Податок на прибуток та інвестиційна діяльність підприємств

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

Зміст.
Вступ. …………………………………………………………………………4
Розділ I. Теоретично-організаційні засади регулювання інвестиційної діяльності……………………………………………………………………………6
1.1 Сутність та форми  державного регулювання інвестиційної       діяльності……………………………………………………………………………6
1.2 Регулювання інвестиційної діяльності за допомогою податкових важелів……………………………………………………………………….16
1.3 Роль податку на прибуток в  регулюванні інвестиційної діяльності…………………………………………………………………….24
Розділ II. Порядок справляння податку на прибуток та його вплив на інвестиційний процес………………………………………………………………33
2.1 Вплив ставок податку на прибуток на інвестиційну діяльність підприємств………………………………………………………………….33
2.2 Податок на прибуток підприємств: механізм розрахунку та порядок сплати…………………………………………………………………………51
2.3 Проблемні аспекти податкового стимулювання інвестиційної діяльності…………………………………………………………………….59
Розділ III. Оптимізація оподаткування прибутку підприємств та способи покращення інвестиційного клімату в Україні. …………………………………69
3.1 Світовий досвід оподаткування прибутку підприємств……………….69
3.2 Стимули інвестиційної діяльності: зарубіжний досвід та можливості застосування в Україні………..……………………………………………………91
Висновки та пропозиції………………………………………………104
Список використаної літератури……………………………………108
Додаток 1………………………………………………………………112

Висновки та пропозиції.
Економічний прогрес національних економік, об’єктивно зумовлений циклічністю відтворювальних процесів, консолідується навколо інвестиційної діяльності, котру на сучасному етапі розглядають в обов’язковому контексті розгортання глобальних світових репродукційних механізмів, міжнародного руху капіталів. Поряд з нею, також не менш важливою є податкова політика, яка безпосередньо впливає на інвестиційні процеси.
Проблеми інвестиційної діяльності та ефективного оподаткування є сьогодні в Україні одними з найактуальніших. Вони є болючими практично для всіх країн із перехідною економікою.
Міжнародний досвід свідчить, що залежно від зрілості національних економік, рівня їхньої інтегрованості у світове господарство формується і політика стосовно іноземних інвестицій та податкова політика.
Проблема залучення та ефективного використання інвестицій існує в Україні з моменту одержання нею статусу незалежної держави у зв’язку з необхідністю відродження вітчизняного виробництва, яке перебуває у занепаді і вирішення її неможливе без державного втручання з метою покращення інвестиційного клімату. В першу чергу це стосується   підвищення  якісного  рівня  податкового  режиму інвестиційної діяльності.
Аналіз діючої системи оподаткування показав, що функції податків, як регуляторів діяльності підприємств, практично не виконуються. Як основні недоліки існуючої податкової системи виділемо наступні:
    велика кількість податків і законодавчих актів, які ускладнюють орієнтацію господарюючих суб’єктів (число законів, що регулюють податкові платежі, становить біля чотирьох десятків, а процес інвестування в Україні регулюється більш ніж 60-ма нормативними актами різного рівня);
    високий рівень загальної маси сплачуваних податкових платежів, який у відповідності з відомим графіком Лаффера при існуючих відрахуваннях призводить не до збільшення, а до зменшення податкових надходжень в бюджет;
    нерівність платників у своїх обов’язках перед державою, яка обумовлена безсистемним наданням пільг;
    громіздкість і складність механізму нарахування і сплати податків, у зв’язку з чим нерідко виникають конфліктні ситуації з податковими органами.
Вказані недоліки діючої системи визначають ціль і напрямки її реформування. Метою реформування оподаткування інвестиційної діяльності є створення конкурентноздатного податкового режиму в Україні, що забезпечить утримання власного капіталу в межах держави, а також забезпечить взаємовигідні умови для залучення іноземного капіталу.
Підвищення якісного рівня податкового режиму інвестиційної діяльності в Україні повинно базуватися, передусім, на економічній і політичній стабільності суспільства, яка дозволяє створити корисну основу для інвестування.
Рекомендації для підвищення якісного рівня податкового режиму інвестиційної діяльності охоплюють два основних напрямки. Перший напрямок включає питання створення нормальних умов  для функціонування господарюючих суб’єктів:
–    забезпечення стабільності податкового законодавства;
–    ліквідація неоднозначності трактування окремих ситуацій різними нормативними актами;
–    спрощення структури податків як в частині формування бази, так і самого порядку нарахування;
–    спрощення порядку  створення  суб’єктів  підприємницької діяльності і ліквідація бюрократичних перешкод;
–    обгрунтованість надання податкових пільг.
Із всього переліку стимулів для пониження податку на прибуток пропоную використання інвестиційних податкових знижок. До її переваг перед іншими стимулами відноситься те, що вони направляються на реінвестування. Крім того, на відміну від низької ставки, яка дає перевагу власникам уже вкладеного капіталу, стимулюється вкладення довгострокового капіталу. В результаті компанії займаються інвестиційним проектуванням на більш довший проміжок часу. Направляючи капітал цільовим методом, інвестиційні податкові знижки забезпечують менший вивіз засобів за кордон. Проте головна перевага інвестиційних податкових знижок ,які склалися в умовах дефіциту бюджету є те, що вони менш обтяжливі для бюджету у порівнянні з податковими канікулами і низькою номінальною ставкою податку;
–    удосконалення регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
–    створення інфраструктури для ефективної інвестиційної діяльності, в тому числі, страхування інвестицій у відповідності з закордонними нормами;
–    створення стимулюючих умов в галузі кредитно-фінансового регулювання інвестиційної діяльності;
–    удосконалення земельного законодавства (визнання приватної власності на землю, купівля – продаж, оренда і плата за землю).
Другий напрямок стосується питань безпосереднього регулювання механізму регулювання податків і включає:
1.    забезпечення достатньої кількості власних засобів у виробників для здійснення процесу самоінвестування (як показують проведені дослідження і світовий досвід, величина податків повинна становити не більше 40 відсотків балансового прибутку підприємства);
2.    доведення до відповідності вартості використовуваних основних фондів діючому рівню цін (індексація, врахування інфляції);
3.    удосконалення амортизаційної політики;
4.    удосконалення   методики   дооцінки   залишків   товарно-матеріальних цінностей і незавершеного виробництва;
5.    удосконалення регулювання орендних відносин;
6.    удосконалення обліку і звітності, перехід на універсальну з точки зору міжнародних вимог систему.
Реалізація окремих напрямків реформування стосується конкретних законів і податків як в частині теоретичної розробки, так і в частині практичних розрахунків. Так, наприклад, велике значення має методологічна розробка очищення показника собівартості продукції (послуг) від платіжних елементів, які не відображають процес створення товару.
Врахування запропонованих напрямків буде сприяти створенню сприятливих умов для здійснення інвестиційної діяльності і виробничих процесів в цілому.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Податок на прибуток та інвестиційна діяльність підприємств”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

2 + eleven =