.

Особливості розвитку страхування в Україні

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ЯК СФЕРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    6
1.1 Поняття страхування та його функції    6
1.2 Основні засади страхування в Україні    13
РОЗДІЛ 2. СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ У 2005-2008 рр.    21
2.1 Тенденції розвитку страхового ринку України у 2005-2008 рр.    21
2.2 Аналіз динаміки страхових платежів і виплат в розрізі  видів і форм страхування за 2005-2008 рр.    23
2.3 Особливості діяльності страхових компаній за 2008 рік    28
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ    33
3.1 Вплив світової фінансової кризи на розвиток ринку страхування в Україні та засоби його подолання    33
3.2 Перспективи розвитку ринку страхування в Україні    41
ВИСНОВКИ    47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    50
ДОДАТКИ    52
ВИСНОВКИ

Становлення вітчизняного страхового ринку відбувається в умовах дефіциту фінансових ресурсів у переважної більшості громадян України, підприємств і держави в цілому. Поступальному розвитку страхового ринку перешкоджають також невисокі фінансові можливості самих страхових компаній, відсутність послідовної державної політики у сфері страхування, зокрема – чітко визначених та узгоджених з іншими сферами економіки пріоритетів, системного, внутрішньо несуперечливого і відповідного світовим стандартам законодавчого забезпечення. Тому невідкладним завданням залишається пошук шляхів вирішення проблем розвитку страхового ринку, визначення першочергових кроків у напрямі його реформування.
Страхування, маючи великі можливості маневрування резервами, є важливою ланкою формування всієї системи економічної безпеки. Така роль стає можливою тільки за належного рівня розвитку страхової справи. Зміни в економіці підкреслили об’єктивний характер страхування як економічної категорії, що виражає необхідні і реально існуючі відношення між державою, підприємствами, організаціями усіх форм власності, населенням і страховими компаніями. Незважаючи на молодий вік українського страхового ринку, спостерігається постійне зростання обсягів наданих страхових послуг. Страхування забезпечує відшкодування збитків, створює механізми для зменшення та запобігання їм. Воно дає змогу досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на запобігання (або оперативне усунення) наслідкам стихії чи інших чинників, які перешкоджають діяльності тієї чи іншої особи. Страхування, маючи великі можливості маневрування резервами, є важливою ланкою формування всієї системи економічної безпеки.
За останні 4 роки розвиток страхового ринку України (з 2005 по 2008рр.) знаходився в умовах пожвавлення економічної діяльності, зниження темпів падіння виробництва. Це не могло не вплинути на його розвиток, і він розвивався достатньо високими темпами.
Незважаючи на значні темпи приросту основних показників діяльності страхових організацій, ринок страхування має ряд об’єктивних причин свого недостатнього розвитку і невирішених проблем, на що буде потрібно більш значний період часу, а також подальша робота всіх державних органів та учасників страхового ринку. До них можна віднести: відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва, необхідного контролю з боку держави за виконанням страхування, неналежний рівень інформації про стан і можливості компаній, що здійснюють майна, довіри населення до страхування, низька зацікавленість через недостатню платоспроможність населення, високий обсяг страхових премій, переданих за кордон за договорами перестрахування, монополізації страхового ринку в інтересах окремих міністерств, фінансово-промислових груп або місцевих адміністрацій.
Для рішення існуючих проблем страхового ринку опрацьовуються наступні основні заходи: створення оптимальних умов для розвитку сумлінної конкуренції на ринку страхування, поєднане з обґрунтованим зниженням страхових тарифів, підвищенням якості страхових продуктів, збільшення обсягів роботи з експертизи об’єктів страхування, усунення адміністративних бар’єрів для здійснення страхування та створення рівних умов для всіх страховиків, проведення адаптації законодавства до європейського, а також створення ефективного механізму його реалізації, забезпечення заходів боротьби з відмивання незаконного капіталу через інструменти ринку страхування,  вживання додаткових заходів щодо удосконалення режиму оподаткування споживачів страхових послуг і страхових організацій.
Результатом практичного впровадження запропонованих заходів мають стати вироблення та реалізація чіткої державної політики у сфері страхування; поліпшення системи державного нагляду за страховою діяльністю; забезпечення більшої прозорості страхового ринку; підвищення надійності, фінансової стійкості, а відтак – конкурентоспроможності вітчизняних страхових компаній, розширення кількості і підвищення якості страхових послуг; зростання інвестиційних можливостей національної економіки. Неодмінною передумовою розвитку вітчизняного страхового ринку має бути піднесення матеріального добробуту громадян України, зростання
Впровадження міжнародних стандартів страхування в Україні є одним із важливих завдань і можливих напрямів входження страхового ринку держави у міжнародне страхове співтовариство. Проте, це можливо лише при врахуванні економічного і політичного становища країни, фінансової стабільністі і створенні законодавчої бази страхування. Залежно від економічного стану держави і фінансової стійкості страховиків буде формуватися і концепція страхування, тобто по суті визначатиметься рівень страхових гарантій з боку держави і окремих страховиків. При цьому страхові компанії можуть стати важливим інструментом проведення реформ, оскільки страховики знають сильні і слабкі сторони клієнтів і мають певний досвід ринкових перетворень.
Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що розвинута страхова справа сприяє розвитку підприємництва та вирішенню багатьох соціальних проблем. Страхування – об’єктивно необхідний атрибут ринкової економіки, ступінь його розвитку свідчить про зрілість ринкових відносин. Однією з найважливіших передумов розвитку страхової справи є розвиток і стан законодавчої бази, яка регламентує і регулює цей вид діяльності в цілому, так і окремі її напрямки. Слід зазначити, що державна політика в галузі страхування потребує вдосконалення через подальший розвиток нормативної бази, інтеграцію України в міжнародні структури в галузі страхування, забезпечення оптимального співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням, залучення страхового ринку до вирішення соціальних питань тощо.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Особливості розвитку страхування в Україні”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

3 × four =