.

Невербальні символи комунікації як метод маніпуляції свідомістю

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП    4
РОЗДІЛ I СПІЛКУВАННЯ І КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСОБИ САМОВИРАЖЕННЯ    9
1.1 Спілкування і комунікація як особливий тип взаємодії та відносин    ..9
1.2 Сутність вербального спілкування    ..15
1.3 Невербальне спілкування. Основні принципи    19
РОЗДІЛ 2 НЕВЕРБАЛЬНІ СИМВОЛИ КОМУНІКАЦІЇ    24
2.1 Кінесичні особливості невербального спілкування    24
2.1.1 Жести і пози    25
2.1.2 Міміка    34
2.1.3 Голос    36
2.2 Проксемічні особливості невербального спілкування    37
2.2.1 Зони і території    38
2.2.2 Зональні простори в різних націй.    40
2.2.3 Візуальний контакт.    42
2.3 Аналіз невербальної мови кандидатів в президенти США Барака Обами та Джона МакКейна……………………………………………………..44
РОЗДІЛ 3 ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ АСПЕКТІВ
КОМУНІКАЦІЇ ЯК МЕТОДУ  МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ………….51
3.1 Поняття маніпуляції, її види та методи……………………………….51
3.2 Невербальні фактори як ефективний спосіб прищеплення ідеї…..59
3.3 Аналіз впливу маніпуляції свідомістю на вибір електорату на прикладі США…………………………………………………………………….61
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….64
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………….67

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз засобів невербальної комунікації дозволив виявити такий аспект комунікативного процесу, як наміри його учасників, їхнє ставлення до певної ситуації чи особи, а також аспект впливу невербальної мови під час маніпуляції свідомістю. Завдяки поглибленому вивченню даної проблеми, ми прийшли до наступних висновків.
Люди помилково вважають вербальні засоби основним видом комунікації, та вченими встановлено, що передача інформації мовним каналом проходить лише на 7%, за рахунок звукових і невербальних засобів – 38 і 55% відповідно. У манері поведінки людина показує рівень своєї культури, виховання, при цьому жести, міміка, характерні пози, погляд, певна дистанція (при спілкуванні), що використовуються, дають інформацію про неї.
Різні форми невербальної поведінки використовуються для виділення чи акцентування вербального повідомлення, для посилення якої-небудь частини повідомлення, для пояснення мовчання, для додавання нової інформації до висловлення чи для перекручування вербального повідомлення.
У ході дослідження вербальних втручань і невербальної поведінки було виявлено, що комунікати сприймають використання інтерпретації як ознаку компетентності комуніканта, а вербальним перефразуванням довіряють у меншому ступені. Так само вони сприймють експресивне невербальне поводження комунікантів (вокальну варіативність, лицеву експресію, зоровий контакт і жести). І навпаки, привабливість і компетентність комунікантів, чия невербальна поведінка є порівняно не експресивною, оцінюється нижче.
Також було виявлено, що люди сприймають афіліативні форми невербальної поведінки, як більш теплі і привабливі. У категорію афіліативних форм невербальної поведінки були зараховані посмішки, кивки, рухи кистей рук, зоровий контакт, напрям плеча до клієнта під кутом 90° і нахил корпусу тіла вперед під кутом 20°.
Під час дослідження було з’ясовано, що обсяг особистого простору,  що необхідний для комфортного самопочуття, неоднаковий для представників різних культурних груп. І комунікант, і комунікат можуть невірно тлумачити скорочення чи збільшення фізичної дистанції. Не менш важливим є і значення візуального контакту: англо-американці використовують зоровий контакт для того, щоб підтвердити, що вони слухають, однак в інших культурах прямий погляд і спроба ухилитися від прямого зорового контакту мають інший зміст. У деяких культурних групах прийнято спостерігати за співрозмовником периферичним зором і уникати прямого зорового контакту; а в деяких культурах відхилення від зорового контакту служить ознакою неповаги до співрозмовника. Комунікант може невірно визначити невербальну поведінку комуніката, який належить до іншої культурної групи. Отже, норми ведення бесіди також залежать від культурних традицій, так само як і способи вітання чи звертання один до одного.
Ми провели аналіз інтерпретації жестів і навели короткий перелік значень стандартних жестів, поз та мімічних виразів який показав що, перш ніж робити висновки про значення жестів і мови тіла, необхідно знати національну приналежність людини. Якщо ви усвідомлено зможете передбачити реакцію співрозмовників, спостерігаючи за їхньою невербальною мовою, це допоможе вам уникнути конфліктів.
Нами був також проведений психологічний аналіз невербальної поведінки відомих політиків, яскравих особистостей, кандидатів в президенти США 2008 року – Барака Обами та Джона МакКейна, в результаті якого ми дійшли висновку, що невербальна мова є не тільки основним складником іміджу особистості, а й чи не найважливішим критерієм оцінювання людини, без прямого спілкування з нею.
Окрім цього, ми розкрили проблему маніпуляції свідомістю як прихованого впливу на суспільство та визначили роль невербальної мови під час маніпулювання в період передвиборчої боротьби. Звідси ряд узагальнень:
–    домінуючим методом формування політичної свідомості є маніпуляція свідомістю реципієнта, особливо під час виборчих кампаній;
–    під маніпуляцією мається на увазі таємну дію суб’єкта, яка направлена на об’єкт з метою планування його діяльності;
–    більшість виборців судять про кандидата в президенти по його образу, який йому створюють не тільки його особистий і мідж але й невербальна поведінка;
–    вміле застосування невербальних символів ефективно впливає на настрої аудиторії, полегшуючи нав’язування певних політичних ідей.
На цій основі було проведено аналіз невербальних прийомів Барака Обами та Джона МакКейна під час політичних виступів та визначено ефективність їхнього впливу на вибір прихильників.
Отже, підсумовуючи всю роботу варто сказати, що вміння бути співрозмовником завжди цінувалося у минулому, важливе воно і тепер. Оскільки у спілкуванні більша частина інформації передається з допомогою жестів, пози, розміщення і дотримання дистанції між партнерами, потрібно приділяти увагу не тільки словам, а й мові тіла, яка в свою чергу може бути не тільки засобом для «читання» думок та реакцій, але й чудовим інструментарієм маніпуляції.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Невербальні символи комунікації як метод маніпуляції свідомістю”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

3 + 16 =