.

Оподаткування підприємства малого бізнесу

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1.Теоретичні основи оподаткування суб’єктів підприємництва……………………5
1.1. Сутність поняття системи  оподаткування підприємств……………………………………….5
1.2. Принципи звичайної системи оподаткування………………………………………….12   1.3.Механізм справляння єдиного податку суб’єктів малого підприємництва……………………………………………………………………………………………20
РОЗДІЛ 2. Порівняльна характеристика систем оподаткування ППА „Поділля”……………………………………………………………………………………………………………29
2.1. Оцінка загальної системи оподаткування підприємства…………………………..29 2.2. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку……………………………….41 2.3. Порівняння загальної системи оподаткування та фіксованого сільськогосподарського податку………………………………………………………………………..46
РОЗДІЛ 3. Удосконалення функціонування систем оподаткування суб’єктів малого підприємництва………………………………………………………………………………………50
3.1. Реформування систем оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні ………………………………………………………………………………………………………………50
3.2. Стратегія податкової політики підприємства малого бізнесу………………………..62
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………..66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………..70
ДОДАТКИ
ВИСНОВКИ
Отже, у роботі було досліджено особливості загальної системи оподаткування підприємства та фіксованого сільськогосподарського податку та оцінено обрану систему оподаткування підприємства.
Так, загальна система оподаткування передбачає для „ППА-Поділля” сплату ПДВ та податку на прибуток підприємства, а також сплату багатьох місцевих податків та зборів.
Податок на додану вартість (ПДВ) є загальнодержавним, непрямим податком на споживну вартість, що справляється з юридичних та фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність. Об’єктом оподаткування є операції з продажу товарів, робіт, послуг. Виділяють нульову та 20% ставки оподаткування. Нульовою ставкою оподатковується продаж товарів, робіт, послуг на експорт.
Платниками податку на прибуток підприємств  є резидент та нерезиденти, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається, як різниця між валовими доходами, валовими витратами та амортизацією. Базова ставка оподаткування – 25% до об’єкту оподаткування (змінений з 30% з 01.01.2004).
Фіксований сільськогосподарський податок — це податок, який не змінюється протягом визначеного законодавством терміну і справляється з одиниці земельної площі. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 % загальної суми  валового доходу підприємства.
Ставка податку з 1 га сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, в таких розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,5; для багаторічних насаджень — 0,3.
Проаналізувавши загальну, спрощену системи оподаткування та фіксований сільськогосподарський податок для „ППА-Поділля”, було виявлено, що найефективнішою для підприємства була б спрощена система оподаткування, зважаючи на найменші податкові відрахування. Сьогодні підприємство функціонує на фіксованому податку (з 01.01.2005). До цього ж часу підприємство сплачувало податки за загальною системою оподаткування. Так, найбільші податкові відрахування для кожної із систем припали на 2005 рік, зважаючи на найбільшу виручку від реалізації продукції, а найменші – на 2002, у зв’язку із складними погодними умовами.
Було досліджено позитивні та негативні аспекти вищезазначених систем оподаткування та виявлено, що негативом для спрощеної системи є обмеження, що діють для фізичних та юридичних осіб. Перевагою фіксованого сільськогосподарського податку є те, що підприємство звільняється від сплати значної кількості податків та зборів. Так, обмежуючим фактором для фіксованого податку є те, що для платника обсяг виручки від реалізації сільськогосподарської продукції повинен бути більшим, ніж 50% від загальної суми отриманого валового доходу.
Отже, ставки податку повинні бути такими, щоб сприяли зацікавленості підприємства у результатах своєї праці. Так, позитивом є зменшення ставки податку на прибуток – з 30% до 25%.
Суть  регресивного механізму оподаткування підприємств полягає в тому, що при збільшенні суми оподатковуваного прибутку ставка податку на прибуток підприємств знижується.
Варто поетапно знижувати ставку ПДВ, в першу чергу на високотехнологічні, наукомісткі, екологічно безпечні виробництва, а також галузі, що видобувають природні ресурси, головним чином енергоресурси, і продовольчі товари (крім підакцизних). Одночасно доцільно запровадити підвищені ставки ПДВ на застарілі технології.
У сфері соціального забезпечення теж необхідні зміни. Сучасні нарахування на заробітну плату є порівняно високими, що значно зменшує зацікавленість працівників у результатах своєї праці, тому варто було б змінити систему оподаткування доходів громадян. Сьогодні існує пряма залежність між заробітною платою та нарахуваннями на неї, тобто чим більше коштів людина заробляє, тим більше вона змушена віддавати до різноманітних фондів, тому варто було б дану систему оподаткування доходів громадян зробити більш лояльнішою відносно до працівників, тобто зменшити кількість ставок і знизити верхню межу ставки оподаткування.
Проблематичним залишається питання пільгового оподаткування. Основними вимогами до пільг повинні бути: цілеспрямованість, гнучкість, ефективність, строковість. Суб’єкти господарювання в рамках програм повинні брати на себе чіткі зобов’язання по використанню коштів, зекономлених в результаті наданої пільги. Крім того підприємство повинно вчасно сплачувати податки, щоб запобігти накладанню штрафних санкцій. Адже ці кошти корисніше було б використати безпосередньо у підприємницькій діяльності.
Отже, аналіз всіх систем оподаткування підприємства, дає змогу зробити висновок про серйозні недоліки, що їй притаманні. По-перше, це нестабільність податкової системи. Часті зміни в законодавчих актах щодо окремих податків негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності. По-друге, основним є фіскальне спрямування податкової системи, недостатнє виявлення регулюючої функції основних податків. По-третє, система в цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків невиправдано ускладнено. Щоб уникнути цих недоліків потрібно, щоб у цьому була зацікавлена держава, яка б сприяла для розвитку таких підприємств, як ППА „ Поділля”.
Проаналізувавши вигідність загальної системи та фіксованого сільськогосподарського податку, постає питання чому підприємство не обрало цю систему оподаткування із самого початку свого існування. Проте це сьогодні легко оцінювати діяльність підприємства та його політику щодо обрання найвигіднішої системи оподаткування. Тоді ж у 2001 році  воно тільки розпочинало свою діяльність. Тобто все перебувало на стадії організації: не було наперед відомо як буде просуватись у майбутньому його діяльність, чи буде продукція знаходити свого споживача, яка площа земель буде у розпорядженні підприємства протягом року і чи не буде вона змінюватись. Тобто повинен був пройти певний період  часу для того, щоб ситуація на ринку стабілізувалася, тому тоді ППА „Поділля” була обрана загальна система оподаткування.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Оподаткування підприємства малого бізнесу”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

one × four =