.

Національні стереотипи у американській англійській

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП    4
РОЗДІЛ І    7
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ СТЕРЕОТИПІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕЦИПІЄНТА    7
1.1 Класифікація стереотипів та їх основних ознак.    7
1.2 Виникнення стереотипів та їх функції у суспільстві.    13
1.3 Стереотипи та їх роль у гумористичних ситуаціях    18
1.4 Національні стереотипи як формуюча складова в гумористичних оповіданнях і жартах.    21
РОЗДІЛ ІІ    27
ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ   СТЕРЕОТИПІВ У ГАЗЕТНИХ СТАТТЯХ    27
2.1 Сприйняття газетних стереотипів в історичному аспекті.    27
2.2 Формування стереотипів засобами масової комунікації.    37
2.3 Вплив ЗМК на формування стереотипів масової свідомості.    43
РОЗДІЛ ІІІ    52
ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ  В АМЕРИКАНСЬКІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ    52
3.1 Вплив стереотипізування на психіку та сприйняття інформації реципієнтом.    52
3.2 Використання національних стереотипів та етнонімів  у американських газетних текстах    55
ВИСНОВКИ    60
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    65
ДОДАТКИ    69

ВИСНОВКИ
Стереотип – узагальнена, спрощена і ригідна система широко розповсюджених представлень про групи людей, які пізнають, у яких кожна людина розглядається як носій тих самих наборів ведучих характеристик, приписуваних будь-якому члену даної групи безвідносно його реальних якостей; система, що має високу стійкість, найчастіше емоційно зафарбована. Як правило, групи членства є реально існуючими і задаються формальними характеристиками, такими, як національність, релігійна конфесія, стать, професійна приналежність і т.п. Найбільш поширені стереотипи про представників різних расових, національних і релігійних груп. Стереотипні представлення про існуючі психологічні типи людей називаються типажами.
Процес стереотипування (породження стереотипів) є часткою случаю процесу категоризації. При цьому використання стереотипу виглядає як підведення об’єкта під узагальнююче поняття, яким є соціальний стереотип. Будучи одним з різновидів життєвих понять, стереотип, як правило, характеризується тим, що має неадекватну міру узагальненості істотних ознак об’єкта, їхній неповний чи надлишковий набір. Відзначається також, що з підвищенням рівня освіти і загальної культури випробуваних прагнення робити узагальнення щодо різних соціальних, і в першу чергу етнічних, груп людей помітно знижується. Засвоєні індивідом ригідні соціальні установки можуть бути як позитивні, так і негативні. Останні прийнято позначати як упередження. Таким чином, більшість соціальних стереотипів можна вважати упередженнями, позначивши їх як ворожу чи негативну установку на окрему групу людей.
Соціологи стверджують що розподілу людей на групи і відповідно стереотипізування не можливо уникнути на розумовому рівні. Людина підсвідомо поділяє оточуючих на категорії, найбільш очевидною ознакою для цього є стать. Крім цього люди поділяють інших на групи відповідно до приналежності до певних професій, національностей, рас чи інших фізичних особливостей.
Впливи стереотипів можуть мінятися, але в основному вони негативні, і не завжди очевидні, поки не пройде великий період часу. З часом  жертва негативних стереотипів виявляють очікувану від них поведінку, а відповідно вони починають вважати що стереотипи відображають норми, які слід перевищити. Крім того, негативні впливи стереотипів можуть включати формування невірних вражень про людей,  помилкові судження і погані впливи. Стереотипи постійно нагадують людям про те як їх розглядають у суспільстві.
Стереотипи як явище мають двохзначну природу. З однієї сторони вони впливають на сприйняття реальності людиною, а з іншої виступають одиницею запам’ятовування інформації.
Національні стереотипи є зазвичай узагальненнями про певну націю чи спільноту, хоча вони є часто хибними у своїх судженнях. Такий тип стереотипів формується на основі власного досвіду або ж на основі інформації з мас медіа. Іншим джерелом національних стереотипів є історичні події та точка зору з якої представлена ситуація. Саме тому в 50-60 роках в Американських фільмах французи були представлені як боягузи, це стало результатом того, що французи під час Другої Світової Війни здали фашистам столицю, і спокійно спостерігали за їхнім маршем вулицями столиці, що було приниженням національної гідності та честі. Однак, при цьому Американський кінематограф не врахував, що французи проявили сміливість у боротьбі Сполучених Штатів проти Великобританії. У ситуації коли представник певної національності не відповідає існуючому стереотипі сформованому у свідомості певної особи, його розглядають як індивіда,  а не представника тої чи іншої нації. Таким чином національні та культурні стереотипи дуже важко зруйнувати чи переформувати.
Споживання інформації стало однією з первинних потреб сучасної людини. Мабуть, немає такої галузі суспільного життя, культури, науки, побуту, хобі тощо, яка б не мала свого віддзеркалення у вигляді того чи іншого різновиду ЗМІ. Якщо газета (теле- чи радіопередача, Інтернет-сторінка) вдовольняє реальні інтереси аудиторії і при цьому зроблена якісно й професійно, то вона неодмінно знайде своїх читачів (глядачів, слухачів чи інтернет-відвідувачів).
Звичайно, бажано, щоб принципами комунікативної стратегії ЗМК були правдивість, порядність, виваженість. Тоді публіцистика сприяла б формуванню толерантної суспільної свідомості, формуванню громадянського суспільства. Але для цього потрібен зацікавлений замовник. На жаль, поки що на ринку ЗМІ переважають замовлення іншого характеру і багато протилежних стереотипів.
Якщо стереотипи у ЗМК не узгоджуються між собою, то виникає ситуація, коли вони дають людині протилежні “рекомендації щодо оптимальної дії”. Людина втрачає орієнтацію, зменшується її активність, психіка перенапружується або навпаки, перестає сприймати подразнюючі сигнали, паралізується. Це створює сприятливі умови для подвійної моралі, розірваності свідомості, розбіжностей між словами і справами, що ми й зазначали, описуючи епоху “застою”. Дещо подібне можна побачити і в нинішній українській ситуації. Знову, як і колись, на людину діють різноспрямовані стереотипи: використовувані ЗМІ і сформовані реальним життєвим середовищем.
Однією з головних сторін вивчення стереотипу є проблема співвідношення стійкості і мінливості. Однією з головних сторін вивчення стереотипу є проблема співвідношення стійкості і мінливості.
Процеси створення та функціонування стереотипів є природними для існування будь-якого суспільства. У сучасному соціумі вони ускладнюються, що здійснення культурних інновацій пов’язане із посиленням позицій масової культури в інформаційному світі. Вироблення та споживання знакових систем через канали ЗМК виходить за межі сфери соціального управління. Некерованість розвитку масової культури спричиняє обмеження можливостей ЗМІ як транслятора та передавача інформації. Все це, на нашу думку, означає, що сучасна роль ЗМІ може бути визначена як медіатизація стереотипів масової свідомості. При сприйнятті інформації реципієнти сприймають стеретипізування і дуже часто це відображається на повсякденному житті.  При сприйнятті стереотипів, реципієнти формують новий образ людини, не базуючись  на особистому досвіді.
Найчастіше у газетних текстах використовуються гендерні та національні/етнічні стереотипи. Гендерні стереотипи використовуються у повсякденних текстах : реклами, токшоу та звичайні  серіали. Національні стереотипи також часто використовуються у мас медіа.  При написанні статті  автор намагається уникати стереотипів, та бути об’єктивним. Національні  стереотипи найчастіше зустрічаються у статтях, що розглядають новини з-за кордону.
Отже, при прочитанні статті та визначенні ролі національних стереотипів слід звертати увагу на словесний опис національності та на підбір слів при описі способу життя та при поданні будь-якої іншої інформації.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Національні стереотипи у американській англійській”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

4 × one =