.

Перспективи проблемного навчання (початкові класи)

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з педагогіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ    6
1.1 Поняття „проблемне навчання” та особливості його призначення    6
1.2 Пізнавальна активність молодших школярів та її вікові
особливості    10
РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ    16
2.1. Поняття структури проблемного навчання    16
2.2. Умови оптимального використання проблемного навчання    19
2.3. Ефективне педагогічне керівництво пізнавальною діяльністю школярів    23
ВИСНОВКИ    29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    31
ВИСНОВКИ

Таким чином, проблемна ситуація – це системоутворюючий обов’язковий компонент навчального пізнання. Основним його призначенням є породження продуктивних творчих процесів мислення учнів, стимулювання їх інтелектуального та особистого розвитку. Головне, що має знаходитись в центрі уваги вчителя – це зміст і спрямованість пошукової, пізнавальної діяльності учнів на тому чи іншому етапі функціонування навчальної проблемної ситуації, а не власне ситуації й навіть не факт її постановки чи розв’язання на уроці.
Підсумуємо, що унiверсальним дидактичним засобом оптимiзацiї пошукової пiзнавальної активностi школярiв є навчальна проблемна ситуацiя, умiле керiвництво функцiонуванням якої спричинює розвиток внутрiшнiх проблемних ситуацiй кожного учня, психологiчно доповнюючи вияв його розумових та особистiстних можливостей у процесi безперервної розвивальної взаємодiї з учителем. Оптимальнiсть педагогiчного керiвництва визначається використанням взаємодоповнюючих опосередкованих, непрямих засобiв впливу (навiдне запитання, натяк, багатозначна пауза) i прямих, безпосереднiх (вказiвки, поради, рекомендацiї), оперативного i вiддаленого реагування педагога на учнiвську активнiсть, а також як чiтка диференцiацiя допомоги окремому школяреві в конкретнiй навчальнiй проблемнiй ситуацiї.
В той же час, вiкова динамiка розвитку пошукової пiзнавальної активностi характеризується нерiвномiрнiстю, коли вiдносна постiйнiсть цiєї активностi протягом тривалого часу (1-3 роки) чергується з iсторичним зростанням i обсягу та iнтенсивностi в сензитивнi перiоди психiчного розвитку школярiв. У зв’язку з цим виділяють чотири етапи розвитку свідомості iндивiда, для кожного з яких високорозвивальними є: очевиднi (молодші школярі), напiвочевиднi (пiдлiтки) i неочевиднi (юнаки i дiвчата) навчальнi проблемнi ситуацiї.
Зазначимо, що педагогiчне керiвництво пошуковою пiзнавальною активнiстю школярiв безпосередньо пов’язане з повноцiнним (чотириетапним) функцiонуванням навчальної проблемної ситуацiї у класi, яка спричинює функцiонування внутрiшнiх проблемних ситуацiй учнiв i тому забезпечує максимально повну реалiзацiю розумового потенцiалу кожного за конкретних обставин навчання.
За найкращих дидактичних умов педагогiчне керiвництво пошуковю пiзнавальною активнiстю школярiв оптимiзує процеси функцiонування i розвитку навчальної проблемностi. Важливу роль тут вiдiграє проблемно-пошуковий дiалог, у якому зовнiшнiй бiк активностi доповнює внутрiшнiй i навпаки, найповнiше моделюється ситуацiя наукового пошуку i забезпечується нормотворчий рiвень безпосередньої практики духовного спiлкування.
На підвищення ефективності навчання суттєво впливає оптимальне використання стимулюючого впливу проблемних ситуацій на розвиток розумової активності учнів. Його успішна реалізація в практиці школи безпосередньо пов’язана із здійсненням педагогічно-доцільного керівництва учнівським пізнанням: збільшення позитивної і зменшення негативної дії проблемних ситуацій у навчальній діяльності учнів досягається завдяки різнобічному врахуванню залежностей, що існують між компонентами проблемної ситуації та провідними характеристиками в розвитку учня як особистості.
Різний рівень трудності проблемної ситуації по різному впливає не тільки на розвиток мислення, а й на мотиваційно-вольову сферу учня. Ефективність розумової діяльності залежить від міри пошукової активності учня, що сприяє усвідомленню суперечностей і з’ясування умов їх успішного розв’язання.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Перспективи проблемного навчання (початкові класи)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

19 − nine =