.

Порівняльний аналіз мовних засобів вираження політичної позиції державних секретарів США (Кондолізи Райс Коліна Пауела та Хілларі Клінтон)

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ВСТУП    3
1. ПОЛІТИЧНА ПРОМОВА ЯК КОМПОНЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ    7
1.1 Політичний дискурс    7
1.1.1 Походження та визначення терміну „політичний дискурс”    7
1.1.2 Характерні риси політичного дискурсу    9
1.1.3 Взаємозв’язок мови та політики    11
1.1.4 Типи лінгвістичного аналізу політичного дискурсу    12
1.2 Політична промова    14
1.2.1 Поняття політичної промови    14
1.2.2 Класифікація політичних промов    15
1.2.3 Композиційні особливості політичних промов    15
1.3 Використання мовного впливу як засобу маніпуляції в політичному дискурсі    20
1.3.1 Поняття маніпуляції та сугестії    20
1.3.2 Маніпулятивні стратегії у політичному дискурсі    24
2. ЛЕКСИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ В ПРОМОВАХ КОНДОЛІЗИ РАЙС, КОЛІНА ПАУЕЛА ТА ХІЛЛАРІ КЛІНТОН    29
2.1 Використання лексико-синтаксичних прийомів у промовах Кондолізи    Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон.    30
2.1.1 Прийом перерахування (перечислення).    31
2.1.2 Прийом інтимізації    38
2.1.3 Використання контрапунктних фраз    42
2.1.4 Вживання повторів    45
2.2 Стилістичні засоби у промовах Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон    56
2.2.1 Метафора    56
2.2.2 Евфемізми    71
ВИСНОВКИ    74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:    77
ДОДАТКИ    84
ВИСНОВКИ
Досліджуючи тексти політичних промов державних секретарів США Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон, ми прийшли до висновку, що політична промова – це публічний виступ, спрямований впливати на громадську свідомість. Для цього існують певні структурні та лексико-стилістичні особливості.
Серед лексико-стилістичних засобів найчастіше використовується метафора, оскільки саме вона дозволяє передати нову ідею, нову думку через вже існуючі мовні вирази найбільш економічним та експресивним способом. У промовах Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон зустрічаються метафори наступних груп: метафори розміру, метафори особистої зверхності, метафори відстані, метафори субординації та метафори вибору. Метафори розміру використовуються для досягнення полегшення сприйняття інформації, особливо пов’язаної з розміром та обсягом. Метафори зверхності слугують для стертя межі між правлячою верхівкою та звичайними групами населення. У метафорах цієї групи ми бачимо намагання автора максимально наблизити владу до пересічних громадян і показати, що всі дії політичних діячів спрямовані на добробут громадян. Метафори відстані використовуються у промовах Кондолізи Райс та Коліна Пауела для того, щоб дати уявлення про певне явище у порівнянні з минулим чи майбутнім, чи в певних територіальних рамках, щоб запевнити аудиторію, що подальші дії будуть прийняті. Метафори субординації вжиті у політичних промовах, щоб підкреслити основне правило демократії – право вибору. Автор також звертається до ключових понять серед цінностей американського народу. Останній вид метафор, що знайшов своє місце у промовах державних секретарів Сполучених Штатів, це метафори вибору, що вживаються, щоб показати виборцям наявність альтернативи.
Крім метафор у своїх промовах Кондоліза Райс, Колін Пауел та Хілларі Клінтон вживають евфемізми – слова чи словосполучення, що мають на меті приховати реальність чи змінити її сприйняття на свій лад.
Щодо інших засобів впливу, у текстах промов Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон використано низку лексико-синтаксичних прийомів, а саме прийом перечислення, прийом синонімізації, прийом інтимізації, прийом використання контрапунктних фраз та вживання повторів.
Прийом перерахування полягає у використанні одного або декількох повторювальних рядів і слугує для створення враження чіткості та зосередження уваги слухача на ключових поняттях.
Прийом синонімізації полягає у використанні емоційно-експресивно забарвлених синонімів, що створюють ефект наростання та сприяють закарбовуванню в підсвідомості основних понять.
Прийом інтимізації сприяє створенню контакту мовця з аудиторією, безпосередності їх спілкування. Державні секретарі США використовують цей прийом у своїх промовах, щоб створити ілюзію близькості пересічного громадянина та правлячої верхівки.
Прийом вживання контрапунктних фраз використовується автором з метою дати чіткіше уявлення про характер та спрямування дії.
Вживання повторів надає значної додаткової інформаційної емоційності, експресивності і стилізації і, крім того, часто слугує важливим засобом зв’язку між реченнями. До того ж повтори можуть виступати засобом ритмічної організації висловлювання.
Отже, дослідивши механізми мовного впливу у текстах політичних промов державних секретарів Сполучених Штатів Кондолізи Райс, Коліна Пауела та Хілларі Клінтон, ми дійшли виcновку, що ці механізми базуються на перетворенні невербальної реальності у вербальну. Знання передаються у мовленнєвому акті і вводяться в модель внутрішнього світу адресатів. Від того, як політик номінує явище навколишньої реальності залежить те, як аудиторія його сприйме. Усі вище зазначені лексико-стилістичні елементи були використані  з метою створити контакт з аудиторією, виразити суб’єктивну направленість змісту, зробити його більш „певним” та зрозумілим, зменшити соціальну відстань, приховати свої інтереси, посилити експресивність та уникнути негативної реакції. А отже відбувається своєрідна маніпуляція думкою слухачів.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Порівняльний аналіз мовних засобів вираження політичної позиції державних секретарів США (Кондолізи Райс Коліна Пауела та Хілларі Клінтон)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

four × one =