.

Походження юридичної термінології в сучасній англійській мові

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ……….5
1.1     Класифікація і способи творення термінів …………………………………………….5
1.2     Семантичний спосіб термінотворення………………………………………….8
1.3     Морфологічний спосіб термінотворення……………………………………..11
1.4     Основні шляхи виникнення багатокомпонентних термінів………………20
1.5 Абревіація ………………………………………………………………………24
1.6 Походження юридичних термінів в англійській мові……………………..25
РОЗДІЛ ІІ ЕТИМОЛОГІЧНІ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОМОВИ……………………………………………………30
2.1 Запозичення у юридичну термінологію…………….………………………30
2.2 Лексико-семантичний феномен та етимологія лексики у правових документах…………………………………………………………………………..35
2.3 Компоненти романської етимології у мотиваційних відношеннях девербативів на прикладі юридичної лексики…………………………………….38
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………..51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………….54
ВИСНОВКИ
У процесі виконання даного наукового дослідження, ми прийшли до ряду висновків, що підсумовують виконану нами роботу та визначають її наукову вагомість. Теоретична частина подає лінгвістичний аналіз шляхів та способів формування нової правничої лексики останніх десятиліть, практична – базується  на аналізі юридичних документів та міжнародних договорів, приділяє увагу формантам іншомовної етимології ( афікси, постфікси, корені слів ) у мотиваційних відношеннях девербативів на прикладі правничої термінології, розглядає продуктивні джерела її виникнення.
Опираючись на наші напрацювання, ми можемо стверджувати, що абсолютний прогрес мови виявляється насамперед у розвитку словникового складу. Поповнення вокабуляру мови – це один із процесів пристосування мовної системи до нових умов комунікації у зв’язку зі змінами у позамовному середовищі. Підсумки практичної частини та проведений нами аналіз текстів з використанням юридичної терміномови свідчить, що кількісні зміни у словниковому складі супроводжуються якісними змінами в шляхах, способах і засобах його збагачення. Ми дослідили зміни (розширення та звуження значення терміна), які відбулися і тривають в окремих ланках лексико-семантичної системи сучасної англійської юридичної термінології, та можемо стверджувати, що полізначність терміна у загальновживаній мові заміщується звуженням значення у спеціалізованій, зокрема правничій лексиці.
Дана кваліфікаційна робота розглянула тенденції збагачення словникового складу англійської юридичної субмови, і ми можемо стверджувати, що в останні десятиліття каталізаторами запозичень є словотворчі, семантичні, фразотворчі процеси, іншомовних і внутрішньомовних запозичень на фоні соціальних явищ.
Серед дослідників англійської юридичної терміномови не існує чіткого узагальнення найпродуктивніших способів формування термінів. Вивчаючи юридичні терміни англійської мови, ми виділили такі активні способи їх творення:
1.    Семантичний спосіб термінотворення;
2.    Морфологічний спосіб творення;
3.    Запозичення у юридичну термінологію, тощо.
Крім того, нами було проаналізовано такі аспекти:
1.    Словотвірна специфіка багатокомпонентних термінів;
2.    Абревіація як спосіб творення термінів,
3.    Етимологія правничої термінології;
4.    Специфіка  терміновживання у міжнародних договорах;
5.    Особливості функціонування девербативів англійської мови з компонентами романського походження , тощо.
Базуючись на проведеній науковій роботі, ми можемо стверджувати, що серед найпродуктивніших способів термінотворення найактивнішим є морфологічний. Таким чином, запозичені, нові та споконвічні афікси і напівафікси є джерелами формування сучасних термінів.
Провівши аналіз на матеріалі нових слів і словосполучень, відбраних із юридичних словників, періодичних видань Великобританії і США, ми помітили зростання в юридичній мові кількості новоутворень іншомовного походження, які набувають статусу повнозначних конотатів у сучасній англійській терміномові. Зокрема, на сучасному етапі розвитку англійської юридичної термінології продуктивною базою даної лексики є запозичення. Значна частина з них мають романське коріння, проте в останні десятиліття зростає питома вага запозичень азіатської етимології.
Наша кваліфікаційна робота також дослідила особливості лексичного складу міжнародних договорів. Проаналізувавши юридичні документи, ми прийшли до висновку, що характерною рисою правничої лексики в них є асимільовані й неасимільовані терміни та словосполучення романського походження, що набули статусу кліше у складанні міжнародних договорів.
Ми приділили значну увагу активним формантам іншомовної етимології у девербативних відношеннях в процесі становлення англійської мови, і прийшли до висновку, що продуктивністю відзначаються форманти романської етимології, що розвивалися поряд зі споконвічними формантами, активно поповнюючи вокабуляр юридичної термінології.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Походження юридичної термінології в сучасній англійській мові”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

5 × four =