 роках відбулася зміна коефіцієнтів автономії та фінансової залежності, які під впливом зміни структури власного капіталу і пасивів ВАТ “Тернопільфарфор” відповідно зменшилися і зросли вдвічі, внаслідок чого можна констатувати, що підприємство втратило свою фінансову стійкість, і стало залежним від позикових джерел. Частка власних обігових коштів у власному капіталі постійно зменшується.
Що стосується аналізу платоспроможності ВАТ ”Тернопільфарфор”, то коефіцієнти поточної і швидкої ліквідності, які знаходяться протягом всього досліджуваного періоду на межі своєї критичної величини, говорять про те, що підприємство могло б погасити свої борги протягом року тільки в тому випадку, коли б йому довелося реалізувати всі обігові кошти.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності виявилося обрахувати неможливим через те, що на підприємстві абсолютно немає коштів. Тому його готовність негайно ліквідувати короткострокову заборгованість відсутня, за даним параметром підприємство є повністю неплатоспроможним.
Зменшилася здатність підприємства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом одного року у зв’язку зі зміною структури заборгованості.
Вищенаведені показники свідчать про наявність на ВАТ “Тернопільфарфор” фінансової кризи, тому в ході даної роботи була здійснена діагностика його банкрутства за українськими та зарубіжними моделями, яка з високою ймовірністю вказала на загрозу банкрутства.
У зв’язку з проведеним аналізом фінансово-господарського стану підприємства та проведеною діагностикою банкрутства у третьому розділі даної роботи було внесено ряд пропозицій, що стосуються фінансового оздоровлення ВАТ “Тернопільфарфор”, суть яких полягає у відновленні втрачених ринків збуту, рефінансуванні дебіторської заборгованості, запровадженні системи поточного фінансового планування, мобілізації прихованих резервів, фінансовій участі кредиторів у оздоровленні підприємства та зваженій кадровій політиці.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прогнозування банкрутства”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

18 + eleven =