.

Політичний дискурс

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП     3
РОЗДІЛ 1 МОВНІ МЕХАНІЗМИ  ВАРІАТИВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДІЙСНОСТІ    6
1.1 Предмет теорії впливу і її джерела    6
1.2 Передумови мовного варіювання    9
1.3 Типологія мовних механізмів    13
РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ    21
2.1 Мова політики    21
2.2 Методи лінгвістичного аналізу політичного дискурсу    23
2.2.1 Критичний метод     24
2.2.2 Когнітивний метод     25
2.2.3 Описовий підхід     32
2.2.4 Кількісний метод     37
2.3 Лінгвістичний аналіз мовних механізмів впливу в промовах Джорджа Буша-молодшого    39
ВИСНОВКИ     46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ     48
ДОДАТКИ     51
ВИСНОВКИ

Провівши огляд теоретичних праць, присвячених варіативній інтерпретації дійсності та особливостям мови політичного дискурсу, і здійснивши практичний аналіз промов Джорджа Буша-молодшого, ми можемо зробити певні висновки.
Мова як засіб впливу використовується у багатьох сферах діяльності людини, а саме: літературі, психології, релігії, рекламі, політиці та інших. Основною метою варіювання на мовному рівні було визначено схилення людини до сприйняття поглядів, образів, стану речей, потрібних чи вигідних мовцеві. Для цього існують лінгвістичні, комунікативні, семіотичні та когнітивні передумови. Типологія мовних механізмів впливу розглядається в роботі з декількох точок зору. У таксономічному описі засоби впливу розподіляються по рівнях мовної системи: фонетично-фонологічному, лексичному, синтаксичному. З процедурної точки зору типологія мовних механізмів впливу ґрунтується на когнітивних перетвореннях знань. Як було виявлено в ході дослідження найбільш поширеними є механізми мовного варіювання на лексичному рівні, що виявляється у старанному підборі лексики, вживанні вузькоспеціалізованої термінології та порядку слів при перерахуванні.
Вивчення політичного дискурсу в лінгвістиці розпочалось порівняно нещодавно, тому досі не існує єдиного визначення цього поняття. Суттєві розбіжності існують і в підходах до вивчення мови політики. При її дослідженні найбільш поширеними є критичний, когнітивний, описовий та кількісний методи, кожен із яких розглядає політичний дискурс у якомусь одному специфічному аспекті.
Після проведення аналізу промов Джорджа Буша-молодшого, присвячених подіям 11 вересня у США, було зроблено наступні висновки. Шоковий стан країни та активний процес резонансної комунікації, що були характерними для американського суспільства в перші місяці після 11 вересня, стали сприятливими передумовами для застосування різноманітних засобів впливу. На наступній стадії дослідження було виділено ряд комунікативних цілей, які ставив перед собою мовець. Саме ними були обумовлені мовні засоби варіації дійсності, використані у промовах.
З метою створення особливого образу своєї країни президент застосовує варіації у сфері номінацій, надаючи перевагу одній назві перед усіма іншими. Тут же варто зазначити і широке використання слів з індефінізованим значенням та багатозначних слів. Для створення абсолютно негативного образу ворога мовець використовує цілий ряд мовних засобів впливу, серед яких номінації з високим ступенем деталізації та використання слів у їх прямому значенні без введення евфемізмів, як це прийнято в мові політики. Виходячи з потреби в обґрунтуванні та виправданні воєнних дій США в Афганістані, Буш застосовує юридичну термінологію та часті звернення до понять свободи та справедливості.
Отже, проведене дослідження показало, що мовні засоби впливу на свідомість мають широке застосування у сфері політики і визначаються, перш за все, цілями, які переслідує мовець. Вони відіграють вирішальну роль у формуванні в слухача певних образів та переконань, тому важливо вміти виділяти суттєву інформацію від нав’язуваних поглядів.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Політичний дискурс”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

13 − 6 =