.

Оцінка ліквідності комерційного банку

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….3
1.Економічні аспекти ліквідності комерційного банку…………………………5
1.1    Сутність ліквідності та її місце в оцінці діяльності банку…………5
1.2    Способи управління ліквідністю банку……………………………..9
1.3    Нормативне регулювання ліквідності банку………………………13
2.Оцінка ліквідності  банку (на прикладі ЗАТ КБ “Приватбанк”)……………17
2.1  Загальна характеристика об’єкту дослідження (ЗАТ КБ “Приватбанк”)……………………………………………………………………17
2.2   Оцінка  ліквідності методом коефіцієнтів…………………………20
2.3   Оцінка факторів, що впливають на ліквідність банку…………….24
3.Шляхи покращення управлінням ліквідністю банку………………………..29
Висновки…………………………………………………………………………39
Список використаних джерел…………………………………………………..43
Додатки……………………………………………………………………………45
Висновки
Отже, в даній роботі ми виявити основні проблеми, пов’язані з банківською ліквідністю, вказали на можливі шляхи їх вирішення. Для цього ми:
1) визначили  місце ліквідності у діяльності банківської установи;
2) визначили способи управління ліквідністю комерційного банку;
3) охарактеризували нормативне регулювання ліквідності банку в Україні;
4) цінили ліквідність комерційного банку на основі нормативів, встановлених НБУ;
5) оцінили основні фактори, що впливають на ліквідність комерційного банку;
6) встановили можливі шляхи вирішення проблем, розробили певні рекомендації щодо перспектив розвитку.
Досліджуючи розділ 1, ми приходимо до висновку, що недостатній її  рівень часто стає першою ознакою наявності в банку серйозних фінансових труднощів. За таких умов, як правило, починається відплив клієнтів i закриття paxунків, що, у свою чергу, веде до підвищення потреби в ліквідних засобах i поглиблення кризи лiквiднiсті. Банки змушені шукати джерела поповнення грошових коштів через продаж найбільш ліквідних активів та запозичення на ринку. За таких обставин проведення подібних операцій ускладнюється, адже кредитори неохоче надають позики банку, котрий перебуває на межі банкрутства, вимагаючи додаткового забезпечення i підвищення процентних ставок, а продаж активів може здійснюватися за несприятливих ринкових умов. Taкi дії банку зводять нанівець доходи, потребують додаткових витрат та зумовлюють швидке наростання фінансових проблем. Фінансові проблеми такого роду мають характер висхідної спіралі в частині їх виникнення та низхiдноiї спіралі в розрізі доступу до джерел фінансування з метою підвищення лiквiднiсті. Отже, підтримання достатнього рівня лiквiднiсті слід визнати приоритетним завданням у діяльності кожного банку
Ми встановили, що на практиці існує три основні стратегії управління ліквідністю, які по суті, є проявом загальних підходів до управління активами і пасивами банку:
1.    Трансформації активів (управління ліквідністю через активи);
2.    Запозичення ліквідних засобів (управління ліквідністю через пасиви);
3.    Збалансованого управління ліквідністю (через активи і пасиви).
Вибір конкретної стратегії залежить від виду банку, його керівництва, стану фінансового ринку.
Ми виявили основні вимоги Національного банку України до ліквідності комерційних банків (нормативне значення показників ліквідності).
Взагалі, ми прийшли до висновку, що аналіз ліквідності за допомогою коефіцієнтів є найпростішим підходом до оцінки ліквідності банку. Основним його недоліком є статична оцінка ліквідності (станом на певний момент часу), що не  дає  можливості врахувати динамічну природу ліквідності.
У розділі 2 ми оцінювали ліквідність на прикладі ЗАТ КБ “ПриватБанк”. Проте, перш ніж оцінювати стан його ліквідності, ми дещо охарактеризували даний об’єкт дослідження. Ми дійшли висновків, що “ПриватБанк” характеризується позитивною і стійкою тенденцією розвитку, відповідає всім вимогам сучасної фінансово-кредитної установи, яка швидко і якісно надає широкий спектр послу. Він є визнаним у міжнародних рейтингах  надійним партнером для своїх клієнтів.
Провівши аналіз показників ліквідності, можна стверджувати, що значення показників миттєвої, поточної і короткострокової ліквідності “ПриватБанку” загалом перебували вище встановленого рівня. Проте, здійснивши поквартальну їх оцінку, ми прийшли до висновку, що поведінка показників була непослідовно (особливо у 2005 році): ми можемо бачити як різке зменшення, так і їх різке падіння, у порівнянні з попередніми кварталами. Тому, керівництву банку необхідно більш детально аналізувати тенденцію а балансах, щоб згладити дані коливання. Крім того, маємо значне перевищення показників поточної і короткострокової ліквідності над рівнем, встановленим НБУ. В даному випадку банк пріоритетною обирає для себе ліквідність,  при цьому втрачаючи у прибутках.
Крім того, ми прийшли до висновку, що будь-які зміни у структурі балансу тою чи іншою мірою відобразяться на ліквідності комерційного банку. Тому, подібні структурні зрушення мають братися до уваги баком під час вибору стратегій управління ліквідністю.
Проаналізувавши стан банківської ліквідності ЗАТ КБ “ПриватБанк” за 01.01.2004-01.10.2005 рр. та отримано такі результати:
1) ЗАТ КБ “ПриватБанк” протягом даного періоду потенційно зміцнив позиції щодо захисту від втрат за позичками кредитного портфеля, але він став залежним від зовнішніх інвесторів, його борги за міжбанківським і комерційним кредитами дещо виросли. В цих умовах він знизив трансформацію залучених коштів для поточних платежів і обмежив миттєву платоспроможність та ліквідність;
2) ЗАТ КБ “ПриватБанк” в окремі періоди часу дозволяв зниження показників ліквідності нижче критичних рівнів та намагався заробити додаткові доходи за рахунок раціонального використання ресурсів. Однак він вичерпав можливості розширення кредитно-інвестиційної діяльності та посилив ризики ліквідного погашення основної маси зобов’язань за депозитами вкладників, клієнтів та інших банків;
3) Хоча ЗАТ КБ “ПриватБанк” протягом 01.01.2004-01.10.2005 рр. згідно вимог НБУ в основному підтримував показники  ліквідності на належному рівні, але протягом трьох кварталів 2005 року ми спостерігаємо  різкі коливання даних показників.
Загалом управління ліквідністю є складовою загальнішого процесу управління активами і пасивами банку, тому вибір інструментарію насамперед залежить від прийнятої в конкретному комерційному банку стратегії управління активами і пасивами.
Отже, на основі проведеного аналізу робимо висновок: щоб запобігти надмірному підвищенню ризику ліквідності, менеджмент банку має керуватися у своїй діяльності такими принципами:
1) пріоритетність ліквідності, у тому числі й при виборі напрямків розміщення коштів;
2) постійність аналізу потреб банку в ліквідних засобах з метою уникнення як їх надлишку, так і дефіциту;
3) планування та прогнозування дій банку в разі виникнення незбалансованої ліквідності та кризових ситуацій;
4) взаємозв’язок ризику ліквідності з іншими сферами діяльності, такими як залучення та розміщення коштів, а також управління ризиком відсоткових ставок.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Оцінка ліквідності комерційного банку”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

9 + 1 =