Особливості контексту оповідання Старий і море Ернеста Хемінгуея

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу зі світової літератури. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗМІСТУ “СТАРОГО І МОРЯ”, ПОНЯТТЯ КОНТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ТА ЙОГО ПЕРЕДАЧА У ПЕРЕКЛАДАХ …………………………………………………7
1.1    Загальна характеристика твору ……………………………………….7
1.2    Способи тлумачення змісту оповідання ……………………………..9
1.3    Поняття контексту твору та варіантність сприйняття тексту ……..14
1.4    Збереження контексту художнього твору як завдання перекладу ..17
ВИСНОВКИ до Розділу 1…………………………………………………23
РОЗДІЛ 2 РОЗКРИТТЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНТЕКСТУ ОПОВІДАННЯ ЧЕРЕЗ РОЗГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ ТВОРУ …………24
2.1 Зображення непереможності людини через висвітлення проблеми перемоги та поразки у творі ……………………………………………………24
2.2 Тема гідності людини у “Старому і морі” …………………………..31
2.3 Тема єдності природи та людини в оповіданні ………….…………37
2.4 Розкриття теми самотності та зв’язків з іншими людьми; поняття гріха в “Старому і морі” …………………………………………………………46
ВИСНОВКИ до Розділу 2…………………………………………………51
РОЗДІЛ 3 ПЕРЕДАЧА КОНТЕКСТУ “СТАРОГО І МОРЯ” В УКРАЇНСЬКОМУ ТА РОСІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДАХ …………..……53
3.1 Лексико-семантичний аналіз перекладів “Старого і моря”…………53
3.2 Передача синтаксичної структури та імплікації оригіналу в перекладах………………………………………………..………………………60
ВИСНОВКИ до Розділу 3……………………………………………..….67
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………..………………69
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………72
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Оповідання “Старий і море” є одним з найкращих оповідань Хемінгуея, а це зумовило широкий інтерес критиків до нього та багато способів його інтерпретації. Оповідання розглядали як християнську притчу, вбачали у ньому відображення теорії Фрейда, Ніцшеанської теорії перемоги, розшукали у ньому ознаки саги тріумфу перед абсурдом тощо, тобто розглядали оповідання як символічний та алегоричний твір, хоча, насправді, “Старий і море” – це глибоко філософський твір, який, крім зовнішнього змісту, має ще і прихований внутрішній зміст, іншими словами – контекст. Для передачі особливостей контексту твору та максимального його розуміння слід розглядати твір на екстралінгвістичному рівні, спираючись на семантичну та логічну будову твору, тобто детально дослідити проблематику повісті та  послідовність і структуру подачі смислових елементів в процесі розгортання тексту. При аналізі перекладів слід керуватися тим, що поряд із вертикальними та горизонтальними вимірами тексту (формально-тематичний зміст та формально-змістова єдність тексту), велике значення для сприйняття тексту мають мовний зміст та конкретно-контекстуальне (імпліцитне) значення. А оптимальним рішенням завдання перекладача є точне відтворення в перекладі мовного змісту оригіналу, щоб реципієнти перекладу могли б на його основі самостійно вивести конкретно-контекстуальне та імпліцитне значення.
Щодо проблематики “Старого і моря”, то тут слід виділити такі теми: тема перемоги і поразки, близька до неї тема непереможності людини, тема гідності людини, єдність людини із природою, зв’язки людини із іншими людьми. Звертаючись до теми перемоги, Е.Хемінгуей робить чітке розмежування між двома різними видами перемоги: зовнішньою, матеріальною перемогою та внутрішньою, духовною перемогою. Відсутність матеріальної перемоги у Сантьяго компенсується перемогою духовною, а духовна перемога завжди стоїть і стоятиме вище за матеріальну.
Почуття гідності є важливою темою твору – автор на прикладі Сантьяго показує, що свою гідність потрібно доводити не лише оточуючим, а й самому собі. Протистояти, власному болю, не піддатися саможалю – це є сутністю доведення власної гідності, сутністю самоствердження.
Природа за Е.Хемінгуєм – це єдина структура, наповнена змістом, вона дає багату емоціональну винагороду тим істотам, які живуть у ній вміло та відважно, хоча вона також і бере з них велику плату в залежності від того, яких висот вони досягли у своєму досвіді та вмінні. Людина і природа існують в цьому світі у боротьбі та гармонії, а замкненість вічного колообігу природи, не дивлячись на всезагальну боротьбу за існування, викликає у мисливця та його жертви почуття взаємоповаги та взаємної симпатії.
Висвітлюючи тему зв’язків людини з іншими людьми, Е.Хемінгуей надав їй широкого та багатостороннього значення – у оповіданні знайшли відображення та філософське вирішення такі теми, як самотність, дружба, рівність людей та спадковість поколінь. Поняття гріха є важливим в оповіданні, оскільки він тут набуває незвичної інтерпретації. Е.Хемінгуей дає альтернативне бачення гріховного, яке не збігається із загальноприйнятими нормами. Гріх за Е.Хемінгуеєм можна виправдати своїми високими вчинками.
Основною проблемою та недоліком перекладу на лексико-семантичному рівні став переклад іменників із різними граматичними родами в англійській та українській й російській мовах. Неспівпадання граматичних родів – серйозний недолік, який впливає на сприйняття контексту і може призвести до неправильної інтерпретації авторського замислу. Ситуативний контекст повинен відігравати визначальну роль при виборі еквівалентів англійським лексичним одиницям, а стиль автора – при передачі контекстуального змісту оповідання. Загалом, перекладачі намагалися відтворити мовний зміст та синтаксичну структуру оригіналу у своїх перекладах, передати стилістичну та експресивну забарвленість оригіналу, у деяких випадках вони надавали надмірної невиправданої емоційності своєму тексту (особливою емоційністю відзначається російський переклад). Неповністю вдалося перекладачам передати характерний хемінгуеївський стиль письма (у своїх перекладах вони передали лише окремі елементи цього стилю, як наприклад широке вживання простих речень). Проте, незважаючи на ряд недоліків у перекладі,  зміст оповідання “Старий і море” та його загальний контекст дійшли до українськомовного та російськомовного читача.
Таким чином, у ході даного дослідження було виконано поставлені перед ним теоретичні та практичні завдання, а саме:
–    описано способи інтерпретації оповідання “Старий і море”;
–    пояснено поняття контексту та інваріантності тексту;
–    вказано відмінності контексту від алегорії та символізму;
–    охарактеризовано особливості перекладу художнього твору із збереженням контексту оригіналу;
–    досліджено особливості контексту оповідання “Старий і море” через комплексний аналіз проблематики твору;
–    встановлено рівень передачі особливостей контексту оригіналу в українському та російському перекладах.
Тема дослідницької роботи вважається розкритою, хоча явище передачі контексту оригіналу в перекладі потребує більш ґрунтовного дослідження та якісного опрацювання.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Особливості контексту оповідання Старий і море Ернеста Хемінгуея”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

four × 2 =