.

Організація кредитування в комерційному банку (на прикладі АППБ Аваль)

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ВИСНОВОК
В дипломній роботі були проведені дослідження, які показали важливість застосування банком різноманітних форм кредиту та їх впливу на діяльність банку в процесі організації кредитування. Зокрема було проаналізовано кредитну діяльність АППБ “Аваль” та визначено ефективність її здійснення.
Аналіз теоретичних аспектів розробленої теми довів провідне значення кредитної діяльності у формуванні доходу банку. Дослідження наявних теоретичних джерел показали розробленість теми вітчизняними вченими, що дало змогу порівняти теоретичні матеріали з фактичними даними на практиці щодо застосування банком форм гарантованості повернення позички, їх відповідність
Банк “Аваль” розробляє і здійснює свою кредитну політику, що складається під впливом поточних та перспективних задач банку, а також економічної кон’юнктури. В процесі проведення кредитних операцій банк дотримується кредитної політики і тому періодично аналізує склад та структуру кредитного портфеля.
Отже, від структури і якості кредитного портфеля банку в значній мірі залежить стабільність, репутація та фінансовий успіх. Тому банку необхідно аналізувати якість позичок, проводити незалежні експертизи крупних кредитних проектів і заходів, виявляти випадки відхилення від кредитної діяльності.
Практична частина роботи показала, що свою кредитно-інвестиційну діяльність банк концентрує на національних товаровиробниках. Аналізуючи кредитний портфель АППБ “Аваль” за три роки, можемо побачити зростання кредитів АППБ “Аваль” клієнтам. Станом на 01.01.04 рік кредити приватним підприємствам становили 978 836 тис. дол. США, що на 66,82% та на 36,13% більше, ніж у 2002 та 2001 роках. Фізичні особи посідають друге місце по кредитуванню. Станом на 01.01.40 рік кредити фізособам становили 260 420 тис. дол. США, що на 22,58% та на 4,34% більше, ніж у 2002 та 2001 роках. Спостерігаємо зменшення обсягу кредитування у 2002 році державних підприємств, бюджетних організацій та місцевих органів влади на 35 073 тис. дол. США та зростання кредитів у 2003 році на 8 301 тис. дол. США. Це свідчить про те , що кредитна діяльність Приватбанку постійно покращується.
Станом на 01.01.04 рік 99,74% від загальної суми коштів банку становили короткострокові кредити (107 141 тис. дол. США), 99,75% та 99,69% за 2003 та 2002 роки (01.01.03р. – 98 476 тис. дол. США; 242 695 тис. дол. США). Щодо кредитування клієнтів, то можемо спостерігати збільшення середньо- та довгострокових кредитів, але короткострокові кредити переважають і становлять 88,91%, 76,06% та 66,54% від загальної суми наданих кредитів клієнтам за 2003, 2002 та 2001 роки. Відбувається зменшення вкладених коштів в інвестиційні цінні папери , короткострокові кредити переважають.
Прострочені кредити та аванси клієнтам на суму 28 985 тис. дол. США на 01.01.04, за вирахуванням резервів (01.01.03р. – 12 632 тис. доларів США; 01.01.02р. – 16 174 тис. доларів США), включені до категорії короткострокових кредитів.
Здатність банку виконувати свої зобов’язання полягає в спроможності реалізувати еквіваленту суму активів за той же період часу. Проаналізувавши кредити за термінами, можна зробити висновок, що існує значний дефіцит коштів з терміном погашення до одного місяця. Причиною цього є значна концентрація поточних рахунків державних та бюджетних організацій за 2001-2002 роки та значною концентрацією заборгованості перед клієнтами у 2003 році.
Розроблені форми і застосовувані на практиці методи оцінки забезпечення кредитів в цілому дають можливість визначити їх відповідність ринковим вимогам та впровадити заходи щодо попередження проблемних позичок та мінімізації збитків банку при кредитуванні позичальника. Використання зазначених методик оцінки забезпечення є недостатнім, підтвердженням чого може бути банкрутство кількох провідних українських банків.
До недоліків кредитної діяльності “Авалю” можна лише віднести недостатнє використання потенціалу банку у кредитній сфері, а саме застосовувані на практиці методів оцінки забезпечення кредитів таких як застава та страхування кредитних ризиків.
З огляду на вище перераховані труднощі визначення ризиків неповернення кредитів для комерційних банків у тому числі для “Авалю”, набувають першочерговості гарантії забезпечення повернення наданих кредитів. Ознайомлення із законодавчою базою України та практичними формами забезпечення дозволило проаналізувати стан справ в даній сфері і зробити певні застереження щодо законодавчої нормативної нерозробленості гарантування повернення позик, у зв’язку з чим значно підвищується ризикованість кредитування малих та середніх підприємств. Основними напрямками забезпечення кредитів у АППБ “Аваль” залишається застава та страхування. Але кожен з цих видів має свої суб’єктивні недоліки, які в сукупності можуть повністю зашкодити роботі банку.
Наприклад, нерозвиненість страхового бізнесу в Україні, недостатній капітал страховиків, стримує використання страхування кредитних ризиків. Аналіз методів захисту від кредитних ризиків показує їх спрямованість на попередження імовірності настання випадку неповернення кредиту до його фактичного надання. Принципу забезпеченості надається дуже велике значення, тому що найкращим показником оцінки ризикованості надання кредиту є розмір забезпечення кредиту, оскільки при виникненні негативних явищ, єдиним джерелом повернення кредиту для банку є реалізація заставного майна.
Недостатньо кваліфікована оцінка реальної вартості заставного майна , як в теперішньому так і в майбутньому , теж негативно впливає на діяльність банку. Через це банк не може реалізувати заставлене майно, якщо стався випадок неповернення кредиту, або в кращому випадку реалізувати його за ціною, меншою від наданого кредиту. Це змушує “Аваль” застосовувати крім застави паралельно і додаткові гарантії, які при інших умовах дають можливість зменшити кредитний ризик. До таких форм належать – гарантія і поручительство. Але і вони мають свої недоліки, тому що потрібно постійно перевіряти використання кредиту, а також фінансовий стан гарантів та поручителів.
Рекомендовані, шляхом вдосконалення кредитування та практичних основ забезпечення повернення кредитів стосується удосконалення ефективних форм забезпечення та внутрішньобанківського контролю за позичальниками, реальної оцінки забезпечення та страхування кредитних ризиків у банку “Аваль”, що дозволить значно підвищити ефективність кредитної діяльності банку та принести необхідні результати.
Запропоновані зміни можна запровадити лише при відповідному їх нормативному забезпеченні, тобто шляхом удосконалення діючого законодавства, що стосується деталізації пріоритетів форм забезпечення повернення наданих позичок через гарантії, надані самими позичальниками; резервування частини коштів комерційного банку в Національному банку та при звільненні їх від оподаткування. Інші наведені пропозиції стосуються удосконалення механізму реалізації закону “Про заставу”, що може значно вплинути на зменшення імовірності несення збитків по наданим кредитам, гарантування прибутковості та збереження фінансової стабільності в майбутньому періоді.
“Авалю”, як банку, що націлений на сучасні методи роботи, у власних положеннях про кредитування запропоновано використовувати механізм крос-селінгу, як допоміжний етап кредитування, що дозволить банку підвищити рентабельність кредитних операцій банку і пропонувати конкурентноспроможніші процентні ставки найперспективнішим клієнтам. Визначення ж послідовності кредитного процесу дає змогу окреслити повноваження й відповідальність структурних підрозділів і осіб, причетних до нього.
Отже, підсумовуючи наведену вище інформацію доцільно зробити висновок, що організація кредитування банку знаходиться у належному стані про що свідчить аналіз кредитного портфеля банку. Але банку потрібно покращувати свою кредитну діяльність шляхом повного використання власного потенціалу, юридично грамотного оформлення кредитних угод та застосування банком форм гарантованості повернення кредитів.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Організація кредитування в комерційному банку (на прикладі АППБ Аваль)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

4 × one =