.

Навчання діалогічного мовлення на середньому етапі загальноосвітньої школи

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з педагогіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ПЛАН
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ
ДІАЛОГУ-ДИСКУСІЇ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ ЗАГАЛЬНО-
ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ…………………………………………………………………………6
1.      Загальна характеристика діалогічного мовлення……………………………….6
1.1.    Комунікативні особливості діалогу-дискусії………………………………8
1.2.    Психологічні особливості діалогу-дискусії………………………………10
1.3.    Лінгвістичні особливості діалогу-дискусії………………………………..14
2.      Структура діалогу-дискусії…………………………………………………………….17
2.1.    Діалогічні єдності діалогу-дискусії………………………………………….17
2.2.    Складові частини діалогу-дискусії…………………………………………..20
3.    Оптимізація навчання діалогічного мовлення …………………………………24
3.1.    Врахування індивідуальних особливостей у процесі навчання …24
3.2.    Дискусія як метод оптимізації при вивченні іноземних мов на старшому етапі ……………………………………………………………………….27
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІАЛОГУ-ДИСКУСІЇ…………………………..32
2.1.    Навчання діалогу-дискусії……………………………………………………….32
2.2.    Комплекс вправ для навчання діалогу-дискусії…………………………35
2.3.    Фрагмент уроку з використанням діалогу-дискусії…………………..44
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………………48
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………….51
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………………………….55
ВИСНОВКИ

Провівши дослідження у галузі методики навчання діалогічного мовлення ми можемо зробити такі висновки:
1.    Діалог-дискусія не обмежується тільки запитаннями і відповідями, а передбачає широке використання усіх можливих видів зв’язків, зокрема повідомлення – додаткове повідомлення, схвалення повідомлення -пропозиція, запитання – запитання та інші.
2.    Природний діалог-дискусія – мовлення, якому завжди характерна емоційна забарвленість, велика доза паралінгвістичної інформації (міміка, жести); лінійність у часі, так як не можна повернутися до будь-якого відрізку інформації; спонтанність, що передбачає неможливість планування розмови заздалегідь та що потребує від учасників діалогу досить високого ступеня автоматизованості.
3.    Діалог-дискусія – комумікативний акт, що реалізується в межах діалогічного спілкування і характеризується початком чи кінцем комунікативного контакту з однієї сторони, та монологічними вставками з іншої.
4.    Діалог-дискусія – складне психологічне явище, яке вимагає від кожного з учасників вирішення цілого ряду завдань психологічного характеру. Навчальному діалогу-дискусії у порівнянні з багатьма іншими видами та формами роботи характерний найвищий ступінь наближення мовних дій до реальних умов, а безпосередньо під час ведення діалогу-дискусії найповніше відбиваються психологічні особливості непідготовленого мовлення на іноземній мові.
5.    На всіх рівнях діалогу-дискусії – фонетичному, лексичному, граматичному – спостерігається  його еліптичність.
6.    В діалозі-дискусії використовується велика кількість різноманітних «кліше», «формул», «шаблонів», «стереотипів»,  «заповнювачів мовчання» (delay words) та різних видів простих та складних діалогічних єдностей.
7.    Під час ведення діалогу-дискусії першочерговими є такі вміння та навички як готовність до участі у спілкуванні, вміння виявляти ініціативу, додати дискусії гостроти або, навпаки, приповільнити темп; вміння впливати та переконувати співрозмовника.
8.    Знання складових компонентів та вміла організація кожного з них відіграють базову роль в успішному веденні діалогу-дискусії.
9.    Індивідуальний підхід є необхідним компонентом сучасного уроку англійської мови, який забезпечує підвищення ефективності ведення діалогу-дискусії та рівня знань і вихованості учнів.
10.    Робота в групах виявляється дуже перспективною, оскільки в ній кожен з учасників, з одного боку, не втрачає свого статусу активно діючої особистості, а з другого, – намагається зайняти в групі позицію, що відповідає його можливостям – знанням, умінням, здібностям, мисленню, вольовим якостям.
11.    Під час роботи у групі відбувається націленість або на власну, персональну мету, що позначається на загальному формуванні особистості або на мету колективну, що формує в учневі якості колективіста.
12.    В процесі оволодіння діалогом-дискусією необхідно розвивати вміння продукувати діалогічні єдності різних функціональних типів. Тому, приступаючи до навчання діалогічного мовлення необхідно підготувати діалоги-зразки та розробити комплекс вправ, за допомогою яких учні розвиватимуть вище перераховані вміння та навички.
Підводячи підсумки, діалог-дискусія характеризується психологічними, лінгвістичними та комунікативними особливостями, яким потрібно приділяти багато уваги під час навчання його веденню на старшому етапі загальноосвітньої школи. Крім того, діалогу-дискусії характерна багатоступенева ієрархічна будова, він вимагає від вчителя врахування індивідуальних особливостей учнів і може слугувати методом оптимізації при вивченні іноземних мов.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Навчання діалогічного мовлення на середньому етапі загальноосвітньої школи”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

fifteen − fourteen =