.

Порівняння зоофразеологізмів в англійській та українській мовах (на матеріалі творів О Генрі)

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1.1    Зоофразеологізми: їх поняття та походження……………….……7
1.2    Семантичні особливості англійських зоофразеологізмів…….11
1.3    Використання переносного значення назв тварин у зоофразеологізмах…………………………………………………………….13

РОЗДІЛ 2 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
2.1 Співставний аналіз зоофразеологічних одиниць………………17
2.2 Фразеологізми про котів і собак…………………………………20
2.3 Порівняння фразеологізмів, що містять інші назви тварин……24

РОЗДІЛ 3 ПЕРЕКЛАД ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ТВОРІВ О’ГЕНРІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
3.1 Загальні правила перекладу фразеологічних одиниць………….30
3.2 Адекватні способи перекладу зоофразеологізмів у творах О’Генрі…………………………………………………………………………………………………33
3.3 Нові зоофразеологічні моделі у творах О’Генрі…………………….41

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..49

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………….………………52
Висновки
Підсумовуючи все вище сказане, варто зробити висновок, що відповідно до класифікації фразеологізмів за лексичним складом виділяється специфічна група стійких сполучень, у яких вживаються назви тварин, птахів чи риб у переносному значенні. Це зоофразеологізми. Вони з’явилися в силу багатьох причин протягом усієї історії розвитку мови, а отже, і її фразеології. Канву ФО із зоокомпонентом становлять зоофразеологізми власне англійського походження, кількість яких була поповнена внаслідок запозичень із Біблії, із античної літератури та безпосередньо авторських праць.
Роль зоофразеологізмів не можна недооцінювати. Вони є тими лексичними одиницями, що увиразнюють мову, роблять її експресивною. Зоофразеологізми допомагають мовцю емоційніше і влучніше охарактеризувати людину як з позитивної, так і з негативної сторони. Використовуючи зоофразеологізми у своєму мовленні, можна оригінально змалювати зовнішність людини. І, вже напевно, знайдуться зоофразеологізми для оцінки інтелектуальних можливостей.
В результаті співставного аналізу фразеологічних одиниць із зоокомпонентом одержано наступні результати:
1.    Існують англійські та українські еквіваленти та аналоги.
2.    Різниця між еквівалентами та аналогами суттєва.
3.    Еквіваленти характеризуються повним чи частковим співпаданням компонентів, що входять до них.
4.    В аналогах такого співпадання компонентного складу не існує.
5.    У випадку відсутності еквівалента чи аналога зоофразеологічної одиниці в одній із мов зоофразеологізм варто перекладати за допомогою калькування із поясненням та історичною довідкою.
При порівнянні зоофразеологізмів  їх умовно було поділено на дві групи – фразеологізми про котів і собак з однієї сторони, і фразеологізми із іншими назвами тварин з іншої. При опрацюванні фразеологізмів із компонентами cat і dog можна помітити їх вживання як і з позитивною оцінкою, так і з негативною з метою зображення різних сторін людського життя.
Що ж стосується порівняння фразеологізмів, що містять інші назви тварин, то варто зазначити, що символи одних і тих же тварин в англійській та українській мовах можуть збігатись, як у випадку зооніму ”лис” (fox) , що буває не так часто. У більшості випадків, проте, вони частково співпадають (cat, horse) чи зовсім відрізняються (magpie). Це спричиняє чималі труднощі для перекладача, оскільки йому треба врахувати різні фактори зоофразеологізмів для того, щоб при перекладі уникнути непорозумінь.
Дослідження асоціацій, пов’язаних із тваринами у різних мовах, дозволяє виявити ідентичний аспект зоофразеологізмів, особливості моделювання картини світу за допомогою зооморфного елемента. ФО із зоокомпонентом в англійській та українській мовах мають як спільні так і відмінні значення. Спільне в їх значенні пов’язане із багатьма чинниками: це і належність обох мов до європейської культури, що має спільну спадщину (античний світ), це й спільне у поведінці тварин, риси яких лягли в основу переосмисленого значення стійких сполук, а відмінності – з особливостями розвитку цих мов та їхніх культур.
У перекладознавстві існує ряд правил, які полегшують перекладацьку роботу або, принаймні, допомагають знайти відповідний спосіб перекладу ФО, адекватний змісту і мотиваціям письменника у проблемній ситуації. Існує декілька способів перекладу ФО із зоокомпонентом: переклад за допомогою повного чи часткового еквіваленту, калькування, описовий чи антонімічний переклади. Проте дуже часто перекладач не може скористатися найновішими словниками і у таких випадках змушений цілком покладатися на свою мовну інтуїцію.
Саме за таким принципом перекладались роман “Королі і капуста” та новели американського письменника О’Генрі, у творах якого часто вжиті авторські неологізми. Найчастіше перекладачі його творів вдаються до нефразеологічних способів перекладу, а саме: калькування і описового перекладу. Крім цього, застосовані повні чи часткові еквіваленти для перекладу зафіксованих у словниках зоофразеологізмів.
Характеризуючи зоофразеологізми-неологізми у творах автора, можна зробити висновок, що деякі з них містять у собі компоненти старих, інші формують фразеологізми із трансформованим компонентом, а треті складають абсолютно авторські зоофразеологізми. Кількість останніх велика. Їх символіка часто збігається із символікою традиційних англійських зоонімів (ФО із  зоокомпонентами “dog”, “bird”), або набуває нового значення (у ФО із компонентами “pigeon”, “duck”).
Підсумовуючи, слід сказати, що порівняння англійських та українських зоофразеологізмів справа важка, проте вона дозволяє виявити спільні та відмінні риси не лише у тому, як ці народи кодують інформацію у символах певних тварин, а й спільне та відмінне у способі мислення обох народів. Зважаючи на це, аналіз зоофразеологізмів на прикладі творів О’Генрі в оригіналі й у перекладі допоміг унаочнити теоритичні знання і проілюструвати механізм роботи перекладача, завдання якого – перенести конкретну ФО із зоокомпонентом з мови оригіналу на мову перекладу.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Порівняння зоофразеологізмів в англійській та українській мовах (на матеріалі творів О Генрі)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

five − four =