.

Пасивні операції банків

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні аспекти пасивних операцій комерційного банку……………….6
1.1. Сутність і призначення комерційного банку……………………………………….6
1.2. Характеристика напрямків діяльності комерційного банку……………………………..13
1.3.Теоретичні засади здійснення пасивних операцій в комерційних банках України……………………………………………………………………………………………………………….21
Розділ 2. Практика здійснення пасивних операцій у Рівненській обласній філії АКБ «Укрсоцбанку»…………………………………………………………………………………………………….30
2.1. Оцінка власного капіталу, як основної складової пасивів Рівненської обласної філії АКБ «Укрсоцбанку»…………………………………………………………………………………….30
2.2.  Оцінка  залучених коштів, як  складової  пасивів Рівненської обласної філії АКБ «Укрсоцбанку»…………………………………………………………………………………………………….42
2.3. Ефективність пасивних операцій……………………………………………………………………51
Розділ 3. Перспективи розвитку пасивних операцій комерційного банку………………57
3.1 Проблеми пов’язані з  здійсненням пасивних операцій комерційного банку…….57
3.2 Перспективи розвитку пасивних операцій комерційного банку в Україні…………64
Висновки……………………………………………………………………………………………………………..71
Список використаної літератури…………………………………………………………………………..74
Додатки……………………………………………………………………………………………………………….77
Висновки
Отож, відповідно до мети та завдань, які виконувались в процесі дослідження, можна зробити такі висновки.
Банки відіграють основну роль в утворенні оптимального середовища для мобілізації й вільного перепливу капіталів, нагромадженню коштів для структурної перебудови економіки, розвитку підприємництва.
Операції, за допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси, називаються пасивними. Суть пасивних операцій полягає в залученні різних видів вкладів в рамках депозитних та ощадних операцій, отриманні кредитів від інших банків, емісії різноманітних цінних паперів, а також здійсненні інших операцій, в результаті яких збільшуються грошові засоби в пасиві балансу комерційного банку. Акумулюючи грошові накопичення, доходи і заощадження юридичних і фізичних осіб, банки перетворюють їх на позиковий капітал, тобто грошовий капітал, що надається в позику власниками на умовах поворотності за платності у вигляді відсотку. Тому банківські ресурси називають банківським капіталом.
Діяльність комерційних банків полягає в залученні грошових коштів і наданні їх в позику або інвестування але вищим процентним ставкам. Вони виступають посередниками між тими, хто має в своєму розпорядженні тимчасово вільні грошові кошти, і тими, хто їх потребує. Метою і рушійним мотивом здійснення такого посередництва є отримання банківського прибутку.
Пасиви банку можна роздiлити на три великі групи :
–    Формування власного капіталу комерційними банками.
–    Депозитні операції комерційних банків.
–    Запозичені кошти комерційних банків.
До  власних банківських ресурсів відносяться: статутного капіталу, резервного капіталу; страхових фондів; фондів економічного стимулювання; інших фондів спеціального призначення; формування і розподіл прибутку.
Нарешті, до ресурсів комерційних банків відносять інші грошові засоби, які утворюються в результаті проведення ними інших видів пасивних операцій.
Проблема яка може виникнути при здійсненні пасивних операцій комерційним банком має дві взаємодоповнюючі сторони: кількісну та якісну. Кількісна сторона полягає у всезростаючому розвитку пасивних операцій банків із метою залучення якомога найбільшої кількості ресурсів.
Для цього використовуються усі можливі заходи, що стимулюють залучення вкладів і забезпечують їх збереження. Основними напрямами даної діяльності є:
–      розвиток нових видів вкладів, які б відповідали зростаючим потребам клієнтів;
–      стимулювання залучення ресурсів через збільшення та диференціацію процентної ставки;
–      удосконалення порядку та методів виплати відсотків;
–      розвиток спектра додаткових послуг вкладникам; використання різних видів ЦП для залучення ресурсів;
–      підвищення якості обслуговування клієнтів.
Якісна сторона управління власними банківськими ресурсами тісно пов’язана з розробкою напрямів їх розміщення, що дозволяє найбільш ефективно їх використовувати. Якісне управління можливе лише при здійсненні комерційними банками тісного взаємозв’язку пасивних операцій з активами.
Кожен із даних методів взаємодоповнює один одного, тому банки у своїй практиці застосовують їх не окремо, а спільно.
Пасивні операції на мікро рівні уособлюють  діяльність пов’язану з залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначення величини та відповідної структури джерел ресурсів у тісному взаємозв’язку з їх розміщенням. Основним завданням  при здійсненні розпорядженні і використанні даних коштів повинно стати найбільш ефективне їх використання, що реалізується через здійснення банками збалансованої пасивної та активної політики.
Отже, для ефективного управління власними ресурсами, зокрема ресурсів в АКБ «Укрсоцбанк» необхідно:
–               стежити за співвідношенням власного і залученого капіталу;
–               звернути увагу на структуру депозитів: строкові і ощадні вклади більш ліквідні, ніж депозити до запитання; підвищення терміну ощадних депозитів, їх середньої суми пом’якшує коливання депозитів під час криз;
–               депозити фізосіб більш надійні, ніж депозити юр осіб;
–               привести у відповідність облік кредитних ресурсів;
–               оцінювати надійність депозитів і позик, отриманих від інших кредитних установ;
–               скоротити зобов’язання до запитання за допомогою перегрупування пасивів за їх термінами;
–               розширити обсяги строкових депозитів за рахунок використання коштів спеціального призначення; ввести в практику залучення коштів клієнтів на ощадні вклади як найстійкішу частину мобілізованих банком ресурсів;
–              активно використовувати процентну політику як метод стимулювання розміщення коштів на різні види депозитів;
–               збільшити коло депозитних рахунків із різним режимом функціонування;
–               застосовувати і надалі перспективні види вкладів, їх розширення;
–               активніше залучати кошти громадян в іноземній валюті;
–               відкривати рахунки для іноземних громадян.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Пасивні операції банків”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

twenty − 7 =