.

Молодіжний сленг і культура мовлення школярів

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК СУЧАСНЕ МОВНЕ ЯВИЩЕ
1.1 Поняття та історія дослідження сленгу в працях науковців
1.2 Основні джерела сленгу

РОЗДІЛ 2 КЛАСИФІКАЦІЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ПОХОДЖЕННЯ ТА СФЕРАМИ ВЖИВАННЯ
2.1 Наукові підходи до класифікації сленгізмів
2.2 Молодіжний комп’ютерний сленг та його вплив на мовлення школярів
2.3 Кримінальний жаргон та мовлення школярів

РОЗДІЛ 3 ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ СЛЕНГУ ШКОЛЯРАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КУЛЬТУРУ МОВЛЕННЯ
3.1 Експресивність у молодіжному сленгу як спосіб вираження ставлення до навколишньої дійсності
3.2 Сленг як проблема культури мовлення у середовищі школярів

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВИСНОВКИ

Отже, під молодіжним сленгом ми розуміємо сукупність постійно трансформованих мовних засобів високої експресивної сили, що використовуються в спілкуванні молодими людьми, які перебувають у фамільярних, дружніх відносинах.
Вперше жаргонна лексика широкого вжитку була представлена в лексиконі Микуцького і, звичайно, у словнику Даля. Бурхливий сплеск у вивченні різних шарів мови відбувся після революції 1917 року. У 1918 році був створений Інститут живого слова, що займався проблемами соціальної діалектології. У 20-і–30-і роки з’являються роботи Є.Д.Поліванова, Л.П.Якубинського, Б.А.Ларіна та інших дослідників, що розглядали проблеми жаргонів, арго, умовних дитячих мов і т.п. У третьому-четвертому десятилітті двадцятого століття численні публікації були присвячені проникненню злодійського арго в мову молоді . У часи «перебудови» відбувся справжній «бум» у вивченні знижених стилів мови. У 80і-90і роки намітилися нові тенденції в дослідженні неформальної молодіжної мови.
Підсумовуючи інформацію про джерела походження та виникнення сленгу зазначимо, що одним із основних є іноземні мови. Також, у молодіжній субмові є чимала кількість власне українських сленгізмів. Пласт сленгової молодіжної лексики великою мірою становлять новоутвори (неологізми), які формуються і змінюються разом зі змінами в суспільстві. Серед лексем, що утворюються під впливом найрізноманітніших факторів, особливо виділяються: кримінальний жаргон, інтержаргон, власна інтерпретація серед молоді деяких термінів, зокрема медичних, тощо. Проте, зустрічаються і сленгізми – скорочення і абревіатури.
Підкреслимо, що сленг – явище поширене і за конкретними ознаками його можна класифікувати. Варто зазначити, що сленгізми нейтральні та позитивно забарвлені – це не шкідливе утворення мови, яке вульгаризує усне мовлення, а органічна та деякою мірою необхідна частина цієї системи. Сленг розвивається, змінюється дуже швидко, він може як легко утворитися, так і зникнути. Ці всі зміни відбуваються для спрощення усної мови та її розуміння. Його використовують у різних сферах суспільного життя.
Варто зазначити, що, розглянувши деякі особливості комп’ютерного сленгу, можна прийти до висновку, що на даний момент йде активне створення і використання комп’ютерної сленгової лексики. Має також місце проникнення комп’ютерних термінів у загальновживану лексику, причому останнім часом спостерігається посилення цього процесу.
Чільне місце у формуванні мовленнєвої культури молоді посідає кримінальний жаргон. У системі молодіжного сленгу виділяються синонімічні ряди, елементами яких часто є слова кримінального жаргону, для яких ця семантика не властива.
Варто узагальнити, що молодь за допомогою сленгу, в якому превалюють лексеми з негативною експресивністю, прагне висловити своє ставлення до навколишньої її дійсності. Мова не є дзеркальним відображенням світу, але все ж, очевидно, світ емоцій і набір мовних засобів, які їх відображають, частково збігаються, про що свідчить експресивність молодіжного сленгу.
Крім того, негативна емоційно-експресивна лексика в молодіжному сленгу явно домінує, становлячи при цьому близько 80 % від загальної кількості, а нейтральна і позитивна – близько 20 %. Таке процентне співвідношення свідчить про негативний настрій молодого покоління, про агресивне і нігілістичне ставлення до загальнокультурних цінностей. Також демонструється ставлення до соціальної системи, де дуже важко визначити чіткі координати, в яких може самореалізуватися молода генерація. Інакше кажучи, спостерігається експлікація соціального конфлікту між новим поколінням і реальною дійсністю.
Властивості мови і властивості середовища є взаємозалежними: як школярі не існує поза родиною, школою і суспільством, так і ці суспільні інститути не існують окремо від неї, тим самим впливаючи не тільки на формування мовної культури міської молоді сучасної України, тобто вміння останньої використовувати адекватні засоби спілкування з оточуючими, а й на її естетичну свідомість та смак, моральні переконання. В свою чергу, такий, безперечно, негативний вплив на школярів призвів до змін понять мовленнєвої норми та мовної культури особистості, загальмування становлення розвитку молодої людини та її духовно-моральних сил, девальвування культурних та загальнолюдських цінностей.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Молодіжний сленг і культура мовлення школярів”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

three × 2 =