.

Особливості стратегічного аналізу виробничої діяльності підприємства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ, ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ ПІДПРИЄМСТВА    5
1.1 Концептуальні засади стратегічного аналізу    5
1.2 Суть, зміст та завдання стратегічного аналізу    7
1.3 Методи стратегічного аналізу середовища підприємства    12
РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА    18
2.1 Поняття, види та методи прогнозування в діяльності
підприємства    18
2.2 Маркетинг у системі оцінки стратегії
виробничої діяльності    23
2.3. Виробнича діяльність і закон спадаючої віддачі    25
2.4. Методи визначення оптимального обсягу виробництва    29
РОЗДІЛ 3. ВАТ „ОСТРОЗЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ    32
ВИСНОВКИ    37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    39
ДОДАТКИ    41
ВИСНОВКИ

Стратегічний аналіз є початковим етапом розробки стратегії діяльності підприємства, яка ґрунтується на дослідженні та оцінці внутрішнього та зовнішнього середовища, в якому знаходиться підприємство, і дає можливість виявити: які в дійсності стратегічні можливості підприємства та яка стратегія найкраща?
Менеджери підприємства повинні мати чітке уявлення про роль мікро- і макросередовища підприємства для того, щоб правильно визначити його стратегічні перспективи, сформулювати цілі і завдання, виробити стратегію розвитку підприємства, націлену на посилення його позиції на ринку. План управління підприємством охоплює всі його головні функції та підрозділи: виробництво, фінанси, маркетинг, кадри, наукові дослідження і розробки.
Стратегічний аналіз оцінки конкурентної сили, формування показників конкурентної сили і конкурентних переваг дають можливість підприємству поліпшити довгострокову ринкову позицію.
У практичній діяльності розрізняють прогноз і прогнозування. Прогноз – оцінка майбутньої діяльності, а прогнозування – це вид передбачення, оскільки ті, хто цим займається, отримують інформацію про майбутнє. За масштабом прогнозування прогнози розподіляються на: макроекономічні та структурні; розвитку окремих комплексів економіки; галузеві та регіональні; діяльності господарюючих об’єктів, їх асоціацій, а також окремих виробництв і продуктів. За терміном і характером розв’язуваних проблем виділяють такі прогнози: стратегічні; довгострокові; середньострокові; короткострокові; оперативні. Загальні методи прогнозування можна розподілити на такі групи: методи експертних оцінок; методи екстраполяції трендів; методи регресивного аналізу; методи економіко-математичного моделювання. Маркетинг та його інструментарій – прогнозування є передумовою визначення стратегії виробничої діяльності підприємства.
Закон спадаючої віддачі застосовується до всіх виробничих процесів та всіх змінних затрат, які необхідно врахувати при розробці стратегії виробничої діяльності підприємства.
При виробництві заданого обсягу продукції підприємство несе певні втрати, розмір яких залежить від можливості зміни кількості задіяних ресурсів. Кількісні значення багатьох ресурсів, що використовуються, – затрати на оплату праці, сировини, палива, енергії та інших – можуть бути легко і швидко змінені. Інші ресурси потребують більше часу для освоєння, наприклад, необоротні активи. Тому усі економічні ресурси з урахуванням фактору часу класифікуються на ресурси короткострокового і довгострокового періодів.
З метою забезпечення отримання максимального прибутку для ВАТ «Острозький молокозавод» необхідно проводити планування і прогнозування прибутку на підприємстві, при цьому варто керуватися такими етапами моделі підвищення прибутку:  1. Правильне планування прибутку, 2. Забезпечення належної якості продукції, 3. Пошук резервів зростання прибутку, 4. Забезпечення високої ділової репутації.
Оскільки, прибуток є важливим показником ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів, то з метою постійного його зростання для ВАТ «Острозький молокозавод» слід: нарощувати обсяги виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг; розширювати асортимент і якість продукції відповідно до потреб ринку; впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників; зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції; з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, у тому числі фінансові ресурси; проводити розумну політику ціноутворення; будувати економічно доцільні договірні відносини з постачальниками і покупцями продукції; ефективно використовувати отриманий прибуток.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Особливості стратегічного аналізу виробничої діяльності підприємства”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

4 + one =