.

Особливості фінансування діяльності ВАТ

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………..………………………………………3
РОЗДІЛ 1   ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
1.1     Організаційно-правова форма господарювання відкритих акціонерних товариств………………………………………………….……………………………………..5
1.2    . Класифікація та роль акцій у діяльності відкритих акціонерних товариств………………………………………………………………………..……………9
1.3. Сутність та особливості емісії акцій відкритого акціонерного товариства.…………………………………………………………………………………………………………13
РОЗДІЛ 2   ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ВАТ „ШЛЯХОВИК”
2.1.Загальна характеристика діяльності ВАТ „Шляховик” …………………..…….…18
2.2. Аналіз основних показників фінансового стану підприємства…………………..20
2.3. Оцінка джерел фінансування діяльності ВАТ „Шляховик”………………………27
РОЗДІЛ 3   ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ
3.1. Шляхи оптимізації діяльності відкритих акціонерних товариств в Україні…..…30
3.2. Негативні сторони діяльності відкритих акціонерних товариств та шляхи їх вирішення…………………………………………………………………………………33
3.3. Досвід зарубіжних країн у функціонуванні корпорацій та перспективи його використання в Україні …………………………………………………………………38
ВИСНОВКИ…………………………………………..…………………………………..46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..……………………….49
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ

Основою розвитку ринкової економіки є акціонерні товариства, що підтверджується як світовим досвідом, так і вітчизняними реаліями. Беззаперечним є і той факт, що базисом для лідерства корпорацій у сучасній економіці є їх переваги у доступі до зовнішніх джерел фінансування, насамперед акціонерного капіталу, який має безстроковий характер.
Акціонерне товариство – це організаційно-правова форма функціонування та розвитку підприємств, що базується на статутному фонді, поділеному на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, учасники якої несуть відповідальність за зобов’язаннями тільки майном підприємства.
Існує два види акціонерних товариств: відкриті та закриті. Основна відмінність між ними полягає у способі розподілу акцій — за відкритою або закритою підпискою.
Акції відкритого акціонерного товариства вільно продаються і купуються, і співвласником об’єднаного майна такого товариства стає той, хто купив акції. Акції можуть переходити від однієї особи до іншої без згоди інших акціонерів. Основними характеристиками відкритого акціонерного товариства є масштаби об’єднаного капіталу і велика кількість власників. Головна мета, що звичайно переслідується при створенні такої форми підприємства, полягає в залученні і концентрації великих коштів (капіталу) населення й інших підприємств із метою їх використання для одержання прибутку.
Акції відкритого акціонерного товариства емітуються у формі публічного розміщення цінних паперів серед необмеженого кола інвесторів з публічним оголошенням емісії рекламною програмою. Особливістю відкритого акціонерного товариства є також вільний порядок руху учасників.
В той же час порядок створення  ВАТ є досить складним, що пов’язано з розміщенням акцій серед заздалегідь невизначеного кола осіб шляхом підписки, а, отже, і наявністю етапів, не притаманних ЗАТ: реєстрації інформації про акції (що публікується), оголошення про підписку, процедури підписки, вирішення на установчих зборах питань, пов’язаних з результатами підписки).
Рівень показників, що характеризують фінансову стійкість і структуру капіталу, свідчать про те, у ВАТ “Шляховик” переважають власні кошти. І це дає можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечував і забезпечує підприємству платоспроможність, вірогідність безперервного функціонування, як суб’єкта господарювання, відкритого акціонерного товариства “Шляховик”.
Прибутковість підприємства характеризується комплексом показників, які мають позитивну динаміку. Коефіцієнт рентабельності активів (всього капіталу) відображає, скільки прибутку за рік отримано на кожну одиницю коштів, вкладених у підприємство незалежно від джерела їх залучення. Коефіцієнт рентабельності має тенденцію до зростання. Середньорічний темп приросту становить 7%. Запорукою високого рівня розвитку вітчизняних підприємств є підвищення якості та ефективності процесу управління організаційними структурами. Необхідність адаптації функціонування сучасних підприємств до умов жорсткої конкуренції на національному та світовому рівнях і спрямованість на забезпечення їх економічного зростання потребує удосконалення системи аналізу й оцінки ефективності підприємства. Центральне місце в аналітичному процесі посідає правильний вибір джерел фінансування діяльності підприємства та оптимізація їх структури, а також оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства.
Для нашої країни корпоративне управління і зокрема акціонерна форма організації підприємства – поняття порівняно нове. Засади управління акціонерним товариством радикально відрізняються від тих, які практикувалися раніше. Вони потребують принципово нової психології і нового економічного мислення.
Тому необхідно здійснити ряд заходів як на державному (забезпечення прозорості операцій на фондовому ринку, чітке визначення і законодавче закріплення прав інвесторів, захист їх інтересів, запровадження інституту спільної взаємодії державних та недержавних учасників корпоративних відносин ) так і місцевому рівні ( розробка і практична реалізація регіональних заходів щодо оптимізації кількості акціонерних товариств, запровадження єдиного регіонального електронного каталогу акціонерних товариств за галузевим розподілом, проведення моніторингу ефективності роботи ВАТ по критеріях, характерних для акціонерної форми господарювання ). Важливим кроком на шляху вдосконалення діяльності відкритих акціонерних товариств є прийняття закону «Про акціонерні товариства».
Серйозною проблемою акціонерних товариств є корпоративні конфлікти, оскільки вони підривають імідж корпорації і можуть призвести до падіння її ринкової вартості та інвестиційної привабливості. Тому акціонерним товариствам потрібно розвивати корпоративні традиції, корпоративну етику, запроваджувати довгострокове планування, а також збільшувати відкритість діяльності та підвищувати інформованість усіх зацікавлених сторін. Ще одним перспективним методом вирішення корпоративних конфліктів є медіація.
Важливим етапом на шляху покращення діяльності ВАТ є також використання позитивного закордонного досвіду. Для України на сьогодні при реформуванні корпоративного права є важливим не тільки врахувати загальні тенденції розвитку корпоративного права, а й можливість забезпечення ефективного функціонування запозичених інститутів.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Особливості фінансування діяльності ВАТ”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

3 × one =