Політична реклама як форма суспільної комунікації в контексті виборів на пост президента України 2004 р.

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Product Description

ПЛАН
ВСТУП……………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І СОЦІАЛЬНО – ОРІЄНТУЮЧА ТА ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ…………………………………………………..8
1.1 Зміст та завдання політичної реклами………………………………….8
1.2 Стилістичні особливості політичної реклами………………………….13
1.3 Сучасні маркетингові комунікації…………………………………….17
1.4 Створення іміджу – складова політичної реклами……………………..25
1.5 Політичні цінності – інтегративна основа соціальної групи нації …..36
1.6 Політична символіка…………………………………………………….38
РОЗДІЛ ІІ МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЦІ, ЯК СКЛАДОВА СУСПІЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ………………………………….47
2.1 Соціальний міф…………………………………………………………47
2.2 Рейтинги, як симуляція масової демократії………………………….51
2.3 Культурні табу………………………………………………………….55
2.4 Контрпропаганда ………………………………………………………55
ВИСНОВКИ…………………………………………………………..…….64
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………….…67
Висновки

В ході роботи нами було проведено дослідження щодо особливостей політичної реклами  у контексті виборів в Україні 2004р. кандидатів у президенти В.Ющенка та В.Януковича.
Підсумовуючи, у ході данного дослідження було виконано наступні завдання:
– визначили соціально-оріентуючу функцію політичної реклами, яка базується на теоретичному підгрунті реклами та суспільнії комунікації;
– дослідили сутність політичної символіки та політичних цінностей;
– дослідили які маніпулятивні технології Були використані під час передвиборчої кампанії кандидатами на пост президента України В.Ющенком та В. Януковичем.
Як наслідок ми можемо зробити певні висновки:
– аналіз граматичних і стилістичних особливостей мови політичних лідерів дозволяє говорити проте, що мова є не нейтральним механізмом буденної артикуляції, словесного оформлення політичних дій. Знання закономірностей і принципів цієї дії може значно підвищити ефективність практичної політики, а неправильне використання мовних структур і стилів може звести нанівець всі успіхи;
– організація тексту в політичній рекламі не може  не спиратися на відомі психологічні прийоми впливу на свідомість електорату;
– технологія маніпулювання широко використовується в політичних промовах і передбачає застосування методів впливу на свідомість людей. Адже найбільш якісні пропагандистські повідомлення апелюють до несвідомого, вони спрямовані на маніпуляцію страхами і бажаннями громадськості;
– засоби масової інформації виступають в якості посередника між політиками і громадянами, звідки і виникає питання про неминучі викривлення. Оскільки комунікація не є одноразовим актом, а непреривним процесом, то життєздатність політичних систем пов’язана з їх вмінням правильно її вести;
– хоча демократія неможлива без ЗМІ, їх свобода не повинна означати відірваності від суспільства і громади, інтереси і думки яких вони повинні висловлювати. В іншому випадку вони перетворюються на засіб політичного впливу їх власників і керівників, а всі інші громадяни позбавляються реальних можливостей публічного самовираження свободи слова;
-управління і політика розійшлися. Відбулася диференціація функцій деполітизованих професіональних управлінців і так званих публічних політиків, тобто тих, хто, буквально займається політикою, працює на неї. Влада багато в чому стає функцією образу. Як наслідок, симулюється реальність інституту масової демократії, який і покликаний гарантувати досягнення суверенітету і безпеки. В ході виборів більше не відбувається зміна чиновників-експертів, які здійснюють рутинну роботу з управління в “коридорах влади”, змінюються носії іміджу –  публічні політики;
– загалом досвід української політичної науки у галузі рекламування має свої негативи та позитиви – не використовуючи все багатство напрацювань світового іміджмейкерства, ми оберігаємо свідомість і підсвідомість масового споживача. Ключову роль в ефективності відіграє адаптованість повідомлення до інформаційного простору України. Окрім того, врахування психологічних характеристик, що є загальнолюдськими вимагає дослідження специфічних ментальних рис українців. Зрештою, не завжди варто трансформувати досвід “інших” – вітчизняний продукт виглядає краще та викликає більше довіри;
Таким чином  ми можемо констатувати, що виявлення й використання маніпулітивних технологій під час виборів займала одну з головних проблем, оскільки їх застосування вимагає проведення чіткої виборчої політики без застосування антиманіпулітивних технологій.
Також ми стверджуємо, що у порівняння з  попередніми виборами та виборами за кордоном, вибори в Україні досягли свого апогею у використанні широкого кола методів та прийомів щоб досягти максимального результату. Проте, використання цих засобів не завжди приносить позитивний результат, як це трапилося у випадку з видачею надбавок до пенсій В.Януковичем, люди зрозуміли, що таким чином кандидат добивається їхньої прихильності та хоче отримати максимальну кількість голосів, відповідно це викликало хвилю обурень.